pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 7 lutego 2019
  • 11 lutego 2019
  • wyświetleń: 17666

III Liceum Ogólnokształcące zmieni siedzibę w 2020 roku

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie" podaj

W czwartek, 7 lutego podjęte zostały kolejne ważne decyzje dotyczące III Liceum Ogólnokształcącego. Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwały w sprawie zmiany terminu przekazania do prowadzenia III LO powiatowi oraz zmiany siedziby placówki. Na ich mocy zmiany zostaną wprowadzone z dniem 1 września 2020 roku, a więc rok później niż pierwotnie zakładano.

III LO, liceum, Osiedle Piastów, szkoła,Kazimierza
Budynek szkoły na osiedlu Piastów · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W uzasadnieniu uchwały opublikowanym 31 stycznia w Biuletynie Informacji Publicznej mogliśmy przeczytać, że "decyzja ta jest kompromisem uzyskanym w wyniku rozmów i uzgodnień z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną oraz przedstawicielami Śląskiego Kuratorium Oświaty. Z datą 1 września 2020 roku III Liceum Ogólnokształcące zostanie oddane do prowadzenia Powiatowi Pszczyńskiemu".

Samorząd uczniowski jednak zdecydowanie temu zaprzeczył. - Pragniemy zdementować nieprawdziwą informację podaną w uzasadnieniu podejmowanej uchwały dotyczącej zmiany siedziby. Rada Rodziców żadnego kompromisu nie zawarła - informowała Wiktoria Oramus, członek samorządu uczniowskiego.

I tak, podczas sesji, 7 lutego zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok przedstawiła autopoprawkę, w ramach której słowo "kompromis" użyte w uzasadnieniu uchwały, zostało zamienione na wyraz "propozycja". - Napisaliśmy na początku "kompromis", bo uważamy, że skoro nasze propozycje uwzględniają 3 z 4 najważniejszych postulatów, to był to kompromis. 4 główne postulaty jakie były związane z przeniesieniem siedziby III LO to: nierozdzielanie społeczności uczniowskiej - postulat spełniony w całości, ponieważ młodzież jeszcze przez rok będzie się w całości uczyła w obiekcie przy ul. Kazimierza Wielkiego i z dniem 1 września 2020 roku liceum zostanie przeniesione na ulicę Stefana Batorego. Drugi postulat, jaki był stawiany, to niemigrowanie nauczycieli pomiędzy dwoma budynkami. Spełniony - cała społeczność jest na ul. Kazimierza Wielkiego i cała społeczność, wraz z nauczycielami, przenosi się na ul. Stefana Batorego. Trzeci postulat, że uczniowie liceum będą dysponowali gorszą bazą sportową to postulat może i właściwy, ponieważ będą mieli troszeczkę dalej - 3 minuty do hali sportowej i 4 minuty na boisko sportowe. Ten postulat nie jest aż tak bardzo spełniony, ale nie jest też aż tak bardzo uciążliwy. Czwarty postulat, żeby nie likwidować przedszkola tak szybko - uwzględniliśmy go, przesunęliśmy likwidację oddziałów przedszkolnych o cały rok - argumentowała Barbara Sopot-Zembok.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 17.01.2019
Barbara Sopot-Zembok · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


O głos w dyskusji podczas sesji poprosili przedstawiciele samorządu uczniowskiego III LO w Pszczynie, rady pedagogicznej oraz rady rodziców.

