pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 24 stycznia 2019
  • wyświetleń: 7645

Powiat podpisze porozumienie z gminą i ustali warunki przejęcia IIILO

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie" podaj

Podczas sesji w środę, 23 stycznia radni powiatowi przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia do prowadzenia z dniem 1 września 2019 r. III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie.

- W związku z zamiarem Gminy Pszczyna przekazania Powiatowi do prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie z dniem 1 września 2019 r. konieczne jest podpisanie porozumienia z gminą Pszczyna, którego przedmiotem będzie ustalenie warunków przejęcia przez Powiat Pszczyński prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie oraz przekazania budynku oraz mienia szkoły z przeznaczeniem na cele oświatowe - siedzibę liceum - czytamy w uzasadnieniu.

Radni przyjęli uchwałę przy 15 głosach "za" (Babiński Andrzej, Bandoła Barbara, Bańczyk Roman, Cieszewski Damian, Goik Zdzisław, Grygier Zdzisław, Lala Wojciech, Lipus Waldemar, Orlik Janusz, Pudełko Michał, Ryt Stefan, Sadza Paweł, Szostak Krystian, Szwarc Marian, Wanot Grzegorz), 5 przeciwnych (Kocurek Danuta, Malcher Aleksander, Sodzawiczny Jerzy, Spyra Krzysztof, Wojciech Alojzy) i 3 głosach "wstrzymujących się" (Boba Bogumiła, Gąska Helena, Lucjan Marek).

Warto dodać, że zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu. Jednak jak zaznaczono w art. 17 i 18 ww. ustawy:
  • 17. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  • 18. Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.


Prowadzenie III LO zostało przekazane gminie Uchwałą Nr XX/116/2000 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 czerwca 2000 r.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.