pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 17 lipca 2019
  • wyświetleń: 4136

Porządkowanie terenów po bazie transportu leśnego w Kobiórze

W samym centrum Gminy Kobiór, niedaleko urzędu gminy są pozostałości po byłej bazie transportu leśnego. Znaczna część terenu została sprywatyzowana. Pozostałą część dzierżawi Urząd Gminy w Kobiórze z myślą o powstaniu w przyszłości w tym miejscu centralnego placu gminy o charakterze rynku.

Zgodnie z planem zagospodarowania teren ten przeznaczony jest pod usługi publiczne i komercyjne - handel i gastronomię wraz z niezbędnymi parkingami dla klientów. Obecnie obowiązujące przepisy (ustawa o lasach) znacznie ograniczają możliwości komunalizacji terenów takich, jak ten, które należą do skarbu państwa.

W oczekiwaniu na zmianę przepisów mieszkańcy Kobióra są zmuszeni przystąpić do uporządkowania tego terenu. W ostatnim czasie podjęto rozmowy z podmiotami świadczącymi usługi na tym terenie, aby usunęły stojące wraki i samochody czekające na naprawę. Przewiduje się również likwidację składów materiałów oraz uporządkowanie terenów zielonych. Po skablowaniu napowietrznej sieci elektrycznej planuje się poszerzenie ulicy Tuwima.

Trudną do załatwienia sprawą jest również adaptacja byłych garaży bazy transportu leśnego na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to spowodowane nieuregulowanym stanem prawnym tego obiektu. Ponadto budynek wymaga znacznych nakładów na termomodernizację oraz wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, a także zaplecza socjalnego dla strażaków.

W związku z planowanym zakupem nowego wozu dla OSP zostaną podjęte w najbliższym czasie ponownie rozmowy z Nadleśnictwem Kobiór oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w celu ostatecznego uregulowania powyższych problemów.

new, NB / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.