Wiktoria Oramus przypomniała, że działalność pod hasłem "Nie dla zmian w III LO" rozpoczęła się od przygotowania petycji, którą w przeciągu dwóch dni podpisało 1750 osób. - Podczas wizyty władz w naszej szkole pani starosta zapewniła nas, że planowana zmiana nie dotknie uczniów obecnych I i II klas licealnych, tj. roczników 2001 i 2002, jednakże teraz okazuje się być inaczej. Propozycja, z którą wyszły do nas władze dn. 16.01.2019 r. została przez nas odrzucona ze względu na wynik przeprowadzonego w naszej szkole głosowania. W nim największy sprzeciw wyrazili uczniowie obecnych klas I liceum na kontynuowanie nauki przy ul. Batorego w klasie maturalnej. Przychodząc we wrześniu do III LO decydowaliśmy o wyborze tej szkoły nie tylko ze względu na wysoki poziom nauczania, lecz także atrakcyjność naszego budynku. Wśród mojego rocznika istnieje klasa z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego, która korzysta z obiektów sportowych oferowanych jedynie przez budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego. Nie chcą być oni pozbawieni tej możliwości. Propozycja dzisiejszej uchwały początkowo była określana jako porozumienie, które odrzuciliśmy, a teraz stała się ona przymusem narzuconym przez władze - mówiła uczennica III LO.

Przedstawicielka samorządu uczniowskiego sugerowała również, że argument władzy przemawiający za przeniesieniem III LO w postaci rozbudowy żłobka okazał się być bezpodstawny. - Podczas zebrania mieszkańców osiedla Piastów, na którym znajduje się nasze Liceum oraz wyżej wymieniony żłobek, przedstawiono nam budżet na rok 2019. Ku naszemu zaskoczeniu, w budżecie nie zostały zagospodarowane środki na takową rozbudowę, w związku z czym nie zostanie ona rozpoczęta w tym roku, więc żłobek nie będzie w najbliższym czasie kolidował z Liceum - tłumaczyła Wiktoria Oramus.

Uczennica III LO poruszyła także kwestię spotkania z Kuratorium. - W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego. Na spotkaniu okazało się, że nasze stanowisko różni się w znacznym stopniu od stanowiskiem naszych władz. Pan Wicekurator z Katowic w związku z tym zaproponował spotkanie w poniedziałek dn. 04.02.2019 r. Z przedstawicielami władz, kuratorium oraz wyżej wymienionych grup. Decyzja o spotkaniu miała być zależna od naszych włodarzy, ponieważ wszystkie pozostałe grupy były przychylne propozycji takowej "konfrontacji". Spotkanie nie odbyło się, więc można wywnioskować co było tego przyczyną - mówiła Wiktoria Oramus. - My jesteśmy otwarci na rozmowy, ale podejmowanie najważniejszych decyzji bez konsultacji z nami nigdy się spotka się z naszą aprobatą - zakończyła.

Wiktoria Oramus
Wiktoria Oramus · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W odpowiedzi zastępca burmistrza poinformowała, jaki był harmonogram spotkań, które zostały przeprowadzone z poszczególnymi grupami społecznymi - dyrektorami szkół, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. - Po spotkaniach uwzględniliśmy te postulaty i 17 stycznia, jeszcze przed sesją, spotkaliśmy się i usłyszeliśmy odpowiedź, że nie. Wszystkie działania rozpoczęliśmy od tego, że burmistrz i starosta udali się do kuratorium oświaty, gdzie spotkali się z kuratorem Tomaszem Kowalikiem (dyrektorem delegatury Kuratorium Oświaty) oraz Elżbietą Sobieską i usłyszeli, że to świetna idea. Stąd nasze działania - poinformowała Barbara Sopot-Zembok.

W dalszej części o głos poprosiła Marzena Zięba, nauczycielka matematyki w III LO. - W imieniu grona pedagogicznego naszej szkoły pragnę jeszcze raz wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie planowanymi zmianami dotyczącymi szkoły. Tym samym chcemy zapytać burmistrza Pszczyny co stoi na przeszkodzie, żeby przedstawiona państwu pod głosowanie w uchwale propozycja pozostawienia szkoły w dotychczasowej lokalizacji przez przyszły rok szkolny obowiązywała przez kolejne 3 lata, do momentu kiedy obecne trzecie klasy gimnazjum skończą swoją naukę? - pytała Marzena Zięba.

