pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 stycznia 2020
  • 26 stycznia 2020
  • wyświetleń: 12663

Gmina Pszczyna jako pierwsza na Śląsku w programie STOP SMOG

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

21 stycznia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przedstawiciele gminy Pszczyna, Artur Krawczyk - skarbnik gminy oraz Adam Kuś - Kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich, uczestniczyli w spotkaniu grupy roboczej ds. ubóstwa energetycznego programu STOP SMOG. Spotkanie dotyczyło między innymi zmian w programie STOP SMOG na podstawie doświadczeń gmin: Skawina, Pszczyna, Sucha Beskidzka, Niepołomice, Tuchów i Gliwice.

pszczyna,kościół,slonce,zima,wiosna,smog,
Gmina Pszczyna jako pierwsza w województwie Śląskim będzie uczestniczyć w programie STOP SMOG.


Gminy zaprezentowały przemyślenia, doświadczenia, wyboru grupy docelowej mieszkańców ubogich energetycznie oraz propozycji zmian w programie STOP SMOG. Przedstawiono metodologie, podejścia i wstępne sugestie dotyczące opracowania propozycji kryteriów dochodowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Dodatkowo zaprezentowano modelowanie mechanizmów pomocy w oparciu o Zintegrowany System Polityk i Programów Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) oraz określono sposoby i metody pomocy w okresie przejściowym do momentu wdrożenia systemu ZONE.

Gmina Pszczyna pozyskała dofinansowanie w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów. Jest to program pomocowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, których nie stać na poniesienie kosztów związanych z termomodernizacją czy wymiany źródła ciepła.

21 października 2019 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące dofinansowania w ramach programu STOP SMOG pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, a Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz. Należy podkreślić, że do tej pory ministerstwo podpisało tylko trzy porozumienia w skali kraju (wcześniej z gminami Skawina i Sucha Beskidzka). Gmina Pszczyna jako pierwsza w województwie Śląskim będzie uczestniczyć w programie STOP SMOG.

Ministerstwo przeznaczy dotację w wysokości ponad 10 mln zł, przy 5 mln wkładzie gminy. Obecnie gmina stara się o pozyskanie dodatkowych 20% wkładu własnego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Szacuje się, że Program obejmie ponad 200 gospodarstw domowych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wybór operatora programu.

BM / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj