pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 9 października 2018
  • wyświetleń: 4728

KWW Ziemia Pszczyńska: drużyna do Rady Powiatu gotowa do działania

Artykuł sponsorowany:

Twoje potrzeby, nasze zadania - to dewiza z jaką Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Pszczyńska przystępuje do tegorocznych wyborów samorządowych. Nasza drużyna składa się z osób gotowych, by ciągle rozwijać potencjał ziemi pszczyńskiej! Zagłosujcie na kandydatów do Rady Powiatu Pszczyńskiego z listy nr 19!

Kandydaci do Rady Powiatu, Ziemia Pszczyńska


Zbliżają się wybory samorządowe. Zdecydujemy o tym, kto będzie zabiegał o rozwój naszego powiatu. Zgłaszamy więc nasz akces do tego, aby dla Państwa działać. Grupa ludzi, którą przedstawiamy, to idealna mieszanka młodości i doświadczenia. To synteza nowych pomysłów i wiedzy, jak je realizować. Jeżeli wizja powiatu pszczyńskiego i gminy Pszczyna, jako nowoczesnej, ciągle modernizowanej i otwartej na wszystkich mieszkańców jest Państwu bliska - zachęcamy do oddania głosu na kandydatów KWW Ziemia Pszczyńska do Rady Powiatu Pszczyńskiego!

Drużyna KWW Ziemia Pszczyńska do Rady Powiatu Pszczyńskiego w okręgu nr 1 obejmującym gminy Suszec, Kobiór oraz Goczałkowice-Zdrój składa się z siedmiu osób:

1. Wojciech Lala - radny powiatowy z Suszca; społecznik i doświadczony samorządowiec; od 22 lat stoi na czele Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu, prowadzącego działalność kulturalną, wydawniczą, oświatową, naukową i charytatywną.
2. Andrzej Babiński - radny Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz z żoną prowadzi działalność gospodarczą w sektorze usługowym; od lat angażuje się w działalność społeczną; jest aktywnym wolontariuszem Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.
3. Renata Sekta - mieszkanka Kobielic, dyrektorka tamtejszej szkoły podstawowej. Biorąc odpowiedzialność za przyszłość młodych ludzi, każdego dnia wykazuje się umiejętnością planowania, brakiem schematyzmu w rozwiązywaniu problemów, cierpliwością i wiarą w osiągnięcie sukcesu.
4. Irena Musiał - od ponad 30 lar mieszka w Kobiórze, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym miejscowości; radna Rady Gminy Kobiór dwóch kadencji, podczas których zdobyła cenne doświadczenie w pracy samorządowej; na co dzień przedsiębiorca działający na terenie gminy Kobiór.
5. Agata Lisowicz-Wala - od 2009 r. stoi na czele Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, który pod jej skrzydłami zyskał miano jednego z najprężniej rozwijających się domów kultury województwa śląskiego; społeczniczka i liderka; w 2016 r. uhonorowana tytułem Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu Śląska.
6. Damian Gruszka - mieszkaniec Kryr, emerytowany pracownik KWK Krupiński Suszec, ojciec trójki dzieci; postanowił kandydować do Rady Powiatu Pszczyńskiego, ponieważ chce mieć wpływ na rozwój miejscowości, gminy i powiatu.
7. Marcin Parma - mieszkaniec Radostowic, od dziecka zafascynowany sportem; trener i sędzia piłkarski. W Radzie Powiatu chciałby działać jak na boisku - grać zespołowo i dążyć do wspólnego zwycięstwa.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 1 do Rady Powiatu


Z kolei drużyna w okręgu nr 2 do Rady Powiatu Pszczyńskiego, który tworzy gmina Miedźna ma pięcioro naszych kandydatów:

1. Barbara Bandoła - przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego obecnej kadencji, członek Zarządu Powiatu kadencji 2010-2014; radna powiatu w kadencji 1998-2002; przez 30 lat pracowała w Woli, organizując i kierując dwoma szkołami, najpierw Szkołą Podstawową nr 2, potem Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im ks. prof. Józefa Tischnera; założyła Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Woli, który prężnie działa, propagując narciarstwo i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży; mieszkanka Woli.
2. Andrzej Stańczyk - pełnił funkcję radnego Rady Gminy Miedźna dwóch kadencji, tworzył zręby samorządności na osiedlach w Woli, jego hobby to narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz bieganie i nordic walking; jest aktywnym członkiem PTTK w kole KTG Magurka i Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa przy KWK Piast-Ziemowit; mieszkaniec Woli.
3. Beata Komandera - od urodzenia mieszka w gminie Miedźna, jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli; problemy lokalnej społeczności nie są jej obce, a 22-letnie doświadczenie zawodowe w samorządzie jest gwarantem solidnego przygotowania do pracy w Radzie Powiatu.
4. Kazimierz Ligęza - od urodzenia jest mieszkańcem Góry; od 46 lat udziela się w Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki czemu czynnie uczestniczy w życiu mieszkańców powiatu pszczyńskiego.
5. Teresa Sochacka - nauczycielka katechezy z dwudziestoletnim stażem pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku; angażuje się w pracę na rzecz szkoły, sołectwa i parafii; jest żywo zainteresowana rozwojem infrastruktury drogowej w swojej miejscowości, w gminie i powiecie pszczyńskim; mieszkanka Frydku.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 2 do Rady Powiatu


