pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 stycznia 2020
  • 15 stycznia 2020
  • wyświetleń: 7649

Gmina Kobiór dofinansuje do 50% kosztów wymiany kotłów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

W 2020 roku gmina Kobiór będzie kontynuować program dofinansowania wymiany starych kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe, elektryczne lub pompy ciepła.

12 grudnia Rada Gminy Kobiór uchwaliła Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020.

Program zakłada dofinansowanie do 50% kosztów wymiany, maksymalnie 5000 zł dla jednego budynku jednorodzinnego mieszkalnego. Nie dofinansowuje się montażu kotłów na paliwo stałe ani kotłów "przenośnych" typu koza itp.

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 31 lipca w sekretariacie Urzędu Gminy. Poadania rozpatrywane będą na bieżąco według daty wpływu, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. 16).

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
  • w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • kosztorys lub wycenę zawierającą, wykaz prac przewidzianych do realizacji w ramach złożonego wniosku wraz z wartością brutto prac;
  • zdjęcie aktualnego (istniejącego) źródła ciepła.


Po weryfikacji wniosku zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie. Istotne jest również to, że dokumenty potrzebne do rozliczenia i faktury za wykonaną pracę nie mogą być wcześniejsze niż data podpisania umowy z Gminą. Po podpisaniu umowy i wykonaniu prac należy złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o wypłatę, najpóźniej do 20 listopada 2020r. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy (pok. 16).

Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca załącza dokumenty, wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację tj:
a) rachunek/ faktura VAT/ inny dokument księgowy zawierający koszty inwestycyjne objęte dotacją, wystawiony na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty całości. W przypadku faktur zagranicznych dodatkowo tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,
b) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru końcowego) wystawiony i podpisany przez Wykonawcę nie później niż do 20 listopada,
c) kopia końcowej opinii kominiarskiej.

BM / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj