Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 27 stycznia 2020
  • wyświetleń: 3053

Wybierz swoją przyszłość z TEB Edukacja w Tychach!

Artykuł sponsorowany:

W jaki sposób szybko i skutecznie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? To pytanie, które stawia sobie wiele osób, chcących zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej lub uzyskać awans. Oferty kierunków szkół policealnych są przygotowywane w taki sposób, aby odpowiadały obecnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zgodnie z tym oferta TEB Edukacja w Tychach, prowadząca obecnie rekrutację w ramach szkół policealnych i medycznych, jest tak przygotowywana, aby sprostać oczekiwaniom kandydatów. Szkoła, organizując zajęcia, dokłada wszelkich starań, aby słuchacze kształcili się w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Wykwalifikowana kadra nauczycieli - praktyków zawodu, przekazuje niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu. Przyjrzyjmy się dokładniej kilku wybranym kierunkom w ofercie TEB Edukacja.

teb edukacja


Opiekun medyczny z aktywizacją senioraPodejmując naukę na tym kierunku, słuchacz pozna sposoby udzielania wsparcia, opieki oraz pielęgnacji osoby starszej i niesamodzielnej. Dowie się, w jaki sposób asystować zespołowi medycznemu oraz współpracować z terapeutami. Poza tym słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu terapii zajęciowej oraz rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych podopiecznych. Tylko w TEB Edukacja program nauczania na tym kierunku został rozszerzony o przedmiot aktywizacja seniora. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z metodami organizacji czasu wolnego dla osób starszych. Dzięki współpracy TEB Edukacja z firmą Promedica, Absolwenci tego kierunku otrzymają oferty pracy w Polsce i za granicą.

Terapeuta zajęciowy z arteterapiąNa tym kierunku słuchacze nauczą się prowadzić różne formy terapii m.in. zajęcia warsztatowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, a także rekreacyjne i sportowe. W trakcie nauki omawiane będą zagadnienia dotyczące współpracy z zespołem rehabilitacyjnym oraz kształtowania u pacjentów umiejętności samodzielnego życia. Dołączenie do programu przedmiotu arteterapia pozwala na przygotowanie się do wykonywania terapii za pomocą różnych rodzajów sztuki, m.in. choreoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, teatroterapii, filmoterapii i sztuki plastycznej. Po otrzymaniu kwalifikacji absolwent może pracować w placówkach rehabilitacji, szpitalach i sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach seniora czy w hospicjach.

Asystent nauczyciela przedszkolaW ramach zajęć na tym kierunku słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób opiekować się dziećmi w różnych sytuacjach, m.in. zabawy, wycieczki czy odpoczynek oraz jak pomóc nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do ścisłej współpracy z nauczycielem. Istotą pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu. To idealny zawód dla osób, które lubią pracować z dziećmi. Ponadto, nauka na tym kierunku to również możliwość uzyskania atrakcyjnego certyfikatu z języka migowego. Umiejętność porozumiewania się językiem migowym otwiera szerokie możliwości.

Szkoły TEB Edukacja w Tychach oferują również wiele innych, ciekawych kierunków. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie TEB Edukacja Tychy, al. Jana Pawła II 24 (I i II p.). Tel.  323275655.

Zapraszamy na www.teb.pl