Nasi przedstawiciele w okręgu nr 3 do Rady Powiatu Pszczyńskiego obejmującego obszar miasta Pszczyna to:

1. Paweł Sadza - od ośmiu lat jest starostą pszczyńskim; w tym czasie powiat pszczyński mimo wielu przeciwności odzyskał szpital, uruchomił powiatową komunikację publiczną, wyremontował ponad 70 kilometrów powiatowych dróg, pozyskał łącznie ponad 150 milionów złotych na realizację nowatorskich projektów i inwestycji, takich jak budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego, utworzenie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu w pszczyńskich szkołach czy doświetlenie przejść dla pieszych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
2. Damian Cieszewski - od dwóch kadencji radny powiatowy; od 14 lat kieruje Zespołem Szkół nr 1 w Pszczynie i wspiera uczniów w pokonywaniu kolejnych etapów zdobywania wiedzy; aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, w którym pełni funkcję członka zarządu; od wielu lat wraz z żoną tańczy w Zespole Regionalnym Pszczyna, prezentując folklor Ziemi Pszczyńskiej na festiwalach w kraju i za granicą.
3. Barbara Foltyn - od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach; jej największym sukcesem życiowym są dobre wyniki i sukcesy wychowanków; czuje się społeczniczką, która w pełni poświęca się realizowanym zadaniom i osiągnięciu zamierzonego celu.
4. Witold Wiktorczyk - przez dwie kadencje był radnym powiatowym; od wielu lat stoi na czele Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie; przewodnik górski, założyciel pierwszego klubu badmintona w Pszczynie - obecnie UKS "Plesbad", pomysłodawca i współorganizator imprezy "Nordic walking wokół Zbiornika Łąckiego", od 2001 r. organizował dziecięcą imprezę folklorystyczną "Mały Brzym", która do dzisiaj cieszy się dużą popularnością.
5. Maria Kaczyńska-Kapusta - od 12 lat jest przewodniczącą zarządu osiedla Stare Miasto; jest także prezesem zarządu oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pszczynie, które przez wiele lat prowadziło świetlicę wsparcia dziennego przy ul. Bramkowej w Pszczynie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
6. Zuzanna Wilczek - najmłodsza kandydatka na listach KWW Ziemia Pszczyńska; ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie; obecnie kontynuuje naukę na studiach na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz pracuje w kancelarii rachunkowości i doradztwa podatkowego.
7. Marian Szwarc - radny powiatowy; trzecią kadencję pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Wieś; od 1996 roku jest związany z Akcją Katolicką, a od 1998 roku pełnię funkcję prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie - Starej Wsi; aktualnie jest również wiceprezesem Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 3 do Rady Powiatu


Aż ośmioro kandydatów mamy w okręgu nr 4 do Rady Powiatu Pszczyńskiego, który tworzą pszczyńskie sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Poręba, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka oraz Łąka.

1. Grzegorz Wanot - w samorządzie obecny od 20 lat. Najpierw jako członek Rady Sołeckiej w Piasku, później radny Rady Miejskiej w Pszczynie. Przez osiem lat był członkiem Rady Powiatu Pszczyńskiego, w tym wiceprzewodniczącym Rady. Od czterech lat jest zastępcą burmistrza Pszczyny. Jego pasją jest muzyka.
2. Michał Pudełko - od 2007 roku pełni funkcję sołtysa Jankowic. Jest współzałożycielem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska", w którym pełni funkcję sekretarza. Dzięki działalności tej organizacji, udało się pozyskać od 2010 roku kilkanaście milionów złotych z funduszy unijnych. Zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności.
3. Renata Nowok - prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Ziemia Pszczyńska. Od ponad trzydziestu lat pracuje w zawodzie nauczyciela. Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz naszego regionu. Założycielka zespołu regionalnego "Ćwiklice". Jest pomysłodawcą i współorganizatorem pierwszej pszczyńskiej edycji Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Mieszkanka Ćwiklic.
4. Wioletta Bienioszek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie; członek Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce. Współautorka projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w sołectwie Studzionka, mieszkanka tego sołectwa.
5. Joanna Brożek - mieszkanka sołectwa Brzeźce. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu gospodarki, ekonomii, finansów oraz współpracy z instytucjami i ludźmi. Pracowała w firmie transportowej; kierowała spółką turystyczną; stworzyła i rozwinęła markę zajmującą się wynajmem apartamentów; dziewięć lat była członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej w Rydułtowach.
6. Artur Pławecki - mieszkaniec Wisły Wielkiej. Pracuje w branży energetycznej. Od najmłodszych lat z zapałem udziela się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Wielkiej. Czynnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
7. Janusz Orlik - mieszkaniec Wisły Małej. Radny Rady Miejskiej w Pszczynie w dwóch kadencjach 2002-2006 i 2006-2010. Od wielu lat angażuje się w życie sołeckie i rozwiązywanie problemów mieszkańców jako członek Rady Sołeckiej w Wiśle Małej. Pełni także funkcję członka Rady Parafialnej w Wiśle Małej.
8. Paweł Przybyła - mieszkaniec Łąki. Od 2016 roku współpracuje z działem sportowym katowickiej "Gazety Wyborczej". Aktywnie wspiera organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe (LKS Łąka). Działa na rzecz rozwoju dzieci w Łące, współpracując z ich trenerami w akademii piłkarskiej.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 4 do Rady Powiatu


