Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 18 listopada 2018
  • wyświetleń: 2404

OSP z gminy Miedźna otrzymają wsparcie finansowe na zakup sprzętu

W czwartek, 8 listopada Bogdan Taranowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych. Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli, Górze, Gilowicach i Miedźnej zakupiony zostanie między innymi: sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie specjalne bojowe, pilarki do drewna, łódź płaskodenna z wyposażeniem, quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego. Tym samym OSP z terenu gminy zostaną wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych.

Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie OSP z terenu gminy Miedźna do wymogów stawianych OSP w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014r. w sprawie zakresu szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w szczególności w zakresie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, odzieży ochronnej.

To kolejne dofinansowanie dla gminnych straży. W czerwcu do wszystkich gminnych jednostek OSP trafił sprzęt ratownictwa medycznego pozyskany przez gminę Miedźna w ramach Funduszu Sprawiedliwości o łącznej wartości 110 tys zł.

- Cieszy mnie bardzo, że strażacy otrzymają nowy sprzęt. To sprawi, że będą skuteczniej nieśli pomoc mieszkańcom i walczyli z żywiołami - podkreśla wójt Bogdan Taranowski.

Wartość dofinansowania wynosi 433.361,45 zł, zaś koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 509.960,00 zł.

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.