pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 11 stycznia 2019
  • wyświetleń: 7015

Nauczyciele III LO zaniepokojeni zmianami. Piszą list do burmistrza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie" podaj

Władze gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego podjęły wspólne działania związane z dostosowaniem sieci szkół do reformy oświaty. Jedną ze zmian wynikających z porozumienia ma być przeniesienie III Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Batorego (dawne Gimnazjum nr 1) i przekazanie jego prowadzenia powiatowi. Ta informacja zaniepokoiła grono pedagogiczne III LO, które wystosowało list otwarty do burmistrza.

III LO, liceum, Osiedle Piastów, szkoła,Kazimierza
Budynek szkoły na osiedlu Piastów · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


List otwarty do Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola

Zaniepokojeni planowaną likwidacją Zespołu Szkół nr 1 i przekazaniem III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie zarządowi powiatu zwracamy się do Pana z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości w następujących kwestiach:

W jakim zakresie budynek przy ulicy Kazimierza Wielkiego będzie w pełni zagospodarowany po wyprowadzeniu III LO (wykorzystanie możliwości lokalowych a koszty utrzymania budynku - przy mniejszej liczbie uczniów)?

Analiza danych zawartych w sprawozdaniu z audytu pokazuje, że nasza szkoła nie generuje wysokich kosztów w porównaniu z innymi placówkami.

W nawiązaniu do Pana wypowiedzi podczas spotkania z Radą Pedagogiczną prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Kiedy i w jakim zakresie odbyły się konsultacje z Kuratorium Oświaty?

Czy został sporządzony stosowny dokument?

Kto i kiedy z ramienia Kuratorium wydał na ten temat pozytywną opinię?

W odniesieniu do propozycji rozwiązań zawartych w audycie dotyczących Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, w których jest mowa o bezpieczeństwie i warunkach kształcenia uczniów na różnych poziomach kształcenia pytamy, jak zapewnimy bezpieczeństwo i komfort edukacji młodzieży w wieku 16 - 19 lat, w szkole przystosowanej do nauczania młodszych uczniów?

Czy wzięto pod uwagę specjalne potrzeby uczniów LO, takie jak: parking dla uczniów dojeżdżających samochodami, dostosowanie księgozbioru biblioteki do podstawy programowej w LO, możliwość korzystania ze stołówki?

Na podstawie jakich danych statystycznych były dyrektor p. Damian Cieszewski oszacował możliwości lokalowe Zespołu Szkół nr 1, o których mówił na początku roku szkolnego 2018/2019 - miały one gwarantować zmieszczenie podwójnego rocznika licealistów w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego. W tych szacunkach uwzględniono brak naboru do klasy VII i IV SP na rok szkolny 2019/2020.

Chcielibyśmy również otrzymać informację na temat alternatywnych rozwiązań, jak np. pozostawienie SP 1 w dwóch budynkach, tak jak to ma miejsce w tej chwili. Nie ukrywamy, że optymalnym rozwiązaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli byłoby pozostawienie nas w dotychczasowym budynku. Czy wobec tego istnieje możliwość finansowania przez budżet miasta budynku, w którym istnieje szkoła zarządzana przez powiat?

Analiza bazy dydaktyczno - lokalowej III LO wskazuje na to, że pozwala ona na wszechstronny rozwój młodzieży, zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i fizycznej. Doskonała baza lokalowa umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym zdają z sukcesem egzaminy maturalne, które z kolei pozwalają aplikować na wyższe uczelnie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1.

Dzięki bazie lokalowej umożliwiamy uczniom i rodzicom indywidualne spotkania ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym), które w ograniczonej przestrzeni nie będą możliwe.

Najlepsza w Pszczynie baza sportowa zaowocowała licznymi sukcesami sportowymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (siedem lat z rzędu III LO wygrywało współzawodnictwo sportowe powiatu pszczyńskiego). Infrastruktura sportowa umożliwia tworzenie klas z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego. Jaka jest alternatywa dla uczniów, którzy od września deklarowali podjęcie nauki w takich klasach? Nasi absolwenci osiągali również wybitne sukcesy jako sportowcy indywidualni, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Zróżnicowany sprzęt sportowy, który posiadamy, daje możliwość wyboru aktywności fizycznej zgodnej z preferencjami ucznia. Dotychczas był to jeden z niepodważalnych atutów naszej szkoły, którego zostaniemy pozbawieni.

