pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 23 marca 2019
  • 25 marca 2019
  • wyświetleń: 8198

Mieszkańcy chcą remontu drogi, ale nie zgadzają się na wycinkę drzew

Samorządy z Pszczyny i Goczałkowic-Zdroju wspólnie podjęły działania mające na celu utworzenie nowej drogi łączącej gminy. Pomysł ten spotkał się z dużym odzewem, a społeczeństwo podzieliło się na zwolenników i przeciwników inwestycji. Do naszej redakcji wpłynęło pismo mieszkańców ulicy Siedleckiej, którzy są zwolennikami remontu, ale nie zgadzają się na wycinkę rosnących w jej ciągu 150-letnich dębów.

Mieszkańcy ul. Siedleckiej są przeciwni wycięciu 1
Mieszkańcy ul. Siedleckiej są przeciwni wycięciu 150-letnich dębów · fot. BM / pless.pl


Szanowna Pani
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Prośba w sprawie ochrony przed wycięciem trzech 150-letnich dębów położonych w południowej części ul. Siedleckiej mających znaczenie historyczne, kulturowe i przyrodnicze


Zwracamy się do Pani z prośbą o ponowne rozpatrzenie naszej prośby w sprawie niewycinania trzech dębów rosnących w południowym odcinku ul. Siedleckiej w związku z planowanym remontem tej drogi. Nie jesteśmy przeciwni temu remontowi, wręcz przeciwnie, jako mieszkańcom tej ulicy zależy nam na tym podwójnie. Należy przy tym podkreślić, że jesteśmy wnioskodawcami o ten remont, a w trakcie rozmów zawsze podkreślaliśmy wolę ochrony wymienionych dębów przed wycinką co jednoznacznie wyraziliśmy w piśmie z dnia 02 sierpnia 2018 r. przesłanym do Urzędu Gminy na Pani ręce.

Prośbę swoją argumentujemy:

1. Drzewa są naszym bogactwem, którego nie można niczym zastąpić. Ulica Siedlecka była w przeszłości główna drogą łączącą Goczałkowice z Pszczyną. Już na mapach z XIX w. dęby te zostały zaznaczone jako aleja drzew. Aktualnie pozostałe trzy dęby wraz z dębami na wysokości posesji Pana K. P. są pozostałościami tej alei. Stanowią więc waży element naszego dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

2. Drzewa rosnące przy ruchliwej ulicy oczyszczają powietrze z toksycznych substancji. Latem dają zbawienny cień, a także oczyszczają wody gruntowe, są naturalnymi bio filtrami. Są źródłem życiodajnego tlenu. Dają schronienie ptakom, pszczołom i zwierzętom. Wierzymy, że wszystkim miłośnikom przyrody, mieszkańcom i gościom szczególnie zależy na ich zachowaniu, co zostało wyrażone w petycji do Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2018 r.

3. Drzewa są naturalną ochroną przeciw powodziom. Ich korzenie wiążą glebę tak, że wzmacniają ją i zapobiegają jej wymywaniu. Na terenach bez drzew pod wpływem działania słońca gleba bardzo wysycha i dochodzi do szybszego jej wyniszczania, co w rejonie ul. Siedleckiej i Zimowej ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę inwestycje gminne w planowany zbiornik przeciwpowodziowy w tym rejonie.

4. Drzewa spełniają ważną rolę poprzez regulowanie klimatu. Utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza i łagodzą nagłe zmiany temperatury. A przecież walczymy z globalnym ociepleniem.

5. Podtrzymujemy naszą wolę wyrażoną na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 02 stycznia br. o możliwości wejścia z projektowanym ciągiem pieszym lub rowerowym na teren naszej działki, co podkreśla naszą determinację jak i wolę znalezienia rozwiązania. Po spotkaniu w dniu 02 stycznia br. byliśmy przekonani, że udało nam się osiągnąć kompromis i powstanie projekt uwzględniający naszą prośbę odnośnie zachowania trzech dębów w ciągu ulicy Siedleckiej.

6. Na koniec naszej argumentacji pragnę przypomnieć prawdę uniwersalną wyrażaną na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 02 stycznia br. przez architekta Macieja Wiewiórę z Pracowni Wiewióra-Golczyk Architekci. Przestrzeń publiczną w tym drogi, szczególnie w miejscach zamieszkania projektuje się dla podmiotu, którym są ludzie a nie samochody. Droga ma spowodować wzrost jakości życia mieszkańców a nie jego obniżenie. Kiedy decydenci, a co za tym idzie projektant, przyjmuje założenie, że drzewa są ważne i należy je bezwzględnie uchronić przed wycinką, zrobić wszystko co w naszej mocy, aby nadal mogły rosnąć, to następuje zmiana perspektywy i projektowaną drogę staramy się wkomponować w otoczenie a to daje szansę na pozytywne załatwienie problemu.

W pacy dotyczącej kształtowania przestrzeni publicznej [Karwińska, 2008] zostało zauważone, jak istotnym elementem jest, aby w celu jej racjonalnego i optymalnego kształtowania nie opierać się na wyobrażeniach i dążeniach grupy osób sprawujących władzę w mieście (gminie), ponieważ oscylują one wokół ich własnych wyobrażeń i mogą odbiegać od faktycznych ocen i deklarowanych potrzeb mieszkańców. Ważnym podkreślenia jest fakt, że do rozważań urbanistów, architektów, planistów powinno się dodać bardzo istotny pierwiastek społeczny w postaci opinii mieszkańców, którzy funkcjonują w danej przestrzeni. Opiniom tym należy przydzielić odpowiednią wagę, ponieważ w konfrontacji z innymi grupami interesów (np. deweloperami, inwestorami) mieszkańcy nie stanowią dobrze zorganizowanej i skutecznej grupy nacisku.[Lidia Groeger, 2017].

O pomoc w ochronie trzech dębów przy ul. Siedleckiej zwróciliśmy się również do organizacji ekologicznej Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach. Wierzymy, że doświadczenie tej organizacji w rozwiązywaniu podobnych sytuacji pomoże zrozumieć oczekiwania mieszkańców, a odpowiedzialnym urzędnikom znaleźć właściwe rozwiązanie.

Ufamy, że przedstawione rzeczowe argumenty przekonają Panią do pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby. Prosimy o odpowiedź.


Z poważaniem
G. i A. P.


Mieszkańcy ul. Siedleckiej są przeciwni wycięciu 1
Mieszkańcy ul. Siedleckiej są przeciwni wycięciu 150-letnich dębów · fot. BM / pless.pl


Przypominamy, że według planu ma powstać droga łącząca ulicę Skłodowskiej-Curie (po stronie Pszczyny) z ulicą Siedlecką (po stronie Goczałkowic-Zdroju). Gmina Pszczyna zaproponowała, by droga ta miała 6 metrów szerokości. W jej ciągu ma powstać również ścieżka rowerowa. O sprawie pisaliśmy już w lutym artykule Nowa droga połączy gminy Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój?.

Nowa droga miałaby przebiegać za klubem Okey, wzdłuż ogrodzenia zakładu Linde Gaz. Tam zakręcałaby w prawo i przed nasypem kolejowym zostałaby połączona z ulicą Siedlecką. Obecnie trwają rozmowy włodarzy z radnymi, podczas których mają zapaść decyzje dotyczące ostatecznego kształtu projektowanej drogi.

BM / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.