pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 22 stycznia 2020
  • 27 stycznia 2020
  • wyświetleń: 8753

Co dalej z przejściem dla pieszych na ulicy Bielskiej w Pszczynie?

Kwestia bezpieczeństwa pieszych na przejściu w ciągu ul. Bielskiej w Pszczynie jest tematem wielu dyskusji. Interpelację w tej sprawie złożyli pszczyńscy radni, ponad 3,5 tysiąca osób wzięło udział w naszej ankiecie dotyczącej tego przejścia, a burmistrz poinformował, że jeszcze w tym roku może zostać zrealizowane zadanie związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Bielskiej. Stanowisko w przedmiotowej sprawie zajął także Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Przejście dla pieszych w ciągu ul. Bielskiej
Przejście dla pieszych w ciągu ul. Bielskiej · fot. Arkadiusz Gardiasz


15 stycznia na naszym profilu na Facebooku opublikowaliśmy ankietę, w której zadaliśmy pytanie "Czy uważasz, że przejście dla pieszych na ul. Bielskiej jest bezpieczne?". W sondzie wzięło udział ponad 3,5 tysiąca osób. 2,7 tysiąca respondentów uważa, że rzeczywiście przejście przez drogę w tym miejscu jest niebezpieczne. W komentarzach czytamy, że główny problem stanowi oświetlenie oraz rosnące przy drodze krzewy i drzewa. Rozwiązania internauci upatrują natomiast w poprawie infrastruktury, np. poprzez montaż sygnalizacji świetlnej "na żądanie", wycinkę roślinności lub poprawę oświetlenia dojścia do przejścia dla pieszych.

Loading...


Ostatnia nasza publikacja (czyt. TUTAJ) na temat wyżej wymienionego przejścia oraz opisanego w niej wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w pobliżu pasów, spotkała się także z odzewem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jak czytamy w piśmie, 2 stycznia inspektor ZDW uczestniczył w lustracji miejsca tego zdarzenia z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

- Już trzeci rok prowadzimy tego typu działania w przypadku każdego wypadku śmiertelnego. Lustracje te mają na celu ocenę czy stan infrastruktury drogowej (stan techniczny elementów pasa drogowego, sposób zagospodarowania otoczenia drogi, stan techniczny oznakowania, istniejąca organizacja ruchu itp.) miał wpływ na przyczyny i skutki zdarzenia drogowego - tłumaczy Ryszard Pacer z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Jak podkreśla rzecznik ZDW, w przypadku zdarzenia z dnia 23 grudnia najistotniejszy jest fakt, że ofiara wypadku przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, poza przejściem dla pieszych (takie są ustalenia policji o przyczynach zdarzenia). - Piesza przechodziła przez jezdnię od strony osiedla w kierunku kościoła i została potrącona przez pojazd jadący od strony DK1. Ofiara została więc potrącona bezpośrednio po wejściu na jezdnię. Opisane powyżej zachowanie pieszej było związane z brakiem zastosowania się do co najmniej dwóch przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 13, ust. 1 oraz art. 14, pkt 7).

W trakcie wspomnianej lustracji ustalono także, że infrastruktura drogowa nie miała wpływu na przebieg i skutki tego konkretnego zdarzenia drogowego. - Uznano ponadto, że zasadne jest kontynuowanie działań zmierzających do wycinki drzew i krzewów po przeciwnej stronie drogi niż miało miejsce opisane powyżej zdarzenie drogowe oraz działań związanych z właściwym doświetleniem rejonu przejścia dla pieszych, co do których zobowiązał się Urząd Miejski w Pszczynie - dodaje rzecznik ZDW.

Przejście dla pieszych w ciągu ul. Bielskiej
Przejście dla pieszych w ciągu ul. Bielskiej · fot. Arkadiusz Gardiasz


W tym miejscu należy przypomnieć, że Urząd Miejski w Pszczynie w 2019 roku przygotował kompletną dokumentację techniczną dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie oświetlenia ulicznego w Pszczynie na ul. Bielskiej". Zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 28 listopada 2019 r. W okresie 21 dni od zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, w związku z tym roboty budowlane mogą być prowadzone. Obecnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się, że roboty budowlane zostaną zakończone do końca kwietnia 2020 roku.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.