- Powołując się na pismo przekazane radzie pedagogicznej przez burmistrza Pszczyny z dnia 28 stycznia tego roku, w którym burmistrz jako powód wyprowadzenia III Liceum z budynku na ul. Kazimierza Wielkiego do budynku na ul. Batorego podaje konieczność zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i żłobku. Pytamy zatem o plany rozbudowy tego żłobka przy ul. Kazimierza Wielkiego. Na wczorajszym zebraniu os. Piastów, pani sekretarz reprezentująca władze miasta zapytana o tę kwestię stwierdziła, że w budżecie na ten rok nie przewidziano środków na ten cel - informowała nauczycielka z III LO. - Prosimy o jednoznaczne określenie kiedy i w jakim zakresie planowana jest ewentualna rozbudowa, która ma być przyczyną zmiany siedziby naszego liceum. Proszę nam odpowiedzieć co jest faktyczną przyczyną planowanych zmian: brak miejsc w żłobku czy podwójny nabór do szkół średnich? Problem wyprowadzenia żłobka lub budowy nowego żłobka pojawił się już bowiem w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych 30 stycznia 2017 roku, czyli dwa lata temu. Jakie działania podjął burmistrz i radni w sprawie rozwiązania tego problemu? - dopytywała przedstawicielka grona pedagogicznego. - My wielokrotnie podkreślaliśmy, że jesteśmy otwarci na rozmowy i pragniemy zapytać, dlaczego od poprzedniej sesji Rady Miasta takie rozmowy nie zostały podjęte.

Następnie o udzielenie odpowiedzi na pytania poprosiła przedstawicielka rady rodziców. Wśród nich pojawiły się m.in. zapytania o podstawy prawne uzasadniające przeniesienie III LO, czy gmina przeprowadziła analizę potrzeb miejsc w żłobkach i przedszkolach i czy na podstawie tej analizy projektowana jest odpowiednia lokalizacja tak, aby nie było ciągłej konieczności przemieszczania żłobków i przedszkoli. Padło również pytanie o przewidywany nabór w najbliższym roku szkolnym do III Liceum.

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie - 11.01.2019
III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie · fot. pless.pl


- Nabór pierwszy będzie prowadzony na 3 oddziały po gimnazjum, 3 oddziały po szkole podstawowej. Natomiast jeżeli będzie więcej chętnych wtedy możemy ten nabór zwiększyć. My to już ustalamy z panią starostą, która prosiła, żebyśmy nie robili tego pierwszego naboru na więcej klas, ponieważ nie chcemy, żeby w przyszłości to była przeładowana szkoła - wyjaśniła Barbara Sopot-Zembok.

Przedstawicielka rady rodziców poprosiła też o przedstawienie, w jakim zakresie planowany jest remont budynku przy ul. Batorego przed przeniesieniem tam III LO. - Starosta złożyła deklarację, że w ciągu tego roku na teren szkoły już będą mogli wejść projektanci - będzie można ustalać ze społecznością szkolną niektóre detale, jak choćby kolorystykę czy wyposażenie sal; i że pieniądze na rok 2020 zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu i że w ciągu 3 miesięcy da się wykonać remont - odpowiedziała zastępca burmistrza.

