pless.pl

Wiadomości

  • 13 października 2018
  • wyświetleń: 1899

Dariusz Skrobol: Bądźmy razem z mieszkańcami i dla mieszkańców

Artykuł sponsorowany:

21 października ponownie zamierzam ubiegać się o stanowisko burmistrza Pszczyny. Kandyduję wraz z przedstawicielami Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego do Rady Miejskiej w Pszczynie. Zachęcam do oddania głosu na ludzi sprawdzonych, doświadczonych i godnych zaufania.

Dariusz Skrobol, list


Szanowni Mieszkańcy

W 2014 roku ponownie powierzyliście mi Państwo zarządzanie gminą. Dziękuję za to ogromne zaufanie. Postanowiłem zwrócić się do Państwa osobiście, ponieważ jesienią wspólnie zadecydujemy o przyszłości naszej gminy. Ostatnie cztery lata to okres, w którym razem musieliśmy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami: reformą oświaty, zanieczyszczeniem powietrza, uruchomieniem miejskiej komunikacji. Udało się nam to m.in. dzięki spłacie zadłużenia gminy o 25 mln zł, a także zaangażowaniu i pracy wielu życzliwych ludzi. Odczuwam wielką satysfakcję obserwując, jak zmienia się nasze miasto i sołectwa.

Mając na uwadze politykę zrównoważonego rozwoju, podejmowałem działania pozwalające w każdej małej społeczności zrealizować nowe inwestycje, zarówno drogowe, jak i rekreacyjno-sportowe (budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych). Jestem dumny z czynnego udziału mieszkańców w inicjatywie budżetu obywatelskiego. Bez Państwa wsparcia i wielu konstruktywnych spotkań nie udałoby się nam wspólnie zrealizować wielu ważnych zadań.

Gwarantuję, że to, co dobre nie zmieni się i nasza gmina nadal będzie się rozwijała. Jestem człowiekiem, którego Państwo znają i wiedzą, czego można ode mnie oczekiwać. Plany na następną kadencję to szereg inwestycji wpisujących się w projekt "Aktywna Pszczyna". Najważniejsze z nich to budowa 20 km ścieżek rowerowych oraz adaptacja terenu przy ulicy Bramkowej na tereny rekreacyjno-sportowe z wodnym placem zabaw dla dzieci oraz strefą wypoczynku dla seniorów. Zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu miejskiego, co pozwoliło na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu.

W celu ograniczenia niskiej emisji zamierzamy pozyskać kolejne środki na wymianę pieców, termomodernizację budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Podjąłem działania mające na celu rozwiązania problemów związanych z ogromnym natężeniem ruchu samochodowego. Gmina Pszczyna znalazła się w rządowym "Programie dla Śląska", który ma wspomóc realizację kluczowych inwestycji drogowych.

W ramach poszerzania oferty pomocy rodzinom z małymi dziećmi wprowadziłem dopłaty do niepublicznych przedszkoli i żłobków. W ostatniej kadencji wybudowaliśmy cztery nowe przedszkola (Ćwiklice, Poręba, Piasek, Os. Piastów). Kontynuujemy modernizację i rozbudowę placówek oświatowych. Chciałbym, aby przy bardzo wysokich, sięgających 80 mln zł nakładach na oświatę w naszej gminie, wprowadzić w szkołach klasy profilowane (sportowe, językowe, muzyczne) tak, aby jak najlepiej kształcić młode pokolenie, zgodnie z zainteresowaniami dzieci i młodzieży oraz oczekiwaniami rodziców. Widzimy ogromne zaangażowanie organizacji społecznych w realizację zadań gminnych, pomagamy licznym kołom gospodyń wiejskich, ochotniczym strażom pożarnym oraz klubom sportowym. Udało nam się wdrożyć system koordynacji szkoleń w piłce nożnej i lekkiej atletyce. Wspieramy sportowe dokonania dzieci, młodzieży i trenerów licznymi stypendiami i nagrodami.

Nie zapominam również o seniorach, dla których i dzięki którym działa od sześciu lat Uniwersytet Trzeciego Wieku. Planuję poszerzenie oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej poprzez dofinansowanie inicjatyw realizowanych na terenie osiedli i sołectw. Równie ważna dla seniorów i wszystkich mieszkańców Pszczyny będzie realizacja gminnych programów zdrowotnych. Uważnie wsłuchuję się w głosy mieszkańców i jestem otwarty na Państwa potrzeby. Niedawno podczas spotkania usłyszałem od mieszkanki Pszczyny, że u nas mieszka się dobrze, bo z "dala od polityki". Jestem dumny z naszej gminy, którą wszyscy razem tworzymy.

Dlatego 21 października ponownie zamierzam ubiegać się o stanowisko burmistrza Pszczyny. Kandyduję wraz z przedstawicielami Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego do Rady Miejskiej w Pszczynie. Zachęcam do oddania głosu na ludzi sprawdzonych, doświadczonych i godnych zaufania.

Bądźmy razem z mieszkańcami i dla mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Skrobol