pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 19 października 2018
  • wyświetleń: 8179

Marcela Kanafek-Lewandowska - kandydatka na burmistrza Pszczyny

Artykuł sponsorowany:

Zachęcamy do lektury wywiadu z kandydatką na burmistrza Pszczyny - Marcelą Kanafek-Lewandowską.

Nowy Burmistrz
Nowe Perspektywy


Szanowni Państwo stoimy przed historyczną szansą na rozwój Pszczyny.

Wyborco na czym Tobie zależy? Na stagnacji Pszczyny czy na jej rozwoju? Państwo zadecydujecie jak będzie wyglądało nasze miasto. Odrobiłam lekcje i wiem, że Pszczyna potrzebuje zmian a nie marazmu. Dziś miasto wymiera, przedsiębiorcy zamykają swoje firmy a młodzi emigrują do innych miast. Ostatnie 12 lat nie dały perspektyw na rozwój Pszczyny.

MUSIMY TO ZMIENIĆ!

Popatrzmy na miasta ościenne, które wykorzystały swój potencjał, gdyż były dobrze zarządzane i dynamicznie się rozwinęły.

Kończy się kampania wyborcza i czas wybrać Nowego Burmistrza Pszczyny.

Czuję poparcie mieszkańców, którzy wielokrotnie mi je okazywali. Dlatego podczas wyborów 21 października proszę Państwa o mandat zaufania i oddanie głosu na mnie oraz moją drużynę.

Marcela Kanafek-Lewandowska

Nowy Burmistrz
Nowe Perspektywy


Zobaczcie Państwo jak przyszły Burmistrz łączy mieszkańców, a także dba o dobrą współpracę pomiędzy samorządem a rządem:
Loading...


Zapraszamy do spotu o Pszczynie:


PiS
fot. mat. wyborcze KW PiS


Jakie ulgi/korzyści i komu będą przysługiwać w ramach karty "Pszczyńskiej Rodziny"?

Karta "Pszczyńskiej Rodziny" będzie upoważniała do zniżek we wszystkich imprezach kulturalno - sportowych organizowanych np. przez Pszczyńskie Centrum Kultury oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez miasto. Chcę także wynegocjować zniżki u naszych lokalnych Przedsiębiorców, w tym ośrodków zdrowia i stacji paliw. Wiem, że funkcjonuje Gminna Karta Dużej Rodziny jednak jej posiadanie uzależnione jest ilością dzieci, a dla mnie wszystkie rodziny są ważne zarówno te duże jak i te małe.

Gdzie miałby powstać cmentarz komunalny?

Dziś na pszczyńskich cmentarzach brakuje miejsca, a jedyny cmentarz komunalny jest zlokalizowany w Piasku. Dyskusja na temat budowy cmentarza trwa od kilkudziesięciu już lat, a problem braku cmentarza pozostaje. Odstąpiono od budowy cmentarza przy ul. Curie-Skłodowskiej za blokami. Rozwiązaniem, byłaby lokalizacja przy ulicy Żorskiej. Niestety zostało to zaniedbane przez rządzącą władze, która oddała te tereny. Realizacja wiąże się z koniecznością wywłaszczenia przez gminę tych działek. Budowa nowego cmentarza stanowi szczególny interes społeczny i mieszkańcy oczekują na podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie.

Gdzie i ile żłobków planuje Pani wybudować?

Jako burmistrz chcę aby każde dziecko, jeżeli taka będzie wola rodziców, miało miejsce w żłobku. W tym zakresie mamy kilka możliwości: można stworzyć dotację celową do miejsc w prywatnych żłobkach, można wybudować jeżeli będzie taka potrzeba nowy żłobek. W ostatnim czasie rozmawiałam z p. Minister Elżbietą Rafalską i wiem, że rząd przygotowuje projekt zmian w tzw. ustawie żłobkowej. Jak wyraziła się p. Minister również ministerstwo chce aby każda rodzina mogła umieścić dziecko w żłobku. Co do lokalizacji to trzeba zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz a mianowicie rozwój Pszczyny odbywa się i będzie się odbywał w rejonie osiedla Stara Wieś. Nowe budynki powstają pomiędzy ulicą Zbożową, a obwodnicą. Tam w przyszłości będzie osiedle i w połączeniu z Poligonem czy Czarkowem będzie konieczność stworzenia tam infrastruktury osiedlowej w tym być może i żłobka.

Bon edukacyjny - 200 zł dla każdego ucznia - jakie będą tego koszty? Skąd środki?

