pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 16 kwietnia 2019
  • wyświetleń: 1610

Nieodpłatne porady prawne dla każdego

Artykuł sponsorowany:

Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmuje się powiat pszczyński.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Organizacją nieodpłatnych porad prawnych zajmuje się powiat pszczyński. · fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie


Od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ciężar organizacji punktów prawnych spoczywa na powiatach.W powiecie pszczyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na terenie każdej gminy powiatu pszczyńskiego w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, w Suszcu i Woli, trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa razy w tygodniu.


- Od początku 2019 roku z pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na jej płatną formę. To z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - podkreśla starosta pszczyński Barbara Bandoła.

porady prawneCzęść punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych (wyłonione na podstawie otwartych konkursów ofert).

Kto może otrzymać darmową pomoc prawną?
Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna polega na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • 
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • 
sporządzeniu projektu pisma w sprawach w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;

  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Pomoc nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.By skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty (to wymóg wynikający z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej). Można to zrobić na dwa sposoby:


  • dzwoniąc pod numer telefonu: 32 449 23 78.


Harmonogram bezpłatnych porad prawnychporady prawne
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz. U. z 2017 poz. 2030.z późn. zm.