pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 18 stycznia 2019
  • 21 stycznia 2019
  • wyświetleń: 16125

Intencyjna uchwała Rady Miejskiej: III LO od września w rękach powiatu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie" podaj

W czwartek, 17 stycznia radni Rady Miejskiej przyjęli uchwały intencyjne w sprawie przekazania do prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego, a także zamiaru zmiany siedziby III LO. Uchwały zostały przyjęte pomimo głosów sprzeciwu ze strony uczniów, grona pedagogicznego, rodziców, a także niektórych radnych.

Wiktoria Oramus
Wiktoria Oramus apelowała do radnych o wstrzymanie się od podjęcia decyzji · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Na początku sesji radni udzielili głosu przedstawicielce samorządu uczniowskiego III LO. - Władze postawiły nas w zasadzie przed faktem dokonanym. Sposób, w jaki się dowiedzieliśmy o planowanych zmianach, uważamy za niedopuszczalny. Zanim podjęto jakiekolwiek próby rozmowy z nami, oficjalna decyzja władz pojawiła się na portalu pless. A przecież nasze zdanie w tej kwestii powinno być znaczące - mówiła Wiktoria Oramus.

Uczennica przedstawiła przebieg kolejnych wydarzeń - od spotkania ze starostą i burmistrzem, przez protest przed ratuszem, aż po, wypracowaną w trakcie rozmów, propozycję porozumienia. - Przeprowadziliśmy głosowanie wśród wszystkich uczniów naszej szkoły. Mieli do wyboru 3 odpowiedzi (1 - oznaczała rozwiązanie sprzed porozumienia, 2 - podpisanie porozumienia i 3 - dalszą walkę "nie dla zmian w 3 LO"). Po podliczeniu głosów zdecydowaną większością wybrali oni opcję numer 3. Z tego też powodu nie mogliśmy podpisać porozumienia w urzędzie.

Wiktoria Oramus zaapelowała również do radnych i władz o wstrzymanie się od podjęcia decyzji do momentu odpowiedzi z kuratorium, ponowne przemyślenie sprawy oraz rozpatrzenie propozycji przedstawionych uczniów. - Nie pozwólmy zmarnować szkoły w tak ogromnym obiekcie z takim potencjałem - zakończyła członkini samorządu uczniowskiego.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 17.01.2019
Rodzice przyłączyli się do apelu samorządu uczniowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Następnie głos zabrali przedstawiciele rady rodziców, którzy mówili m.in. o wyposażeniu placówki przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz jej dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. - W momencie kiedy zdecydujecie się podzielić nasze liceum, wówczas nie tylko podzielicie społeczność szkolną, ale także uniemożliwicie jakimkolwiek osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu pszczyńskiego podejmowanie nauki. Te osoby nie mają szans na uczenie się w szkołach zawodowych, jedyną ich możliwością jest uczenie się w szkole ponadpodstawowej licealnej - mówiła matka jednego z uczniów. - My nie mamy nic przeciwko temu, abyście Państwo oddali to zadanie w ręce powiatu, natomiast mamy przeciwko temu, by przenieść miejsce kształcenia naszych dzieci.

Rodzice przyłączyli się do apelu samorządu uczniowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy. - Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji przedstawionej przez pana burmistrza. Liczymy na to, że jednak jeszcze przemyślicie tę sprawę, nie skrzywdzicie naszych dzieci i pozwolicie im w godnych warunkach nie tylko nadal się uczyć, ale również rozpocząć naukę, bo to dotyczy również tych uczniów, którzy mają ochotę w tej szkole nadal pozostać.

Urszula Chrobok-Sztoler
Urszula Chrobok-Sztoler wystąpiła przed radnymi w imieniu grona pedagogicznego · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W imieniu grona pedagogicznego wystąpiła Urszula Chrobok-Sztoler, która poinformowała radnych o przebiegu rozmów z burmistrzem oraz o wystosowanej do kuratorium prośbie o opinię w sprawie zmian w III LO. Nauczycielka wyraziła również uznanie wobec uczniów, którzy zorganizowali się i podjęli szereg działań mających na celu dobro III LO, mając na uwadze jego 20-letni dorobek oraz dobro przyszłych kolegów i koleżanek. Na zakończenie Urszula Chrobok-Sztoler na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej złożyła pisemne stanowisko nauczycieli w tej sprawie.