Jeżeli chodzi o bon dla uczniów mówmy raczej o inwestycji, a nie kosztach. Naszym obowiązkiem jako gminy jest zadbać o nasze dzieci w zakresie edukacji i ich prawidłowego rozwoju. Przyjmijmy, że w gminnych szkołach uczy się 5 tyś dzieci. Zatem inwestycja w nasze dzieci wyniesie około 1 mln rocznie. Skąd wziąć pieniądze na to? Z dobrej gospodarności. Oczywiście uważam, że należy wynagradzać ludzi za ich wkład pracy i duże zaangażowanie ale przy mądrym i rozsądnym wydatkowaniu i przyznawaniu środków w formie nagród. Mamy określony budżet którym możemy dysponować, dlatego chcę zwiększać jego przychody poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania innych zadań tak aby zaoszczędzone własne środki zostały przeznaczone na bon. Znalezienie 1 mln złotych w obecnym budżecie nie stanowi problemu, a jak powiedziałam na początku to jest inwestycja i to dobra i przyszłościowa inwestycja.

Walka z niską emisją poprzez wykorzystanie energii geotermalnej - proszę o szczegóły?

To temat który ciekawi mnie od dawana. Podczas rozmów z mieszkańcami wielokrotnie on powracał. Chcę być aktywnym Burmistrzem ,a nie tylko biernym administratorem wykonującym podstawowe zadania narzucone na mnie z mocy Ustawy o samorządzie gminnym. Jako Burmistrz chcę dołożyć swoją cegiełkę do Pszczyny, chcę Pszczynie dać coś więcej, coś od siebie. Z opracowań wynika, że Pszczyna zaraz po Poznaniu ma największy potencjał w tym zakresie w całym kraju. Z opracowanych przez Akademie Górniczo-Hutniczą oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Map Jednostkowych Dostępnych Zasobów Energii Geotermalnej "ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD GEOTERMALNYCH ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO DO CELÓW BALNEOTERAPEUTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ CIEPŁOWNICZYCH" Pszczyna znajduje się w strefie Energii Geotermalnej między 325 a 375 [GJ/m3]jest to bardzo wysoki współczynnik w skali całego kraju - ten potencjał chciałabym wykorzystać.

Jakie działania Pani podejmie w celu udrożnienia DK 1?

Chcę prowadzić aktywne działania jako Burmistrz . Nie chcę chować się w zaciszu gabinetu, chcę ten dystans skrócić wychodząc naprzeciw mieszkańcom z nimi konsultować i wspólnie podejmować ważne inwestycje. Na pewno nie będę stosować tzw. spychologii, typu ta droga jest powiatowa czy wojewódzka, a ja jako burmistrz nic nie mogę zrobić. Nie!!! DK 1 jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad zatem chcę rozmawiać aby jak najszybciej powstała droga S1, która to powinna odciążyć naszą DK1. W tej sprawie już rozmawiałam z Panią Premier Beatą Szydło. Główną przyczyną tzw. korków na DK 1 jest ruch tirów, które nie muszą płacić opłaty ViaTOLL.

Gdzie miałaby powstać strefa ekonomiczna?

Wiem, że taka strefa była marzeniem wielu mieszkańców i Przedsiębiorców Pszczyny. Niestety teren wyznaczony przy ulicy Żorskiej został zaprzepaszczony. To nie jest jednak powód do poddawania się i odejścia od tego tematu. Jak już wspomniałam chce powołać Społeczną Radę Biznesu i razem z pszczyńskimi Przedsiębiorcami wypracować wspólny konsensus. Dlatego uczestniczyła w konferencji samorząd , a biznes i jestem w stałym kontakcie z dr hab., prof. nadzw. Barbarą Piontek - zastępcą prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. gdzie wstępnie rozmawiałyśmy o rozwiązaniu tego problemu w Pszczynie. Zamierzam odbyć spotkania z przedsiębiorcami by wspólnie przepracować ten temat. Pomysłów jak stworzyć taką strefę jest kilka aczkolwiek dziś jest jeszcze za wcześnie aby mówić o jakimś jednym konkretnym rozwiązaniu.

Skąd zdobędzie Pani środki na modernizację stadionu miejskiego? Czy zna Pani szacunkowe koszty takiej inwestycji?

Planując modernizację stadionu mam tu na myśli infrastrukturę lekkiej atletyki ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowej bieżni, dodatkowo modernizacja objęła by remont trybuny i zaplecza. Przy tej okazji muszę tu powiedzieć jedną istotną rzecz. Obiekt ten musi być bardziej dostępny dla mieszkańców. Z tego co się dowiedziałam mieszkańcy Pszczyny jeżdżą do Bielska aby biegać bo stadion w ich mieście jest dla nich niedostępny. To jest sytuacja niedopuszczalna! Szacuję, że na wykonanie przedmiotowej modernizacji będziemy potrzebowali około 10 mln złotych. Uważam, że uda się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Spotu zwłaszcza, że nasi lekkoatleci odnoszą coraz większe sukcesy. Pan Minister Sportu jest bardzo przychylny tego typu inwestycjom. Ponadto warto podkreślić, że w zeszłym roku Ministerstwo przeznaczyło kwotę 440 milionów na dofinansowanie tego typu obiektów.

PiS

PiS