W dyskusji udział wzięli także radni: Henryk Kopiec, Renata Dyrda, Rafał Wróbel, Marcela Kanafek-Lewandowska oraz Marek Dutkowski. Głosu udzielono również Joannie Skrzypczyk, przedstawicielce rady rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1. - Doskonale wiem, jak wygląda ta szkoła (o szkole przy ul. Batorego - przyp. red.) i jak wyposażone są pracownie. Moja córka kończyła to gimnazjum w klasie sportowej, odnosząc przy UKS-ie mniejsze lub większe sukcesy. Mogła korzystać z bazy POSiR-u, MORiS-u do woli i zawsze zajęcia były ustalane w taki sposób, aby dla naszych uczniów było to najlepsze. Dla nich nie było problemem w deszcz, śnieg, mróz, upał przejść te 3 minuty na POSiR - mówiła Joanna Skrzypczyk. - Ta szkoła była szanowanym gimnazjum i podstawówką, w której zawsze było więcej dzieci spoza obwodu niż dzieci obwodowych. I bardzo was prosimy drodzy uczniowie - miejcie baczenie na to, że tych roczników wyjdzie naprawdę bardzo dużo, a gminie naprawdę zależy, żeby te dzieci zostały u nas w gminie a nie uciekły poza rejony.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 17.01.2019
Renata Dyrda · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Do tej wypowiedzi odniosła się Renata Dyrda. - Gimnazjum prowadziłam przez 8 lat i większości skupiało dzieci spoza rejonu, czyli dowożone z całego powiatu. Było to najlepsze gimnazjum spośród 5 gimnazjów funkcjonujących w powiecie pszczyńskim. W starym, pięknym, zabytkowym budynku i również z takimi obiektami sportowymi, jakie są obecne. I nikomu to nie przeszkadzało, abyśmy się znaleźli w pierwszej 10 najbardziej usportowionych szkół i tutaj nie ma uzasadnienia, że tylko obiekty sportowe zapewnią zwycięstwo - argumentowała.

Te słowa poparła Gabriela Januszewska. - Szkoła w Porębie istnieje 47 lat i od tego czasu nie ma sali gimnastycznej. W tym roku będzie budowana sala gimnastyczna, jesteśmy po przetargu, czekamy na wyniki. Zapraszam wszystkich do tej szkoły, żeby zobaczyć, jakie osiągnięcia ma nasza młodzież w szkole w Porębie, która nie miała całe życie sali gimnastycznej. WF odbywa się na korytarzu i czy ta sala gimnastyczna jest pełnowymiarowa czy nie to naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli chcecie osiągnąć wyniki sportowe. To nie od tego zależy - podkreślała sołtys Poręby.

Dyskusję zakończyła przedstawicielka rady rodziców. - Nasze dzieci mają zapewnione w tej szkole bardzo dobre warunki i nie rozumiemy, dlaczego to ma podlegać zmianie. Apelujemy do naszych władz, a zwłaszcza radnych, którym zaufaliśmy dając im mandat wyborczy, aby służyli naszej społeczności. Na naszego gospodarza wybraliśmy pana burmistrza, który kierował się hasłem wyborczym "Z mieszkańcami i dla mieszkańców". Liczymy na to, że wezmą Państwo pod uwagę nasze racje i obawy oraz ogromnie niezadowolenie społeczne spowodowane zaistniałą sytuacją. Nie chcemy, aby kosztem i pod przykrywką reformy oświaty oraz podwójnego rocznika miasto pogarszało warunki nauki naszych dzieci i w przyszłości przyczyniło się do likwidacji naszego liceum. Idźmy z duchem czasu i nie odbierajmy naszej młodzieży tego, co wypracowała przez kilkanaście lat - apelowała matka.

Ostatecznie za przyjęciem uchwał głosowało 16 radnych (Marek Dutkowski, Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Ireneusz Gruszka, Jacek Kubis, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Barbara Psik, Piotr Rabaszowski, Monika Rąba, Maciej Stieber, Leszek Szczotka, Maria Szostak, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Andrzej Wojtanowicz), sześciu było przeciw (Marcela Kanafek-Lewandowska, Henryk Kopiec, Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Rafał Wróbel, Michał Ziebura), a jedna osoba wstrzymała się od głosu (Krystyna Fuławka).

Pełny zapis przebiegu dyskusji można obejrzeć poniżej.Warto dodać, że w środę, 6 lutego, podczas zebrania na osiedlu Piastów, przegłosowano uchwałę intencyjną wyrażającą kategoryczny sprzeciw wobec zmian organizacji w III LO w Pszczynie.

