Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 13 grudnia 2019
  • wyświetleń: 3581

Powiat pszczyński Samorządowym Liderem Edukacji

11 grudnia podczas Gali Finałowej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw powiat pszczyński został uhonorowany certyfikatem i statuetką "Samorządowy Lider Edukacji". To wyróżnienie przyznane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem.

Samorządowy Lider Edukacji · fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego


Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji", który w Łodzi odebrali starosta Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski potwierdza, że powiat realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty. To potwierdzenie przestrzegania najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.

- Ta nagroda jest wyróżnieniem dla wszystkich osób związanych z oświatą w powiecie pszczyńskim - dyrektorów szkół, urzędu pracy, nauczycieli i pracodawców, którzy współpracując z naszymi szkołami, zapewniają praktyczną stronę nauki zawodu, a także uczniów, którzy odnoszą znaczące sukcesy. To sukces środowiska oświatowego powiatu pszczyńskiego, za co wszystkim serdecznie dziękuję - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się niemal 180 samorządów, które mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie edukacji. Spośród nich Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonując oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą, wybrała 37, które uhonorowane zostały certyfikatem i statuetką "Samorządowy Lider Edukacji".

W opinii recenzentów zasiadających w komisji, powiat pszczyński w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, jest organem prowadzącym szkół i placówek oświatowych o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, realizujących oryginalne i interesujące programy kształcenia, wspiera innowacje edukacyjne, propaguje "dobre praktyki" w dziedzinie nauki, edukacji, zarządzania oświatą.

- Komisja doceniła m.in. unijne projekty realizowane przez powiatowe placówki oświatowe, dzięki którym uczniowie odbywają staże u zagranicznych pracodawców. Otrzymaliśmy także pozytywną ocenę stanu infrastruktury szkolnej, która jest sukcesywnie modernizowana głównie dzięki pozyskanym funduszom unijnym - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński. Podkreśla także, że certyfikat został przyznany za ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracodawcami w zakresie planowania i realizacji oferty kształcenia oraz wprowadzanie nowych innowacji pedagogicznych, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Oceny powiatu dokonano na podstawie m.in. analizy sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odnoszących się do wyników nauczania w szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym, analizy informacji z instytucji nadzoru i kontroli, analizy danych zawartych w raportach, dokumentach strategicznych powiatu.
Komisja podkreśliła, że "władze powiatu, dostrzegają w kształceniu młodego pokolenia fundament rozwoju powiatu, nadzór nad działaniami pedagogicznymi sprawują odpowiedzialnie i długofalowo", a "zakres poczynionych działań, jest imponujący i dowodzi podmiotowego traktowania przez powiat pszczyński potrzeb edukacyjnych młodych mieszkańców powiatu".

Powiat pszczyński otrzymał także wyróżnienie nadzwyczajne "Lider Bezpieczeństwa w Oświacie" za wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań i procedur, podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. Przyznając ten tytuł, wzięto pod uwagę inwestycje oraz szereg konferencji i szkoleń, organizowanych przez powiat, z myślą o bezpieczeństwie uczniów.

Program "Samorządowy Lider Edukacji" to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs Teraz Polska czy Polska Nagroda Jakości. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.