O możliwość zabrania głosu podczas sesji poprosił także przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów w Pszczynie. Kamil Widłok zwrócił uwagę na argument przemawiający za reorganizacją III LO, jakim jest rozbudowa żłobka miejskiego. W swoim przemówieniu podkreślił, że wielokrotnie w minionej kadencji podejmowane były próby doprowadzenia do stworzenia żłobka w nowym budynku przedszkolnym przy ul. Skłodowskiej-Curie. - Niestety wybudowaliśmy jednokondygnacyjny budynek, w którym jest przedszkole. Dzisiaj sytuacja jest taka, że gdyby nie problem w budynku przy ul. Poniatowskiego i konieczność przeniesienia stamtąd dwóch oddziałów przedszkolnych, to ten nowy obiekt przez rok stałby pusty, niezagospodarowany, a śmiało mogła trwać w tym czasie budowa kolejnego piętra, w którym mógłby znaleźć się żłobek miejski - mówił Kamil Widłok. Wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że należy poszukać innego miejsca, w którym taka placówka mogłaby funkcjonować.

Kamil Widłok
Kamil Widłok zwrócił uwagę na konieczność znalezienia nowego miejsca dla żłobka miejskiego · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W dalszej części sesji zastępca burmistrza przedstawiła radnym uchwałę intencyjną w sprawie przekazania do prowadzenia z dniem 1 września 2019 r. III Liceum Ogólnokształcącego. - Zgodnie z przepisami prawa oświatowego prowadzenie szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu. W związku z trwającą reformą oświaty, która ostatecznie w 2019 roku ukształtuje plan sieci szkół podstawowych na terenie gminy Pszczyna, Rada podejmuje decyzję o przekazaniu do prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie oraz jednoczesnym przekazaniu powiatowi na ten cel w centrum miasta budynku po zlikwidowanym gimnazjum. Wiąże się to ze zmianami w sieci szkół podstawowych, jak i sieci szkół ponadpodstawowych - uzasadniła Barbara Sopot-Zembok.

W toku dyskusji radny Rafał Wróbel zaapelował do radnych, którzy startowali z komitetu burmistrza. - Szliście do wyborów z hasłem "Z mieszkańcami i dla mieszkańców". Wsłuchajcie się w głos, który był tutaj przedstawiany przez uczennicę, rodziców, grono pedagogiczne - mówił. Zwrócił się także do wicestarosty Damiana Cieszewskiego z prośbą o wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian w III LO.

Damian Cieszewski
Damian Cieszewski powiedział, że jego zdaniem taka zmiana jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- Jeśli gmina odda szkołę do prowadzenia powiatu, to powiat nie ma innego wyjścia jak zorganizować dla tych dzieci szkołę. W tej sytuacji mamy pomysł taki, że gmina przekaże nam budynek przy ul. Batorego. To pewnie nie jest najlepsze rozwiązanie, ale w mojej ocenie - najbardziej optymalne. Moja osoba w tej sytuacji bardzo dba i stara się o to, żeby to nie było wygaszenie, likwidacja, żeby to było przejęcie całego III LO - mówił Damian Cieszewski. - Bardzo mi zależy na tym, że jeśli podejmą Państwo taką uchwałę, to chcę mieć całe III Liceum "u siebie" - w powiecie, bo będę mógł o to zadbać i poprosić o to, żeby nauczyciele się zaangażowali w tę nową duszę, w nowym budynku i jednocześnie, żeby dzieci miały swoje miejsce.

Wicestarosta podkreślił również, że decyzja podjęta przez radnych zostanie poddana do opiniowania w kuratorium. - Kuratorium jest w stanie się wypowiedzieć tylko w momencie, gdy otrzymuje dokument jakim jest uchwała intencyjna. Cokolwiek się dzieje w tej chwili, to pewnie trafiło do kuratorium, bo przedstawiciele byli w Pszczynie - w ZS 1, PG 1 i SP 1. Nie mamy ich stanowiska, ponieważ czekają na to co się wydarzy. Musi być uchwała intencyjna, żeby kuratorium mogło odpowiedzieć - tłumaczył.

