pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 5 marca 2019
  • wyświetleń: 3378

Alimenty natychmiastowe - bat na alimenciarzy

Artykuł sponsorowany:

Na alimenty można nieraz czekać latami. Rozprawy niejednokrotnie trwają kilkanaście miesięcy, a alimenciarze ukrywają swoje dochody i majątek. Rząd reaguje na ten problem i planuje wprowadzić alimenty natychmiastowe, na które dziecko ma czekać maksymalnie 2 tygodnie.

Alimenty natychmiastowe to podstawowa kwota alimentów należących się każdemu dziecku, które jest wychowywane w niepełnej rodzinie. Będzie to kwota niezależna od wysokości alimentów ustalonych przez sąd, a na jej wypłacenie nie trzeba czekać do momentu zakończenia rozprawy. Jest to nowy pomysł rządu na to, jak poradzić sobie z problemem zbyt długiego oczekiwania na alimenty.

Alimenty natychmiastowe - kwotaWysokość alimentów natychmiastowych będzie wyliczana przez specjalny algorytm. Kwota będzie zależała głównie od trzech czynników:
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
  • współczynnika dzietności,
  • liczby dzieci, na które należne są alimenty.


Z wysokości wynagrodzenia i współczynnika dzietności na dany rok rząd będzie wyliczał kwotę przeliczeniową. Od niej procentowo będzie ustalana wysokość świadczenia na jedno dziecko w zależności od tego, ilu dzieciom przysługuje wypłata alimentów natychmiastowych.

Kwota przeliczeniowa na rok 2019 wynosi 1304,35 zł. Od tej kwoty na jedno dziecko przysługuje:
38% - jeżeli alimenty przysługują jednemu dziecku,
34,5% - jeżeli alimenty przysługują każdemu z dwojga dzieci,
31% - jeżeli alimenty przysługują każdemu z trojga dzieci,
27,5% - jeżeli alimenty przysługują każdemu z czworga dzieci,
24% - jeżeli alimenty przysługują każdemu z pięciorga lub więcej dzieci.

Kwoty, które otrzymujemy po przeliczeniu tych procentów, mają jednak bardzo nieregularne końcówki groszowe. Rząd zdecydował, że wszystkie końcówki poniżej 5 zł będą pomijane, a wszystkie powyżej 5 zł zaokrąglane do góry (do pełnej dziesiątki).

Ile dostanie rodzic dziecka w 2019?
Rodzic dziecka, któremu zostaną przyznane alimenty natychmiastowe, miałby zatem otrzymać:
500 zł - na jedno dziecko,
900 zł - na dwoje dzieci (na każde 450 zł),
1210 zł - na troje dzieci (na każde 404,35 zł),
1430 zł - na czworo dzieci (na każde 358,70 zł),
1570 zł - na pięcioro dzieci (na każde 313,04 zł).

Osoby, które mają więcej niż pięcioro dzieci, którym przysługują alimenty natychmiastowe, przysługuje wielokrotność kwoty 313,04 zł zaokrąglona do pełnych dziesiątek. Kwota przeliczeniowa na następny rok ma być ogłaszana zawsze do 30 listopada w Monitorze Polskim przez Ministra Sprawiedliwości.

Dzieci bez środków na życieWiele osób uchyla się od płacenia alimentów. Niestety nadal bardzo często problem konieczności płacenia na dziecko przez rodzica, który nie zajmuje się jego wychowaniem, przenosi się na płaszczyznę kłótni między dorosłymi. Z tego też powodu dochodzi najczęściej do ukrywania dochodów i majątku przez tych, którzy nie chcą być w świetle prawa uznani za wypłacalnych.

"Głównym poszkodowanym w konflikcie między dorosłymi jest oczywiście dziecko, które ma prawo do uzyskiwania alimentów. Alimenty natychmiastowe będą wypłacane przez rząd każdemu dziecku, któremu należy się to świadczenie. Co ważne - jest to zabezpieczenie dla dziecka na czas trwania rozprawy." - wyjaśnia Dominika Sobieraj z portalu zadluzenia.com

Oczywiście alimenty natychmiastowe nie odbierają rodzicowi prawa do ubiegania się o wypłatę alimentów na tradycyjnej drodze sądowej. Niezależnie jednak od tego, przez ile czasu będzie ciągnęła się sprawa o ustalenie ich kwoty po rozpatrzeniu konkretnej sytuacji danej rodziny, środki gwarantowane przez rząd będą wypłacane dziecku co miesiąc.

Alimenciarze w trudnej sytuacji


Wprowadzenie alimentów natychmiastowych stawia pod ścianą tych, którzy uchylają się od płacenia tych środków na własne dziecko. Osoby zalegające z alimentami mogą mieć kłopoty z uzyskaniem kredytu w banku, umowy u operatora komórkowego czy kablówkę. Wielu z nich decyduje się wówczas na tak zwane pożyczki bez baz, czyli oferty pożyczkodawców, którzy akceptują zaległości w rejestrach dłużników.

Wsparcie dla dziecka, którego rodzic uchyla się od płacenia alimentów, będzie przyznawane w czasie maksymalnie 14 dni. Skończy się zatem wieloletnie czekanie na rozstrzygnięcie sprawy sądowej. Rodzic będzie mógł ubiegać się o wypłatę alimentów natychmiastowych poprzez złożenie prostego urzędowego formularza, który będzie można wypełnić nawet przez Internet.

Do dokumentu trzeba będzie jedynie dołączyć:
  • oświadczenie o dochodach (kwotę deklaruje się samodzielnie, nie trzeba okazywać zaświadczenia od pracodawcy),
  • oświadczenie o kosztach utrzymania (również bez potwierdzeń dotyczących kosztu wynajmu mieszkania lub zakupu środków niezbędnych do życia),
  • oświadczenie o liczbie dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców i które są uprawnione do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych,
  • oświadczenie o niewywiązywaniu się pozwanego z obowiązku dostarczania środków pozwalających na utrzymanie dziecka,
  • oświadczenie o niewszczęciu przez rodziców osoby małoletniej sprawy o rozwód albo separację.


Na żadne z powyższych oświadczeń nie trzeba mieć potwierdzenia. Musimy jednak być świadomi, że wszystkie informacje podajemy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sąd miałby rozpoznawać sprawę o przyznanie alimentów natychmiastowych na niejawnym posiedzeniu i wydawać decyzję w ciągu maksymalnie 14 dni od wniesienia pozwu. Co więcej - nakazy wykonalności zapłaty natychmiastowych alimentów będą mogli wydać nawet referendarze, dzięki czemu cały proces będzie jeszcze szybszy.

Alimenty natychmiastowe - od kiedy?Aktualnie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzająca alimenty natychmiastowe jest analizowana przez Komisję Prawniczą w Rządowym Centrum Legislacji. Następnie musi jeszcze przez Radę Ministrów i zostać przyjęta przez parlament. Od momentu ostatecznego ogłoszenia przyjęcia nowelizacji poczekamy jeszcze 6 miesięcy na to, aż wejdzie ona w życie.