Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 listopada 2019
  • 17 listopada 2019
  • wyświetleń: 8775

Radny złożył interpelację ws. źle oznakowanych miejsc parkingowych

Arkadiusz Gardiasz złożył interpelację dotyczącą miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Radny wskazał kilka punktów na mapie Pszczyny i zwrócił uwagę, że miejsca te są źle oznakowane. W kilku przypadkach Urząd Miejski już wykonał lub zapowiedział przeprowadzenie odpowiednich prac.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.10.2019
Podczas ostatnie sesji Rady Miejskiej w Pszczynie Arkadiusz Gardiasz zabrał głos w sprawie nieodpowiednio oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- Na terenie naszej gminy istnieje wiele nieprawidłowo oznakowanych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami - alarmuje radny Arkadiusz Gardiasz. Radny "Ziemi Pszczyńskiej" zwraca uwagę na niewłaściwe oznakowanie pionowe i poziome. - Pomimo jasnych przepisów i określonych terminów jednostki odpowiedzialne za taki stan rzeczy w dalszym ciągu zwlekają z ich prawidłowym wyznaczeniem. Z uwagi na wieloletnie zaniedbania w zakresie prawidłowego oznakowania miejsc postojowych dla osób z niepełnoprawnościami na terenie gminy Pszczyna, należy niezwłocznie podjąć działania, mające na celu przede wszystkich uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Arkadiusz Gardiasz wskazuje, że powyższa sytuacja dotyczy niektórych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w strefie parkowania oraz na parkingach gminnych administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych, przy drogach gminnych, na parkingach przed placówkami oświatowymi, na parkingach gminnych administrowanych przez inne jednostki, terenach spółdzielni mieszkaniowych i innych.

W tym miejscu, w interpelacji radny wymienił miejsca, gdzie - w jego ocenie - istnieje problem źle oznakowanych miejsc. To:
  • ulice Zamenhofa oraz ul. Kościuszki w Pszczynie, które powinny być one oznakowane od co najmniej kilku lat - stosowne rozporządzenie weszło w życie 3 lipca 2015 r. Zarówno program funkcjonalno-użytkowy jak i projekt rozbudowy ul. Sokoła był poddany konsultacjom społecznym na początku 2017 r.;
  • ul. Batorego w Pszczynie, gdzie zdaniem radnego w celu utrzymania odpowiedniego malowania oraz wykonania trwałego malowania grubowarstwowego odpowiednie służby Urzędu Miejskiego w Pszczynie, winny wykonać w miejscu postojowym dla osób z niepełnosprawnościami odpowiednią nawierzchnię asfaltową;
  • ul. 3 Maja w Pszczynie, gdzie z uwagi na istniejącą szerokość drogi można rozważyć zawężenie chodnika przylegającego do drogi w celu wyznaczenie szerszego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami lub zmianę lokalizacji miejsca zapewniając bezpieczne opuszczenie pojazdu;
  • ul. Korfantego w Pszczynie, gdzie od dłuższego czasu znajduje się nieprawidłowo oznakowane miejsce postojowe.


Nieprawidłowo oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - 10.2019 · fot. Arkadiusz Gardiasz


Radny wytknął także, iż na parkingu przy ulicy Żorskiej powinno zostać uzupełnione zarówno poziome jak i pionowe oznakowanie, a pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Pszczynie miejsca parkingowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, są zbyt wąskie (2,6m zamiast 3,6m). W swoim piśmie Arkadiusz Gardiasz wniósł również o niwelację kilkucentymetrowego uskoku przy podjeździe do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 30, gdzie mieści się między innymi... Wydział Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na interpelację zastępczyni burmistrza Pszczyny, Barbara Sopot-Zembok poinformowała, że miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami na płatnych parkingach gminnych administrowanych przez AZK Pszczyna tj. parking przy ul. Basztowej - UM, Warownej, Chrobrego, Dworcowej (była Targowica), Dworcowej (nad Pszczynką), Dworcowej (obok Młyna), są oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r.

- Firma wykonująca oznakowanie poziome dla osób z niepełnosprawnościami w roku 2017 na parkingach gminnych w strefie płatnego parkowania na wykonane prace udzieliła 12 miesięcy gwarancji z zastrzeżeniem, iż zgodnie z Poziomym Oznakowaniem Dróg - 97 gwarancja na oznakowanie nie dotyczy kostki brukowej. W związku z powyższym Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie dokonuje poprawy oznakowania własnymi siłami - wyjaśniła Barbara Sopot-Zembok i dodała, że wyjątek stanowi parking przy ul. Wojska Polskiego w Pszczynie, na którym ze względu na uszkodzoną nawierzchnię na dzień dzisiejszy nie ma możliwości oznaczenia miejsca poziomego dla osoby niepełnosprawnej.

Zastępczyni burmistrza zapewniła, że AZK jest w posiadaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na przebudowę przedmiotowego parkingu i zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2020.

- Bariera architektoniczna stanowiąca przeszkodę dla niepełnosprawnych przy podjeździe do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 30 w Pszczynie będącym w administracji AZK Pszczyna została zniwelowana - odpowiedziała. Warto dodać, że roboty te wykonane zostały po interpelacji radnego.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.10.2019
Odpowiedzi radnemu udzieliła zastępczyni burmistrza Pszczyny, Barbara Sopot-Zembok. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Barbara Sopot-Zembok zajęła także stanowisko w kwestii wymienionych przez radnego Arkadiusza Gardiasza dróg. W przypadku ul. Zamenhofa i Kościuszki w Pszczynie urząd podtrzymuje stanowisko wyrażone, iż po zakończeniu budowy centrum przesiadkowego (odpowiedź jest datowana na 5 listopada) przewiduje się zmianę organizacji ruchu na wymienionych drogach. - Kompleksowa zmiana organizacji ruchu wraz z wyznaczeniem miejsc niepełnosprawnych nastąpi po zakończeniu ww. inwestycji - zapowiedziała zastępczyni burmistrza.

W temacie ul. 3 Maja w dniu 5 listopada przeprowadzono konsultacje z przedstawicielem organu zarządzającego ruchem oraz przedstawicielem policji w zakresie możliwości oznakowania tego miejsca. - W terminie do końca listopada zostanie wykonany projekt zmiany organizacji ruchu w zakresie prawidłowego wyznaczenia miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej. Termin wprowadzenia zmiany będzie zależny od warunków atmosferycznych, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku - obiecała Barbara Sopot-Zembok.

W części dotyczącej ul. Korfantego radny został poinformowany, że w dniu 24 września 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie kompleksowej zmiany organizacji ruchu na ul. Korfantego, z terminem zakończenia 2 grudnia 2019 r. - W ramach tego zadania zostanie wykonane między innymi oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, iż przedmiotowy przetarg ogłaszany był 3 krotnie z uwagi na brak oferentów - uspokaja zastępczyni burmistrza.

Ponadto Urząd Miejski zobowiązał się w bieżącym roku zlecić malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na ulicy Batorego oraz parkingu przy ul. Żorskiej w Pszczynie.

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.