Naszą drużynę w okręgu nr 5 do Rady Powiatu Pszczyńskiego, który tworzy gmina Pawłowice zasilają:

1. Roman Bańczyk - od urodzenia mieszka w Pawłowicach. Od dziesięciu lat pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Od czerech lat jest radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego. W 2008 roku został uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w 2014 roku otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.
2. Andrzej Pilis - mieszkaniec Pielgrzymowic. Od 12 lat pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Jest członkiem Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach, które realizuje wiele projektów edukacyjnych i społecznych.
3. Joanna Słowińska - w latach 1998-2002 była radną I kadencji Rady Powiatu Pszczyńskiego, sołtysem oraz w latach 2014-18 radną Rady Miejskiej w Białej. Była wieloletnim pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach oraz kuratorem sądowym. Jest członkiem pawłowickiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
4. Marek Kret - od urodzenia mieszka w Warszowicach. Od 15 lat pracuje w Suszcu w Dziale Kultury Fizycznej, a od dwóch lat pełni funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu. Jest współzałożycielem UKS Warszowice oraz pięciu innych klubów sportowych działających na terenie powiatu pszczyńskiego.
5. Sylwia Kolankowska - mieszkanka Krzyżowic. Z pasji do animacji i pracy z dziećmi wspólnie z mężem prowadzi firmę eventową "Mega frajda". W ramach wolontariatu pomaga w pisaniu projektów dla działającego na terenie gminy Pawłowice Stowarzyszenia Przyjazny Zakątek. Od kilku lat aktywnie działa w Onkoimprezowni - Stowarzyszeniu IV Piętro, aby dzieci na oddziale onkologicznym Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach choć na chwilę zapomniały o ciężkiej chorobie.
6. Marzena Zielińska - mieszkanka Pawłowic. Posiada uprawnienia instruktora pływania oraz trenera personalnego. Pracuje jako instruktor pływania w klubie pływackim, specjalizując się w zajęciach dla przedszkolaków i dzieci młodszych. Jej życiową pasją oprócz sportu jest muzyka. Z przyjaciółmi muzykami 12 lat temu założyła zespół, który funkcjonuje do chwili obecnej.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 5 do Rady Powiatu


Jako radni powiatowi będziemy dążyć do utworzenia oddziału szybkiej diagnostyki w szpitalu powiatowym, wyremontujemy i wyposażymy w nowoczesny sprzęt oddział ginekologiczno-położniczy i chirurgiczny, uruchomimy oddział pediatryczny w naszym szpitalu, wspomożemy gminy i ich Mieszkańców w walce ze smogiem, a także uruchomimy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pszczynie. Bardzo istotna dla nas jest ciągle rozwijająca się infrastruktura drogowa, dlatego przeprowadzimy remonty na drogach powiatowych wg przyjętego harmonogramu, wybudujemy kolejne kilometry chodników przy drogach powiatowych, wybudujemy kolejne ścieżki rowerowe, a co roku będziemy odnawiać oznakowanie poziome na drogach powiatowych (zakup specjalistycznego sprzętu). W dalszym ciągu będziemy też rozwijać bazę oświatową kształcenia zawodowego oraz ogólnego oraz utworzymy nowe linie komunikacyjne w powiecie, m.in. z gminami Goczałkowice-Zdrój, Kobiór i Miedźna. W naszym programie planujemy jeszcze m.in. utworzenie dworca centralnego dla komunikacji powiatowej i gminnej przy centrum przesiadkowym w Pszczynie oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przy szkołach poprzez dalszy montaż mierników prędkości.

Więcej informacji o naszym programie i kandydatach można znaleźć na www.ziemiapszczynska.pl

Wybory samorządowe już 21 października. Postawcie na kandydatów KWW Ziemia Pszczyńska! To ludzie, którzy potrafią rozwijać nasz powiat!