pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 27 października 2018
  • wyświetleń: 2458

W Pawłowicach rozmawiano o naprawie szkód górniczych

Wójt Pawłowic, Franciszek Dziendziel spotkał się z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i kopalni KWK "Pniówek".

W czwartek, 25 października, na zaproszenie wójta Franciszka Dziendziela odbyło się spotkanie z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i kopalni KWK "Pniówek". Celem było omówienie stanu realizacji zadań zawartych w liście intencyjnym podpisanym w styczniu bieżącego roku przez gminę i spółkę, a dotyczącym współpracy przy likwidacji szkód górniczych. Obecny na spotkaniu przedstawiciel JSW S.A. Paweł Krause podkreślił, że działania zawarte w liście są traktowane priorytetowo, a dyrektor KWK "Pniówek" Józef Jaszczyk podtrzymał deklarację o sfinansowaniu przyszłorocznych zadań.

Wiele tematów dotyczyło prac na drogach powiatowych, dlatego w spotkaniu uczestniczył Mariusz Farat z Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Zadania są bowiem realizowane przez zarządcę drogi, ale finansuje je kopalnia. Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana nawierzchnia ul. Orlej (od ronda w Pniówku do centrum Krzyżowic). Prace rozpoczną się 5 listopada i zakończą się do końca miesiąca. Ciągle toczą się nadzorowane przez powiat pszczyński prace przy przepuście na ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Ze względu na dużą ilość niewybuchów znalezionych w tym miejscu zadanie objęto nadzorem saperskim, a termin jego zakończenia przesunięto na połowę grudnia 2018 r. Równolegle planowana jest przebudowa odcinka tej ulicy na obszarze szkód górniczych, począwszy od skrzyżowania z DK 81. Powiat jest w trakcie opracowania projektu. W kolejnych latach przebudowany zostanie również odcinek ul. Wodzisławskiej od ul. Górniczej do obwodnicy. Wykonawca projektu jeszcze w tym roku przedstawi dwie koncepcje przebudowy tej drogi.

Dużym zadaniem związanym ze zmianą układu komunikacyjnego będzie przebudowa skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Zwycięstwa wraz z mostem nad Pszczynką w Krzyżowicach. Projekt jest już gotowy, a powiat pszczyński jest na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń. Zadanie ostatecznie powinno zakończyć się w 2021 roku.

Również gmina wybrała wykonawcę projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zapłocie w Pawłowicach. Czas na jego opracowanie wyznaczono do listopada 2019 roku. W przyszłym roku kopalnia sfinansuje również kompleksowy remont miasteczka ruchu drogowego w Osiedlu Pawłowice.

Ważnym tematem była kwestia szkód górniczych w szkole i strażnicy w Krzyżowicach. Gmina planuje wybudować przy szkole nową salę gimnastyczną i przy okazji nieco rozbudować szkołę, powiększając ją m. in. o dwie sale lekcyjne. Kopalnia zapłaci odszkodowanie za budynek, koszty jego rozbiórki i za zabezpieczenia nowego obiektu. Jeszcze w 2018 r. gmina chce podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Jeżeli chodzi o strażnicę, kopania wykona ekspertyzę budynku, aby zbadać, przez jaki okres czasu strażnica będzie mogła funkcjonować uwzględniając wpływy już dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.