Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 20 grudnia 2018
  • wyświetleń: 2143

Przyjęty został budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2019

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 grudnia przyjęty został budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2019.

Dochody gminy wynosić będą 46 mln 868 tys. 672 zł, w tym dochody bieżące - 46 mln 477 tys. 763 zł oraz dochody majątkowe - 390 tys. 909 zł. Dochody własne gminy stanowią 65% dochodów ogółem (30 mln 540 tys. 803 zł), są to głównie: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (prawie 11,3 mln zł, 24% dochodów) oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych (prawie 8,8 mln zł, 19% dochodów). Ok. 18% dochodów (ponad 8,2 mln zł) stanowić będzie subwencja ogólna z budżetu państwa. 17% dochodów (ponad 8,1 mln zł) stanowić będą natomiast dotacje z Unii Europejskiej.

Wydatki gminy zaplanowano na 48 mln 295 tys. 132 zł. Największą część pochłoną oświata i wychowanie (prawie 14,8 mln zł, 30,6% wydatków), pomoc społeczna (prawie 7,8 mln zł, 16% wydatków), transport i łączność (prawie 5,6 mln zł, 11,5% wydatków) oraz kultura fizyczna (prawie 3,8 mln zł, 8% wydatków).

Wydatki majątkowe wynosić będą 7 mln 679 tys. 489 zł, co stanowi 16% wszystkich wydatków. Najważniejsze zaplanowane na rok 2019 inwestycje to: kontynuacja budowy ul. Wiślnej (w 2019 r. zadanie to pochłonie ponad 1,4 mln zł), budowa ul. Bór II (ponad 1 mln zł), budowa łącznika ul. Borowinowej z ul. Zieloną (1,7 mln zł), budowa centrum przesiadkowego (ponad 500 tys. zł), kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej (1 mln zł) czy dalsza realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (1,2 mln zł, z udziałem środków z pożyczki i dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W budżecie zabezpieczono też środki na sporządzenie projektów ulic: Sołeckiej, Solankowej i Siedleckiej. Jak podkreślała wójt Gabriela Placha, w dokumencie znalazły się te zadania, na które gmina złożyła wnioski o ich dofinansowanie bądź ma już podpisane umowy z instytucjami finansującymi.

- W trakcie roku budżetowego, w ramach ogłaszanych nowych konkursów na dotacje, pojawienia się nowych możliwości finansowania potrzebnych gminie zadań zostaną skierowane nowe wnioski, szczególnie jeśli chodzi o programy rządowe dotyczące dofinansowania przebudowy dróg lokalnych. Wtedy budżet będzie ulegał zmianom - przyznała Gabriela Placha.

Deficyt budżetu w wysokości 1 mln 426 tys. 460 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz pożyczką. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie gminy ma wynosić 2 mln 862 tys. 636 zł (6% dochodów gminy). Pozytywne opinie o projekcie budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje Rady Gminy. Podczas sesji za przyjęciem dokumentu zagłosowało 14 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. - Dziękuję Wysokiej Radzie za uchwalenie budżetu. Dziękuję za prace nad projektem budżetu. Myślę, że wszyscy razem zrealizujemy go w 100% - powiedziała wójt po głosowaniu.

Podczas sesji przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2019-2029.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.