pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 20 marca 2019
  • wyświetleń: 4491

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otrzymało certyfikat jakości

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie na walnym zgromadzeniu członków swojego stowarzyszenia zamknęło 4-letnią kadencję dotychczasowego zarządu i szczegółowo podsumowało 19. już rok działalności.

Członkowie Hospicjum św. Ojca Pio na Walnym Zgroma
Członkowie Hospicjum św. Ojca Pio na Walnym Zgromadzeniu - 03.2019 · fot. Hospicjum św. Ojcia Pio w Pszczynie


W 2018 roku hospicjum otoczyło całościową opieką 170 chorych i ich rodziny (ponad pół tysiąca osób). Łączny czas opieki to 7705 osobodni, a więc tak jakby każdego dnia przez cały rok hospicjum miało stale pod opieką 21 chorych. Obecnie (od nowego roku) opieką objętych jest od 40 do 50 osób chorych wraz z ich najbliższymi. Pomoc dla chorych zarejestrowanych w pszczyńskim hospicjum jest całkowicie bezpłatna i praktycznie natychmiastowa − nie ma kolejek. Jeśli chorzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej otrzymują od hospicjum bezpłatnie leki, artykuły higieniczne oraz pożywienie dojelitowe. Dzięki wypożyczalni sprzętu medycznego, działającej przy hospicjum, mogą także korzystać ze specjalistycznych łóżek, materacy, koncentratorów tlenu, ssaków i innych niezbędnych urządzeń.

Warto dodać, że wypożyczalnia wydaje również sprzęt chorym spoza hospicjum. W 2018 roku liczba wypożyczeń samych łóżek wyniosła 552. To tak, jakby w ciągu całego roku w dni robocze codziennie dwa łóżka były wypożyczane, dowożone i odbierane.

Bardzo ważnym zadaniem w minionym roku była kontynuacja budowy Domu Ojca Pio, czyli prace w pierwszej części kompleksu, w którym będzie działać ośrodek dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych oraz poradnie specjalistyczne. Były to: ścianki działowe, instalacja elektryczna, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz tynki wewnętrzne. Zakupiono również trzy pary drzwi zewnętrznych i ogrodzono teren budowy. Łącznie w 2018 roku na budowę wydano 261.740,60 złotych.

W minionym roku hospicjum kontynuowało nowy, bardzo potrzebny w społeczności lokalnej kierunek - opiekę nad osobami niesamodzielnymi w ich domach. Chodzi o osoby, które z racji wieku i choroby mają trudności w podstawowych funkcjach życiowych. Pieniądze na tę pracę hospicjum pozyskało z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku była to kwota 489.993,10 (całkowita kwota pozyskanych środków od początku realizacji projektu w 2017 roku to 650.845,12 złotych). Chorzy otrzymali kompleksową i całkowicie bezpłatną pomoc, zarówno opiekunek jak i specjalistów w tym pielęgniarek, psychologów /terapeutów, fizjoterapeuty. Z dotacji zakupiono m.in. środki pielęgnacyjne, ochrony osobistej, opatrunkowe i higieniczne.

Teresa Buczak, prezes Hospicjum Ojca Pio prezentuj
Teresa Buczak, prezes Hospicjum Ojca Pio prezentuje Certyfikat ISO:9001:2015, który przyznano pszczyńskiemu hospicjum · fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie


Miniony rok był związany z profesjonalizacją działań i procedur w hospicjum. Kompetencje hospicjum zostały potwierdzone wielostronną kontrolą zakończoną przyznaniem Certyfikatu ISO 9001:2015, potwierdzającym nowoczesny i odpowiedzialny system zarządzania jakością.

Podsumowując, rok 2018 był dla hospicjum bardzo rozwojowy. Ilość zadań była bardzo duża, ale w trakcie ich realizacji staraliśmy się pamiętać o tym, co najważniejsze w posłudze hospicyjnej, o drugim człowieku − mówi Teresa Buczak, która ponownie wygrała (jednogłośnie) wybory na prezesa hospicjum.

W nowo wybranym zarządzie ponownie znalazły się Mariola Rakoczy, Urszula Napierała i Renata Gazda (pracowały w zarządzie hospicjum również w ubiegłej kadencji) oraz Beata Zamlewska-Pałyga.

Obecnie w stowarzyszeniu hospicjum jest 36 członków oraz kilkudziesięciu wolontariuszy. Bieżący rok jest wyjątkowy w historii organizacji, ponieważ obchodzi ona swój jubileusz 20-lecia (1999−2019). Tak, jak w latach poprzednich, hospicjum zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% z rocznego rozliczenia podatkowego. Jako organizacja pożytku publicznego nr KRS hospicjum to 0000130935.

Więcej wiadomości na www.hospicjumOjcaPio.pl

BM / pless.pl, źródło: Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.