pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 października 2019
  • wyświetleń: 5017

[ZDJĘCIA] Remonty i utrudnienia na powiatowych drogach

Na powiatowych drogach trwają remonty nawierzchni, przepustów i kanalizacji deszczowej. Wartość trzech inwestycji wynosi niemal 2,5 mln zł.

Remonty na powiatowych drogach - 10.2019 · fot. Powiat


We wrześniu ruszyła przebudowa odwodnienia na ul. Sznelowiec w Pszczynie. Na odcinku ok. 600 mb. przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także przepust pod drogą. Odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów. Wykonawca na odcinku od ul. Bielskiej do rejonu posesji nr 13 zdemontował już istniejącą, częściowo niedrożną kanalizację deszczową i ułożył nową. Obecnie trwa demontaż kanalizacji deszczowej w chodniku oraz montaż nowej kanalizacji od wylotu Młynówki w kierunku projektowanego ronda przy ul. Cieszyńskiej. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Wartość zadania to 860 tys. zł, jednak aż 80% tej kwoty wynosi pozyskane przez powiat dofinansowanie na naprawę szkód powstałych w wyniku powodzi.

Za niemal 1 mln zł powiat pszczyński naprawia szkody powodziowe powstałe w czerwcu 2018 roku na ul. Łącznej w Brzeźcach. Prace ruszyły końcem września. Na odcinku 800 m wykonawca sfrezował asfalt, rozebrał starą podbudowę i ułożył nową z betonu asfaltowego, odtworzył także przydrożny rów. Pozostało ułożyć warstwę ścieralną asfaltu, zamontować na łukach krawężniki i umocnić pobocza.

Remonty na powiatowych drogach - 10.2019
Remonty na powiatowych drogach - 10.2019 · fot. Powiat


Zgodnie z harmonogramem idą także prace przy kolejnej inwestycji na terenie powiatu. Na remont odwodnienia drogi powiatowej - ul. Wiejskiej w Grzawie na odcinku ponad 690 mb. powiat pszczyński otrzyma niemal 460 tys. zł ze środków powodziowych z budżetu państwa. Wartość zadania to niemal 590 tys. zł. Prace polegają na wymianie przepustów, kanalizacji deszczowej, remoncie ścianek czołowych przepustów, nawierzchni zjazdów, uszkodzonych umocnień rowów czy humusowaniu terenów zielonych. Do tej pory został częściowo odtworzony rów przydrożny, trwają także prace demontażowe istniejących i montażowe nowych przepustów pod drogą, remontowane są także zjazdy.

- Łączny koszt inwestycji w Pszczynie, Brzeźcach i Grzawie wynosi niemal 2,5 mln zł, jednak niemal 2 mln zł powiat pszczyński pozyskał w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wszystkie remonty zostaną zakończone jeszcze w tym roku - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.