Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 22 stycznia 2019
  • 23 stycznia 2019
  • wyświetleń: 9772

Zmiany w oświacie: więcej miejsc w żłobku, nowe klasy w internacie

Nie 600, a ok. 1200 miejsc w szkołach średnich trzeba zabezpieczyć dla uczniów, którzy wezmą udział w tegorocznym naborze. Powiat pszczyński i gmina Pszczyna podjęły wspólne działania, związane z dostosowaniem sieci szkół do reformy oświaty.

Internat przy PZS nr 2
Internat przy PZS nr 2 · fot. Powiat


Reforma wymusza na samorządach dostosowanie szkół do nowych wymogów. Efektem likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej jest nabór w roku szkolnym 2019/2020 tzw. "podwójnego rocznika", czyli absolwentów III klas gimnazjów oraz VIII klas szkoły podstawowej.

W obecnym roku szkolnym gimnazja oraz szkoły podstawowe na terenie powiatu pszczyńskiego ukończy łącznie 2409 uczniów (1174 gimnazjalistów oraz 1235 ósmoklasistów). Aktualnie w pięciu zespołach szkół prowadzonych przez powiat (trzy średnie szkoły pszczyńskie, jedna w Woli oraz szkoła specjalna) łącznie we wszystkich klasach uczy się 2147 uczniów.

Spotkanie ze starostą i burmistrzem ws. zmian w oświacie w powiecie pszczyńskim - 9.01.2019
Spotkanie ze starostą i burmistrzem ws. zmian w oświacie w powiecie pszczyńskim · fot. BM / pless.pl


- Analizując szereg lat wstecz, średnio 50% absolwentów gimnazjów zlokalizowanych na terenie powiatu podejmowało naukę w szkołach powiatowych. W ubiegłym roku na 1115 absolwentów gimnazjów powiatowe szkoły wybrało 613. Przyjęliśmy założenie, że z liczby 2409 połowę miejsc, czyli ok. 1200 powinniśmy zabezpieczyć dla tegorocznych absolwentów. Musimy zatem przygotować dodatkowo ok. 600 miejsc w naszych powiatowych szkołach - mówiła starosta Barbara Bandoła podczas spotkania dotyczącego reorganizacji sieci szkół w powiecie i gminie.

Nabór na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie dwutorowo - osobno dla absolwentów gimnazjów i osobno dla absolwentów szkół podstawowych, ponieważ realizują oni inne podstawy programowe.

Powiat pszczyński przygotowuje powiatowe szkoły do zwiększonego naboru m.in. poprzez przekazanie na rzecz PZS nr 1 (dawna "Samochodówka") budynku przy ul. Bogedaina 20, który jest obecnie w posiadaniu PZS nr 2 (dawna "szkoła rolnicza"), utworzeniu dodatkowych sal do zajęć praktycznych w budynku warsztatów szkolnych oraz zagospodarowaniu części pomieszczeń budynku internatu przy ul. Szymanowskiego 10, gdzie powstanie siedem nowych sal lekcyjnych.

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie - 11.01.2019
III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie · fot. pless.pl


Natomiast dzięki przekazaniu III LO w ręce powiatu wraz z budynkiem przy ul. Batorego, będzie więcej miejsca w obiekcie przy ul. Kazimierza Wielkiego. - Od dłuższego czasu borykamy się z problemem żłobka miejskiego. Dzięki temu rozwiązaniu rozluźni nam się Zespół Szkół i da nam możliwość zwiększenia liczby miejsc w żłobku - mówił burmistrz Dariusz Skrobol.

To nie wszystko, co czeka nas w tym roku, jeśli chodzi o zmiany związane z reformą systemu edukacji. Zmieniony i uporządkowany zostanie szereg innych sytuacji związanych z oświatą na terenie gminy Pszczyna:
  • zmiana siedziby Przedszkola nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce (powstanie Zespół Szkolno-Przedszkolny),
  • zmiana siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie,
  • połączenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie z Przedszkolem nr 7 (powstanie Zespół Szkolno-Przedszkolny),
  • przeniesienie oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 do nowego Przedszkola nr 5 w Pszczynie oraz do Przedszkola nr 7 w Pszczynie,
  • zmiana obwodów szkolnych, aby doprowadzić docelowo do likwidacji zmianowości w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 18,
  • zmiana numeracji gminnych placówek (na terenie miasta Pszczyna szkoły otrzymają numery 1-6, natomiast na wsiach szkoły nie będą miały numeracji).


- Gmina Pszczyna w 2018 roku zleciła przygotowanie audytu stanu oświaty. Analizą objętych zostało 25 placówek oświatowych. Zaproponowane i wypracowane zmiany wynikają z przedstawionej analizy stanu faktycznego i stanowią optymalne rozwiązania zarówno dla uczniów, nauczycieli oraz dla gminy - poinformował burmistrz Pszczyny.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.