pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 28 marca 2019
  • wyświetleń: 1519

Powiat pszczyński liderem projektu "Śląskie bez barier"

Nasz powiat uplasował się w czołówce najlepszych spośród 54 jednostek samorządowych na terenie województwa, biorących udział w projekcie "Śląskie bez barier".

petla indukcyjna
Powiat pszczyński liderem projektu "Śląskie bez barier" · fot. Powiat


Założeniem projektu "Śląskie bez barier" jest usprawnienie jednostek publicznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Powiat pszczyński jest jednym z 54 samorządów w województwie śląskim, które biorą udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Projekt składał się z kilku etapów - najważniejszymi były konsultacje z osobami z niepełnosprawnościami oraz wizja lokalna. Zespół monitorujący odwiedził osiem losowo wytypowanych budynków użyteczności publicznej: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie, Ośrodek Matka Boża Różańcowa, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a także Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań". Wszystkie budynki badane były pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na tej podstawie przygotowano rekomendacje. Jedne były do załatwienia od ręki, inne długoterminowe.

Ostatnim etapem było sprawdzenie stopnia wdrożenia tych rekomendacji. Powiat pszczyński otrzymał właśnie raport weryfikacyjny z monitoringu stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w którym stwierdzono znaczne podniesienie standardów oraz usług z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Specjaliści oceniający nasz urząd oraz jednostki stwierdzili, że podjęte działania zostały zrealizowane ze szczególną starannością, a powiat pszczyński podjął wyzwanie wdrożenia rekomendacji wykraczających poza ramy czasowe projektu.

- "Powiat pszczyński uplasował się w czołówce najlepszych spośród 54 jednostek samorządowych na terenie województwa, biorących udział w projekcie "Śląskie bez barier", których wdrożenie rekomendacji oraz działania podejmowane podczas trwania projektu w największym stopniu przyczyniły się do poprawy dostępności usług oraz warunków obsługi klientów z niepełnosprawnościami" - czytamy w raporcie weryfikacyjnym.

Starosta Barbara Bandoła podkreśla, że w ostaniem czasie w starostwie Powiatowym w Pszczynie wprowadzonych zostało wiele ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. - Utworzyliśmy referat ds. osób niepełnosprawnych. W punkcie obsługi klienta zamontowana została pętla indukcyjna - nowoczesna metoda wspomagania komunikacji z osobami słabosłyszącymi. Wprowadziliśmy udogodnienia w ciągach komunikacyjnych w budynku starostwa, m.in. zastosowaliśmy kontrastowe oznaczenia na klatkach schodowych. Uruchomiliśmy internetowy informator dla osób z niepełnosprawnościami - "Powiat bez barier". Doceniając niezwykłą aktywność osób z niepełnosprawnościami, ustanowiliśmy także nowe wyróżnienie "Uskrzydlony" - mówi starosta pszczyński, Barbara Bandoła i podkreśla, że to nie koniec działań powiatu: - Dzięki udziałowi w projekcie i długoterminowym rekomendacjom mamy gotowy plan działania na następne lata pod kątem zwiększania dostępności urzędu i jednostek dla osób z niepełnosprawnościami.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.