pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 22 listopada 2018
  • wyświetleń: 7279

Pierwsza sesja Rady Gminy w Suszcu: przewodniczącym Szymon Sekta

W czwartek, 22 listopada odbyła się pierwsza sesja z udziałem nowo wybranych radnych w gminie Suszec.

Pierwsza sesja Rady Gminy w Suszcu
Pierwsza sesja Rady Gminy w Suszcu - 22.11.2018 · fot. youtube.com


Na początku posiedzenia wręczone zostały zaświadczenia o wyborze na wójta oraz radnych gminy Suszec. Następnie radni przystąpili do złożenia ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wstawali i wypowiadali słowo "ślubuję". Ślubowanie mogło być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg". Tuż po nich ślubowanie złożył wójt gminy Suszec.

Szymon Sekta przewodniczącym Rady Gminy SuszecNastępnie radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suszec. Na to stanowisko zaproponowano Andrzeja Urbanka, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje. - Dał się poznać jako dobry organizator, dobrze i sprawnie prowadził sesje rady. Nigdy na sesjach Rady nie dochodziło do konfliktów. Myślę, że pan przewodniczący będzie godnie reprezentował Radę na zewnątrz - argumentowano.

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci polskiej kawalerii - 9.11.2018
Szymon Sekta został wybrany przewodniczącym Rady Gminy Suszec · fot. BM / pless.pl


Jako drugiego kandydata wskazano Szymona Sektę. - Od 1999 roku związany ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, gdzie pełnił m.in. funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz zastępcy szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Od 2011 roku jest Sekretarzem Powiatu Pszczyńskiego. Nieprzerwanie od 2002 roku jako radny gminy Suszec pełnił funkcję przewodniczącego komisji gospodarki komunalnej oraz ładu i porządku. Dodatkowo od wielu lat społecznie pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Pszczynie oraz jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników. Bogate doświadczenie samorządowe Szymona Sekty pozwala mieć pewność, że będzie w sposób godny reprezentował i w znakomicie organizował pracę radnych gminy Suszec - rekomendowano.

W drodze głosowania przewodniczącym Rady Gminy Suszec kadencji 2018-2023 wybrano Szymona Sektę, który uzyskał 8 głosów. Andrzej Urbanek zdobył 6 głosów. Jedna osoba wstrzymała się.

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Damian GębalaKolejnym punktem obrad był wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suszec. Na to stanowisko zaproponowano radnego Damiana Gębałę. - Jest to wieloletni samorządowiec. Był przewodniczącym Rady, wielki społecznik, wieloletni społeczny szef spółki wodnej, a przede wszystkim dobry i pracowity człowiek - przedstawił kandydata Szymon Sekta.

W wyborze tajnym 12 osób opowiedziało się za kandydaturą Damiana Gębały, który tym samym został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Gminy Suszec.

Pięć komisji Rady Gminy SuszecNastępnie radni gminy Suszec powołali komisje. Komisję rewizyjną utworzą: Zdzisław Dajka, Jacek Szymanowski oraz Jan Matula.

W składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zasiadać będą: Janusz Beer, Zdzisław Dajka, Jarosław Geisler, Antoni Kuś, Bronisław Polok, Adam Tchorz i Andrzej Urbanek.

Do Komisji Finansow, Budżetu, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego wpisali się: Damian Gębała, Ireneusz Król, Eugeniusz Kukla, Jan Matula, Szymon Sekta, Jacek Szymanowski, Krzysztof Świerczek, Adam Tchorz, a także Andrzej Urbanek.

Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i Porządku utworzą: Janusz Beer, Zdzisław Dajka, Janusz Geisler, Eugeniusz Kukla, Ireneusz Król, Jan Matula, Szymon Sekta, Jan Spyra i Andrzej Urbanek.

Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska będą: Janusz Beer, Damian Gębała, Ireneusz Król, Antoni Kuś, Bronisław Polok, Jan Spyra, Jacek Szymanowski, Krzysztof Świeczek oraz Adam Tchorz.

Zapis transmisji na żywo: ZOBACZ

BM, Oskar Piecuch / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.