pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 10 lipca 2019
  • wyświetleń: 2209

Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej, czy bardziej efektywny...

Artykuł sponsorowany:

Obecna sytuacja na rynku pracy wymusza podejmowanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest polepszenie sytuacji zarówno pracodawców jak i osób pozostających bez pracy. Dlatego, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie podejmuje współpracę z innymi, w tym również międzynarodowymi jednostkami, działającymi w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

PUP
PUP w Pszczynie - Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej, czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym.


Wszystkie przedsięwzięcia, nakierowane są na doskonalenie działań w zakresie polityki rynku pracy. Na bazie współpracy partnerskiej powiatu pszczyńskiego z powiatem Anhalt - Bitterfeld, Urząd Pracy nawiązał współpracę z tamtejszym Job Center. I już w 2018 roku wspólnie wypracowano główne założenia projektu, który finalnie otrzymał dofinansowanie i uzyskał środki na realizację.

Projekt jest realizowany pn. "Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej, czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym.", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" realizowanego w ramach PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Czas trwania projektu: 01.09.2018r. - 31.08.2019r. Kwota dofinansowania: 70 012,88 PLN.

Podjęte przedsięwzięcie było odpowiedzią na potrzeby związane z aktywizacją trudnego klienta. Aby zmaksymalizować efekty założeń, do współpracy zaproszono dwie powiatowe instytucje: Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań". W ten sposób utworzono Konsorcjum Krajowe. Realizacja projektu składała się z kilku etapów. Jednym z nich był wyjazd studyjny do partnera projektu w styczniu 2019r., podczas którego zaplanowano udział w kilkudniowych warsztatach tematycznych wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu.

Celem tych warsztatów było porównanie specyfiki niemieckiego i polskiego rynku pracy oraz polityki imigracyjnej Niemiec. Dały one początek ścisłej współpracy międzynarodowej nad konkretnymi rozwiązaniami w zakresie aktywizacji i reintegracji zawodowej bezrobotnej młodzieży i pracy z trudnym klientem. Efektem tych działań była rewizyta pracowników Job Center z Anhalt - Bitterfeld w pszczyńskim Urzędzie Pracy w czerwcu tego roku. W trakcie zorganizowanych warsztatów tematycznych pracowano nad konkretnymi innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wypracowania wspólnego modelu aktywizacji zawodowej osób młodych i polityki senioralnej. Zaplanowano również dalsze etapy działań, m.in. pozyskanie dodatkowych środków na wdrożenie wypracowanych rozwiązań oraz utrzymanie dalszej współpracy.

Rezultatem wyjazdu było również powstanie bloga, gdzie członkowie Konsorcjum dzielą się wzajemnie swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z trudnym klientem.
Wpisy na blogu możną śledzić na stronie: pszczynaerasmus2019.home.blog.