pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 14 marca 2019
  • wyświetleń: 4354

JSW S.A. chce wydobywać węgiel ze złoża pod Pielgrzymowicami

Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. zabiega o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "Bzie Dębina 1 Zachód". To złoże, które znajduje się m. in. pod Pielgrzymowicami.

kopalnia KWK Pniówek, Pawłowice, JSW
Kopalnia "Pniówek" w Pawłowicach · fot. UG Pawłowice


Minister Środowiska zwrócił się do wójta gminy Pawłowice o uzgodnienie wniosku koncesyjnego dla JSW S. A., jednak wójt w sprawie wniosku wydał opinię negatywną.

- Powodem była niekompletna dokumentacja. Brakowało w niej Projektu Zagospodarowania Złoża - dokumentu, który szczegółowo wskazuje zakres planowanej eksploatacji, sposób jej prowadzenia oraz wpływy na powierzchnię terenu i środowisko - informuje Urząd Gminy w Pawłowicach.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji wydanej w czerwcu ubiegłego roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla planowanej w Pielgrzymowicach eksploatacji węgla. Od decyzji odwołała się gmina Pawłowice i około 300 mieszkańców Pielgrzymowic, którzy zwrócili uwagę, że przedstawiona dokumentacja jest niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pielgrzymowice.

- To właśnie miejscowy plan zawiera zapisy dotyczące sposobu ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi. Zostały one wypracowane pomiędzy JSW S. A., gminą i mieszkańcami Pielgrzymowic podczas trwania prac planistycznych w latach 2006-2016. Osiągniecie porozumienia było bardzo trudne, ale w końcu udało się i w 2016 roku plan został uchwalony - tłumaczy Urząd Gminy i zapewnia, że negatywne uzgodnienie wniosku nie jest podyktowane chęcią zablokowania koncesji w ogóle, ale przekonaniem, że przy podejmowaniu tak ważnych decyzji konieczne jest należyte zabezpieczenie interesów lokalnej społeczności, a więc zgodność dokumentacji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pielgrzymowic.

Dodajmy, że gmina Pawłowice od wielu lat współpracuje z JSW S. A. Oprócz miejsc pracy, z których korzystają również mieszkańcy oraz wpływów do budżetu stanowiących ok. 19,5 % dochodów gminy w skali roku, są również problemy, najczęściej związane ze szkodami górniczymi, które trzeba na bieżąco rozwiązywać.

Warto odnotować, że podczas ostatniego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, które 5 marca odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju, wybrano nowy zarząd. Jego przewodniczącą została Anna Hetman, a wiceprzewodniczącym wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel. Dotychczasowy przewodniczący Tadeusz Chrószcz zakończył kadencję i nie zdecydował się wystartować w kolejnych wyborach. W stowarzyszeniu znajdują się gminy z województwa śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, a także dolnośląskiego, gdzie wydobywa się miedź. Celem stowarzyszenia jest ochrona interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tychże gminach. Stowarzyszenie obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestolecia.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.