pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 23 stycznia 2020
  • 24 stycznia 2020
  • wyświetleń: 4885

Posłowie Lewicy wnioskują o fundusze na budowę węzła na DK1

Posłowie Lewicy zapowiedzieli zgłoszenie poprawek do budżetu państwa. Wśród nich znalazły się propozycje posła z Podbeskidzia Przemysława Koperskiego dotyczące Pszczyny, m. in. Program "Anty Kopciuch 2020" oraz budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 w Pszczynie.

Posłowie lewicy wnioskują o fundusze na budowę węzła na DK1
Konferencja prasowa Lewicy - 21.01.2020 · fot. Lewica


Poseł zaproponował, by więcej pieniędzy przeznaczyć m.in. na:
  • Program "Anty Kopciuch 2020" (400 mln zł).
  • Budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (Droga Ekspresowa S52) łączącej Śląsk z Małopolską (600 mln zł).
  • Przywrócenie ruchu kolejowego na linii 190 Bielsko-Biała - Cieszyn (350 mln zł).
  • Budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała - Kosztowy (300 mln zł).
  • Węzeł drogowy na skrzyżowaniu DK1 z DW933 w Pszczynie (82 mln zł).
  • Modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach (28,5 mln zł).
  • Zwiększenie finansowania Beskidzkiego GOPR i WOPR (0,5 mln zł).


Wskazane przez posłów Lewicy środki mogą być pozyskane dzięki zmniejszeniu wydatków na: Fundusz Kościelny, Wojska Obrony Terytorialnej, Duszpasterstwo Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Uzasadnienie wyżej wymienionych zmian w budżecie

Nie tylko Żywiec, Pszczyna, Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice, mieszkańcy całego naszego regionu duszą się w smogu. Dlatego poseł Przemysław Koperski chce przeznaczenia środków na program "Anty Kopciuch 2020", którego celem jest wsparcie wymiany kotłów na paliwo stałe, kotłów na biomasę, piecy kaflowych, kominków, pieców wolnostojących (koza) i trzonów kuchennych, na ekologiczne źródła ciepła (nie wykluczając nowoczesnych pieców V generacji) by osiągnąć poziom wymiany 500 tys. sztuk w roku 2020. Program "Anty Kopciuch 2020" w założeniu jest komplementarny z Programem Czyste Powietrze, koncentruje się jednak tylko na likwidacji najbardziej szkodliwych źródeł ciepła w formie 99% dotacji.

Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (droga ekspresowa S52) łączącej Bielsko-Białą z Krakowem jest obecnie kluczową dla regionu inwestycją. Aktualnie komunikacja pomiędzy Podbeskidziem i Małopolską odbywa się przez zakorkowane drogi lokalne i jednojezdniową drogę krajową nr 52. Wielu mieszkańców Podbeskidzia studiuje i pracuje w Krakowie, mając utrudniony dojazd do tego miasta. Złe skomunikowanie odbija się również na turystyce i liczbie wypadków drogowych. Na Beskidzką Drogę Integracyjną w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025) przewidziano ponad 4 mld zł. Jednak BDI figuruje tylko na liście rezerwowej. Planowanie inwestycji trwa już od 2008. Jest ona nieustannie odwlekana (w tej chwili rozpoczęcie prac przesunięto na nie wcześniej niż 2024 rok). Poseł Koperski chce zabezpieczenia środków w tegorocznym budżecie, aby przyspieszyć realizację budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

W regionie pilnie potrzebujemy również rewitalizacji linii kolejowej nr 190. Zwiększenie środków na infrastrukturę kolejową o fundusze pozwoli na rewitalizację linii 190 i przywrócenie ruchu na całym odcinku Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała. Inwestycja jest od lat oczekiwana i przez mieszkańców i samorządowców miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowej. Linia ta ma duże znaczenie turystyczne, pozwoliłaby także na sprawny, ekologiczny i tani dojazd mieszkańców regionu do pracy czy szkoły. Dobra oferta kolejowa, która przyciągnie pasażerów podróżujących między powiatami, pozwoli odciążyć sieć uliczną Powiatu Cieszyńskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego "Aglomeracja Beskidzka" uznało modernizację linii kolejowej nr 190 za priorytetowy projekt, niezbędny do rozwoju transportu w subregionie.