Poniżej prezentujemy treść pisma wystosowanego przez radę rodziców do burmistrza oraz radnych.

Burmistrz Miasta Pszczyna
Pan Dariusz Skrobol

Radni Rady Miejskiej

My rodzice uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie w dalszym ciągu wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec planów przeniesienia III Liceum Ogólnokształcącego do budynku na ul. Batorego 24 w Pszczynie.

Reforma oświaty w żaden sposób nie wymusza przejęcia prowadzenia szkół ponadpodstawowych przez Powiat. III Liceum Ogólnokształcące jest prowadzone przez Samorząd gminny na podstawie art. 8 ust. 17 Prawa Oświatowego, który mówi: Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym (...).

Dalej aktualny jest zapis w/w ustawy i na mocy takiego porozumienia funkcjonuje III LO, dlatego prosimy nie zasłaniać swojej decyzji o prowadzeniu III LO przez Powiat potrzebą dostosowania się do wymogów reformy.

Po co niszczyć coś co dobrze działa i funkcjonuje?

Tym samym sprzeciwiamy się prowadzenia "Janosikowej" polityki polegającej na tym, że zabiera się młodzieży nowocześnie wyposażony budynek szkolny z nowoczesnymi pracowniami, boiskami a oddaje się go na potrzeby żłobka, które na nic się zda małym, co najwyżej 4 letnim dzieciom. Tak wygląda troska naszych włodarzy o społeczeństwo, że jednym się zabiera aby dać drugim?

Istniejące w budynku pracownie w pełni odpowiadają potrzebom licealistów i z myślą o nich przez lata ogromnym wysiłkiem były tworzone. Nie wyrażamy zgody na to by tworzenie nowych miejsc w żłobku odbywało się kosztem uczniów III LO.

Dlaczego pan Burmistrz pochyla się nad problemami rodziców chcących posłać swoje dzieci do żłobka a nie pochyla się nad problemem młodzieży, która pragnie się kształcić w bezpiecznych i godnych na miarę XXI wieku warunkach?

Pan Burmistrz twierdzi, że dzieci od 7 roku życia nie powinny się mieszać z młodzieżą 18-19 letnią. W Polsce istnieją dziesiątki takich zespołów szkół i w żadnym z nich nie stwierdzono przypadków przemocy , wręcz przeciwnie pracownicy tych zespołów jak i sami uczniowie widzą w tym połączeniu korzyści, młodzież z dziećmi uczy się wzajemnej współpracy i wzajemnie sobie pomagają. Ponadto dalej te zespoły szkół funkcjonują jak dotychczas i żadna reforma ani Władze nie wymuszają na nich rozdzielenia tylko to jest dobra wola włodarzy a w Pszczynie dobrej woli zabrakło.

Poniżej podajemy wybrane spośród wielu szkół funkcjonujących w Zespołach Szkoła Podstawowa - Liceum:
  • ZS w Barcinie Tel. 52 383 25 86
  • ZS w Rzepinie Tel. 95 759 63 48
  • ZS nr 59 w Warszawie Tel. 22 842 47 92
  • ZSO w Mielcu Tel. 17 774 58 70
  • ZS w Poznaniu Tel 61 866 47 34


Zapewnienia Powiatu, że znajdą się odpowiednie środki do nowoczesnego wyposażenia sal lekcyjnych oraz przeprowadzenia niezbędnego remontu kiedy widoczny jest brak pieniędzy w kasie Powiatu wydaje się być mrzonką i pustą obietnicą. Wnioskujemy to na podstawie angażowania się władz w pozyskiwaniu pieniędzy z gmin powiatowych celem utrzymania i funkcjonowania szpitala. Zdajemy sobie sprawę, że w tym przypadku DOBRO dobrze wygląda tylko na papierze.