Jak pokazuje symulacja naboru do III LO, na przestrzeni 4 najbliższych lat (załącznik nr 2), w budynku mieszczącym 14 sal, ma się docelowo (w roku szkolnym 2021/2022) uczyć 20 oddziałów, w których realizowane będą zajęcia międzyoddziałowe z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski - wszystkie na dwóch poziomach dostosowanych do umiejętności uczniów), które wymagają równoległego udostępnienia 5 sal. W związku z tym, na realizację pozostałych zajęć przeznaczonych będzie jedynie 9 sal lekcyjnych. Niewystarczająca baza lokalowa spowoduje zmianowość nauki, co budzi nasze zaniepokojenie. Chęć uniknięcia dwuzmianowości w szkołach podstawowych wygeneruje dwuzmianowość w III LO.

Przeniesienie III LO do budynku na ulicy Stefana Batorego uniemożliwi podjęcie nauki w szkole średniej uczniom z niepełnosprawnością ruchową. Do tej pory jesteśmy jedyną placówką w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, schodołazy, toalety, szerokie korytarze). Tym samym uczniom o specjalnych potrzebach odebrana zostanie możliwość kontynuacji nauki w liceum, które jest w ich wypadku jedyną szansą edukacyjną.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie realną redukcją etatów nie tylko kadry nauczycielskiej, ale także pracowników niepedagogicznych - nie chodzi nam wyłącznie o szczytowy rok naboru, ale także o dłuższą perspektywę czasu. Czy wspomniani pracownicy niepedagogiczni będą mieli zagwarantowane zatrudnienie w dotychczasowym wymiarze godzin? Funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 1 gwarantowało uczniom liceum stałą opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, higienistki, opiekę niezbędną dla wsparcia rozwoju na tym etapie życia. Sporadyczna opieka, wydaje się nie być wystarczająca dla młodzieży.

Wyprowadzenie części uczniów III LO wpłynie destrukcyjnie na atmosferę panującą w naszej szkole. Od 21 lat budujemy tożsamość szkoły, dbamy o przyjazną atmosferę, stawiamy na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nasze starania zaowocowały tym, że o III LO mówi się, jak o szkole, w której uczniowie dobrze się czują i chętnie do niej przychodzą. Podział na dwa budynki przez najbliższe lata spowoduje dramatyczne przerwanie procesu integrowania się uczniów ze szkołą. Podejmowane do tej pory działania Samorządu Uczniowskiego będą niemożliwe do realizacji. W ten sposób odbiera się nam szansę realizacji także celów wychowawczych.

Podział szkoły na dwa budynki niesie ze sobą inne trudności organizacyjne, takie jak: stworzenie planu lekcji umożliwiającego nauczycielom dojazd między budynkami, problemy z zastępstwami oraz organizacją uroczystości szkolnych - gdzie będzie miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego, przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych i rekrutacji?

Sugerowany nabór do 12 oddziałów klas pierwszych wiąże się z promocją szkoły wśród absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Corocznie organizowaliśmy Dni Otwarte cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży i przekładające się na satysfakcjonujący nabór do klas pierwszych. Zaproponowana reorganizacja całkowicie uniemożliwia nam przedstawienie rzetelnej oferty edukacyjnej. Nie mamy wiedzy na temat jakichkolwiek atutów nowego budynku. Nie będziemy mieć dostępu do budynku, w którym do czerwca prowadzone będą lekcje SP 1. Prezentowanie możliwości dotychczasowej lokalizacji będzie nieuczciwym nadużyciem w stosunku do uczniów.

Prosimy o przedstawienie danych dotyczących kosztów utrzymania budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 oraz średniej rocznej kwoty wydatków na 1 ucznia liceum z uwzględnieniem subwencji oświatowej.


Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie


Do pobrania: Pełna treść listu otwartego do Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola wraz z załącznikami

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.