Monika Zalas
"Od Państwa dobrej woli zależy przyszłość III Liceum i przyszłość naszych licealistów" - mówiła Monika Zalas · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


O głos ponownie poprosiła przedstawicielka nauczycieli ZS 1 w Pszczynie. - My jako rada pedagogiczna pragniemy jeszcze raz głośno powiedzieć, że jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów, jednak nie otrzymaliśmy żadnych propozycji merytorycznych, które moglibyśmy omówić. Przedstawiono nam różne liczby - 12, 10 a później 8 oddziałów, które miałyby być otwarte w nowym-starym III Liceum Ogólnokształcącym. Staramy się na bieżąco reagować na te Państwa zmieniające się wyliczenia. Symulacje, które były przez nas robione, jasno pokazują, że jesteśmy w stanie się w tym budynku pomieścić. To od Państwa dobrej woli teraz będzie zależeć czy my będziemy funkcjonować w genialnie wyposażonej szkole. Szkole, która może pochwalić się bazą dydaktyczną, którą nie może pochwalić się żadna inna szkoła. Proszę mieć to na uwadze, podejmując tę decyzję - mówiła Monika Zalas. - Od Państwa dobrej woli zależy przyszłość III Liceum i przyszłość naszych licealistów.

Do dyskusji włączył się także Marek Dutkowski. - Najważniejszym kapitałem tej szkoły jesteście Wy - nauczyciele, Wy - uczniowie. Cała reszta to tylko wartość dodana. Bez Was - bez nauczycieli, bez uczniów - nie ma szkoły. Może być najlepszy budynek - i tak tej szkoły nie będzie - mówił. - Na koniec pozwolę sobie też wyrazić zdziwienie - nie dziwiłoby mnie, gdyby uczniowie walczyli o nauczycieli, nie dziwiłoby mnie gdyby nauczyciele walczyli o uczniów, bo to jest najważniejszy kapitał szkoły. Nie mury to tworzą tylko Wy - Wy jesteście najważniejsi i w zależności od tego, gdzie Wy będziecie, tam będzie dobra szkoła - podsumował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie.

Barbara Sopot-Zembok
Barbara Sopot-Zembok przedstawiła projekty uchwał ws. III LO · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Następnie radni przeszli do głosowania. Za podjęciem uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia z dniem 1 września 2019 r. III LO opowiedziało się 15 osób: Marek Dutkowski, Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Ireneusz Gruszka, Jacek Kubis, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Barbara Psik, Monika Rąba, Leszek Szczotka, Maria Szostak, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Andrzej Wojtanowicz oraz Piotr Rabaszowski. Przeciwni byli radni: Marcela Kanafek-Lewandowska, Henryk Kopiec, Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Rafał Wróbel, Michał Ziebura. Od głosu wstrzymała się Krystyna Fuławka, a nieobecny podczas sesji był Maciej Stieber.

W dalszej kolejności Barbara Sopot-Zembok przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie. - Zamiar zmiany siedziby szkoły jest wynikiem wcześniej podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie przekazania do prowadzenia z dniem 1 września 2019 r. III Liceum Ogólnokształcącego. Rada podejmując decyzję o przekazaniu do prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie zadecydowała również o przekazaniu Powiatowi Pszczyńskiemu na ten cel budynku w centrum miasta po zlikwidowanym gimnazjum. W związku z zakończeniem funkcjonowania gimnazjów w polskim systemie edukacji, proponuje się aby do budynku przy ul. Stefana Batorego 24 w Pszczynie, który do 31 sierpnia 2017 r. był siedzibą Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie, przenieść siedzibę III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie. Dotychczasowa siedziba III LO mieściła się w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. Zmiana siedziby nastąpi z dniem 1 września 2019 roku. Decyzja ta wiąże się ze zmianami w sieci szkół podstawowych, jak i sieci szkół ponadpodstawowych - uzasadniła wiceburmistrz.

Ta uchwała przyjęta została w tej samej liczbie głosów i w tym samym składzie osobowym: 15 osób za, 6 przeciw, 1 wstrzymująca się oraz 1 nieobecna.

Pełny zapis dyskusji z Sesji Rady Miejskiej na temat zmian w III LO można zobaczyć poniżej:

Do pobrania:
BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.