Czy młodzież pszczyńska (mamy na myśli zamieszkującą nie tylko miasto ale przyległe wioski gminne i powiatowe) jest problemem dla władz miasta Pszczyna?

Obawiamy się o los naszych dzieci. Bo to jak i w jakich warunkach będzie przebiegała ich edukacja będzie miało ogromny wpływ na ich dalsze życie.

Dlaczego nie można wypracować jakiegoś wspólnego porozumienia? Dla porozumienia trzeba woli stron i rozmów, a tego zabrakło naszym włodarzom. Zabrakło DOBREJ woli. W naszym mieście decyzje zapadają w kuluarach, są ogłaszane na portalach internetowych a w następnym tygodniu poddawane głosowaniu. W trybie błyskawicznym, z pominięciem zapisów ustawy o konsultacjach społecznych podejmuje się próby przepchnięcia uchwał (domniemamy, że nawet w trybie wywierania presji i zastraszania) nie biorąc pod uwagę przedstawionych przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną , Samorząd Uczniowski oraz głosy społeczeństwa konkretnych rozwiązań. Sposób w jaki Państwo podeszli do tej sprawy jest niedopuszczalny. Jesteśmy zbulwersowani i głęboko rozczarowani postawą Pana Burmistrza, który osobiście w przeddzień Dnia Nauczyciela w III LO mówił: "Dziękuję wszystkim obecnym i byłym nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, że jakość kształcenia jest tak wysoka. I najważniejsze - to liceum jest przyjazne zarówno mieszkańcom, nauczycielom i uczniom. To jest coś czego nigdy nie stracicie, bo pracujecie na to od lat." Mamy świadomość, że te słowa to były puste deklaracje składane przed wyborami a dziś sytuacja po wyborach się zmieniła.

Władze miasta fundują nam zmiany, które będą krokiem w tył. Znacząco zmniejszy się dostępna dla licealistów przestrzeń po planowanej przeprowadzce do budynku PG 1, ograniczona będzie możliwość korzystania z boiska sportowego, istnieje ryzyko wprowadzenia dwuzmianowości - co uniemożliwi uczniom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowań bądź ograniczenie naboru do szkoły, co znacznie wpłynie na jej rozwój. Kolejna obawa to widmo całkowitej likwidacji szkoły, ponieważ doświadczyliśmy likwidacji dawnego Ekonomika. Warto nadmienić, że gmina pozbyła się już wcześniej dwóch przedszkoli zlokalizowanych przy ul. Batorego teraz nie ma miejsca dla przedszkolaków ze Śródmieścia.

Dlaczego Burmistrz, wraz z Radą Miejską podejmuje takie decyzje? My społeczeństwo Pszczyny nie wybieraliśmy Was by oddawać Wam pełnię władzy, ale po to, żebyście byli naszymi przedstawicielami i liczyli się z naszymi potrzebami i z naszym zdaniem. Szliście do wyborów z hasłem "Dla mieszkańców i z mieszkańcami". My rodzice oraz młodzież, głosy Waszego przyszłego elektoratu (również tego, który teraz jest w szkole podstawowej) będziemy zjednoczonym głosem za pozostaniem III LO w budynku przy ul. K. Wielkiego.

Apelujemy o rozsądek i racjonalne podejście do sprawy, w której ważą się losy nie tyle budynków, ale przede wszystkim młodzieży, która będzie ponosić skutki tych decyzji. Za przeniesieniem uczniów III LO do budynku PG 1 przy ul. Batorego nie przemawiają żadne racjonalne i korzystne względy.

Mamy nadzieję, że Burmistrz i Rada Miejska, których wybraliśmy na swoich przedstawicieli, nie zawiodą naszego zaufania, a powierzony Wam mandat będzie realizowany zgodnie z naszą wolą, bo przecież finansowanie oświaty to nie koszt lecz inwestycja.


Z wyrazami szacunku
Przedstawiciele Rady Rodziców
wraz z rodzicami

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie" podaj