Droga ekspresowa S1 na odcinku Bielsko-Biała - Kosztowy ma zapewnić połączenie autostrady A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Rząd PO-PSL w 2015 r. zapowiedział, iż na budowę trasy S1 przeznaczy 3,9 mld zł. Droga miała być gotowa w 2021 r. Rząd PiS zmniejszył planowane wydatki na budowę o 300 mln zł, a ostatnie przetargi ogłoszono parę dni przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Umowa na realizację inwestycji ma być podpisana w lipcu 2020, a wykonawca będzie miał na nią 39 miesięcy. W związku z tym, że dotychczasowe doświadczenia wskazują na możliwość wystąpienia kolejnych opóźnień i wzrostu kosztów, poseł Przemysław Koperski proponuje poprawkę mającą na celu zwiększenie finansowania tej inwestycji o wspomniane 300 mln zł.

Poseł Przemysław Koperski składa kolejny wniosek, by zapewnić pieniądze na zapowiedzianą przez rząd w "Programie dla Śląska" z 2017 roku, realizację projektu węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej 1 z drogą wojewódzką nr 933 w Pszczynie oraz budowę dodatkowego wydłużonego pasa ruchu na ulicy Bielskiej. Rozładuje to uciążliwe dla mieszkańców korki na DK1, upłynni ruch w kierunku Bielska-Białej i pozwoli zredukować poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Czas wreszcie na modernizację zabytkowego dworca w Czechowicach-Dziedzicach. Remont dworca zapowiadany jest od lat (miał być przeprowadzony w 2018 roku). Obecnie rozpoczęcie prac planowane jest na luty 2021 roku. Tymczasem w Programie Inwestycji Dworcowych inwestycja nadal jest na etapie przetargu na projektowanie. Mimo szumnych zapowiedzi i promes istnieją uzasadnione obawy mieszkańców i lokalnego samorządu, że bez odpowiednich środków w budżecie państwa, mieszkańcy Czechowic-Dziedzic nie doczekają się modernizacji dworca w tej kadencji Sejmu.

Zwiększenie dofinansowania Beskidzkiego WOPR (o 150 tys. zł) i Grupy Beskidzkiej GOPR (o 350 tys. zł) pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i gości naszego regionu odpoczywających w górach i nad wodą w naszym regionie. Obecnie Grupa Beskidzka GOPR zrzesza 451 osób, w tym 282 ratowników ochotników, 21 ratowników zawodowych, 50 kandydatów oraz 98 ratowników pozasłużbowych, a skład osobowy Beskidzkiego WOPR to 922 członków skupionych w 3 jednostkach terenowych (Bielsko-Biała, Cieszyn i Żywiec).

Wspomniane poprawki pozwolą na zmniejszenie wielu niepotrzebnych zdaniem Lewicy wydatków państwa i przeznaczenie ich na sprawy ważne dla mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę napędzą rozwój i odciążą będące w trudnej sytuacji samorządy. Poprawki przedstawiono we wtorek (21 stycznia) na konferencji w Sosnowcu, w której oprócz posła Przemysława Koperskiego udział wzięli: wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłowie Rafał Adamczyk, Zdzisław Wolski, Wanda Nowicka, Maciej Kopiec, Maciej Konieczny oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut. Zaprezentowano łącznie 16 ważnych dla mieszkańców województwa śląskiego poprawek. Poprawki dotyczyły infrastruktury kolejowej, drogowej, zdrowia, kultury i nauki. Znalazły się wśród nich także propozycja budowy kompleksu dla zagrożonych, w związku z gwałtownymi zmianami klimatycznymi, gatunków zwierząt Arktyki i Antarktydy (niedźwiedzie i lisy polarne) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, dofinansowanie prac na linii kolejowej E 56 na odcinku Będzin - Zebrzydowice czy złożony wspólnie przez posłów Zdzisława Wolskiego i Przemysława Koperskiego wniosek do budżetu dotyczący wsparcia finansowego leczenia niepłodności metodą in vitro dla 10 tys. par dotkniętych chorobą bezpłodności.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.