pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 lutego 2020
  • wyświetleń: 6994

[ZDJĘCIA] Ulica Ogrodowa w Pszczynie wymaga przebudowy

Mieszkańcy ulicy Ogrodowej w Pszczynie od wielu lat proszą o ujęcie tej drogi w planach remontowych i doprowadzenie nawierzchni do właściwego stanu technicznego. Swoje stanowisko wyrazili m. in. poprzez jednogłośne przyjęcie stosownych uchwał podczas Ogólnych Zebrań Mieszkańców. Teraz w ich imieniu wystąpili radni, którzy zwrócili się z interpelacją do burmistrza.

Ulica Ogrodowa w Pszczynie · fot. Monika Rąba


Ulica Ogrodowa na całej swojej długości - od ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej - jest w bardzo złym stanie. Posiada liczne uszkodzenia w postaci dziur, nierówności, wykoślawionej trylinki oraz wystających studzienek kanalizacyjnych. Jej nawierzchnia została dodatkowo zniszczona wskutek prac związanych z budową kanalizacji. Stan tej drogi zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym, dla których poruszanie się po uszkodzonym terenie, jest dużym wyzwaniem.

W 2015 roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie zakwalifikował ul. Ogrodową jako "6" w skali ocen od 0 do 6, w której najwyższa wartość oznacza najgorszy stan techniczny. Dwa lata później ustawiono znak informujący o uszkodzonej nawierzchni, który stoi na poboczu do dziś.

Całkowita długość drogi wynosi około 720 metrów. Jest to jedna z najbardziej uczęszczanych ulic na osiedlu - znajduje się tu ponad 50 budynków, w tym co najmniej 12 związanych z działalnością gospodarczą, co znacznie wpływa na natężenie ruchu i eksploatację nawierzchni.

Ulica Ogrodowa w Pszczynie
Ulica Ogrodowa w Pszczynie · fot. Monika Rąba


- Mając na uwadze prośby, w trosce o dobro wszystkich mieszkańców oraz w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie przedmiotowej interpelacji i uwzględnienie w planach inwestycyjnych na bieżący rok wydatków związanych opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogrodowej w Pszczynie - piszą radni Monika Rąba, Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz i Grzegorz Kuczera. - Odpowiednio wcześnie opracowana dokumentacja, umożliwi w kolejnych latach ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych między innymi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - dodają.

Na pismo radnych odpowiedziała Barbara Sopot-Zembok. - Dołożymy starań, aby w trakcie roku budżetowego dokonać stosownej zmiany w budżecie gminy w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi - zapewnia zastępca burmistrza.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.