pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 15 stycznia 2019
  • wyświetleń: 6850

Władze gminy i powiatu o konieczności zmian w III LO

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie" podaj

"Niestety, siła wyższa, jaką jest reforma, powoduje, że te trudne decyzje musimy podjąć, szukając rozwiązań najrozsądniejszych" - tak władze gminy i powiatu mówią o konieczności zmian, które czekają III LO. Poniżej przedstawiamy pełną treść oświadczenia w tej sprawie.

Dariusz Skrobol, Barbara Bandoła
Władze gminy i powiatu o konieczności zmian w III LO · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


1 września 2017 r. weszła w życie rządowa reforma oświaty polegająca na powrocie dzieci 6-letnich do przedszkoli, likwidacji gimnazjów, przedłużeniu edukacji w szkołach podstawowych do 8 lat, a w liceach do 4. Rząd zdecydował, że ciężar realizacji zadania spadł na samorządy.

Skutki takich zmian to przepełnienie przedszkoli i szkół podstawowych. W ostatnich latach na dostosowanie obiektów pod potrzeby wynikające z nowych rozwiązań gmina Pszczyna przeznaczyła ponad 26 mln złotych wydatkując je m.in. na modernizację budynków (Stara Wieś, Studzionka), a także budowę przedszkoli np. przedszkola w Piasku, Porębie oraz na os. Piastów.

Troskę Gminy o jakość edukacji najlepiej obrazują też dane, które wskazują, że Pszczyna na oświatę przeznacza średnio rocznie 7 % więcej niż średnia w województwie i 10 % więcej niż w kraju.

Dlatego Gmina i Powiat Pszczyński odpowiadając na efekty tych zmian zobligowane są do podjęcia działań, które umożliwią realizację reformy. Jest to sytuacja niewygodna i niekomfortowa dla każdego uczestnika tej dyskusji, bowiem zmienia organizację pracy szkoły, do której przyzwyczailiśmy się przez lata. Gdyby nie reforma nikt nie podejmowałby tego tematu.

Intencją Starostwa i Gminy jest wywiązanie się z obowiązków reformy przy jak najmniejszych uciążliwościach wywołanych modyfikacją obecnej organizacji sieci szkół, co naturalnie nie jest dla nikogo wygodne.

Efekty reformy w skali kraju i Powiecie Pszczyńskim

Przed poważnymi problemami w skali całego kraju stanęły powiaty, które w 2019 roku muszą znaleźć miejsca w swoich placówkach dla podwójnego rocznika: uczniów kończących wygaszane gimnazja oraz uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Ta kumulacja dwóch roczników doprowadzi do przepełnienia szkół ponadpodstawowych oraz utrudni naukę młodzieży. Nie inaczej jest w powiecie pszczyńskim, gdzie dotychczas średnio przyjmowano do szkół ponadgimnazjalnych ok. 600 absolwentów. W tym roku liczba ta wzrośnie dwukrotnie. Szacuje się, że o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiegać się będzie ok. 1200 uczniów. Wynikiem chaosu w systemie szkolnym, będącym następstwem reformy, jest przepełnienie wszystkich obiektów oświatowych na każdym szczeblu samorządu terytorialnego. Warto tu przypomnieć, że samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia szkół podstawowych, przedszkoli oraz zapewnienia miejsc w żłobkach. Natomiast do zadań Powiatu należy prowadzenie szkół ponadpodstawowych.

Mając na uwadze poważny problem braku miejsc Powiat Pszczyński oraz Gmina Pszczyna przygotowały wspólne rozwiązania. Jednym z nich jest przekazanie do prowadzenia III Liceum wraz z budynkiem przy ul. Batorego - zgodnie z podziałem zadań miedzy Starostwem, a Gminą.

Od 20 lat gmina prowadzi liceum ogólnokształcące. Początkowo było ono w zespole ze szkołą podstawową a następnie z gimnazjum. Przez cały dwudziestoletni okres gmina dokładała wszelkich starań aby pszczyńska edukacja była rozpoznawalną marką, z której do dzisiaj jesteśmy dumni. Milionowe inwestycje polepszają warunki nauki naszych uczniów. Nowe przedszkola przyjmują dodatkowe roczniki przedszkolaków.

31 sierpnia 2019 roku przestaje funkcjonować uchwała o sieci szkół i przedszkoli, uchwalona na przejściowy okres reformy. Tym samym - jest to moment na uporządkowanie systemu oświaty w gminie i powiecie.

Uważamy, że w sytuacji braku miejsc dla przedszkolaków, przepełnionych niektórych szkołach oraz mając na uwadze oczekiwania i żądania rodziców o zwiększenie liczby miejsc w żłobku, gmina musi przede wszystkim zadbać o realizacje zadań wynikających z jej ustawowych obowiązków. Przepełniona SP Nr 18, w której są również dzieci przedszkolne, SP Nr 1 działająca w dwóch budynkach, również mająca oddziały przedszkolne, brak możliwości technicznych na przebudowę budynku po PG Nr 1 na przedszkole, zadecydowały o propozycji oddania tego budynku na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej. Do tego celu budynek ten jest przygotowany. Natomiast konieczne będzie powiększenie żłobka w budynku ZS Nr 1, w którym jednocześnie będzie funkcjonowała powiększająca się liczebnie szkoła podstawowa.

Wiele pojawiających się w ostatnim czasie opinii wskazywało też, że młodzież 18 /19-letnia nie powinna mieszać się z dziećmi od 7 roku życia. A na przestrzeni, która będzie do dyspozycji tych szkół niemożliwe jest ich oddzielenie. W związku z tym najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przeniesienie siedziby III LO do budynku przy ul. Batorego. Jednocześnie samorząd gminy zapewnia, że licealiści mogą korzystać z zaplecza sportowego szkoły oraz z pomieszczeń lekcyjnych do czasu, aż cała szkoła nie ustabilizuje swej liczebności.

Analizy obecnych zasobów, którymi dysponują samorządy powiatu pszczyńskiego pozwalają twierdzić, że zaproponowane zmiany są optymalne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że decyzja ta budzi wątpliwości i obawy uczniów oraz rodziców i grona pedagogicznego. Bardzo trudno było zdecydować się na to rozwiązanie. Jako organy zarządzające oświatą zarówno w gminie Pszczyna, jak i powiatu pszczyńskiego odpowiadamy za każdego ucznia, który zamierza podjąć naukę w naszym rejonie. Jesteśmy zobowiązani do umożliwienia podjęcia edukacji. Dlatego musimy patrzeć na problemy, które niesie za sobą reforma oświaty globalnie i odpowiedzialnie.

Odbyliśmy szereg spotkań, analiz, rozmów - szukając rozwiązania, które byłoby jak najmniej uciążliwe dla wszystkich. Mamy świadomość, i prosimy, by wszyscy uczestnicy rozmów wzięli pod uwagę, że w obecnej sytuacji każde rozwiązanie i każda zmiana dotyczyć będzie jakiejś z grup jej odbiorców, która najchętniej nic by nie zmieniała. Niestety, siła wyższa, jaką jest reforma, powoduje, że te trudne decyzje musimy podjąć, szukając rozwiązań najrozsądniejszych. Chcemy podkreślić, że decyzja nie zapadła za zamkniętymi drzwiami bez konsultacji i rozmów, które w dalszym ciągu są prowadzone. Każdy głos i pomysł, który daje szansę na jak najmniej uciążliwe rozwiązanie wyzwania jakim jest podwojona liczba rocznika był i jest bardzo dokładnie analizowany.

Konieczność wprowadzenia zmian w systemie sieci szkół sygnalizowaliśmy też przedstawicielom kuratorium oraz związków zawodowych. O nowych rozwiązaniach rozmawialiśmy z radnymi powiatowymi i miejskimi.

Najważniejsze dla nas są jednak rozmowy z uczniami, którzy tworzą klimat obecnego III Liceum, a także z gronem nauczycielskim. Rozumiemy, ze każda zmiana powoduje niepokój i strach. Bardzo cenimy tożsamość i dorobek III LO. Zrobimy wszystko, aby uczniowie nadal czuli się tak mocno związani ze swoją szkołą. Nauczycielom natomiast stworzymy najlepsze warunki i gwarancje pracy. Chcemy, aby wszystkie środowiska zaangażowały się w trudny proces przemian rozumiejąc jego przyczyny (niestety niezależne od nas) i sens. Wierzymy, że dzięki rozmowom i współpracy możemy wypracować oczekiwane rozwiązania.

Przedstawiona propozycja wynika z konieczności poszukiwania nowych miejsc dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dlatego apelujemy i prosimy o zrozumienie i wsparcie. O miejsce w powiatowych placówkach oświatowych ubiegać się będzie bowiem 1200 uczniów. To nie statystyki, to ludzie, którzy również marzą o tym, aby podjąć naukę na terenie naszego powiatu.

Liczymy, że jak w wielu trudnych czy niewygodnych sytuacjach, które przynosi nam życie, uda się nam zrealizować niezbędne do wprowadzenia postanowień reformy zmiany, zapewniając wszystkich o naszej trosce i jak najlepszych intencjach.


Konferencja prasowa ws. przyszłości III LO - 14.01.2019Loading...


BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.