pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 2 października 2018
  • wyświetleń: 6576

KWW Ziemia Pszczyńska: drużyna do Rady Miejskiej w Pszczynie

Artykuł sponsorowany:

Twoje potrzeby, nasze zadania - to dewiza z jaką Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Pszczyńska przystępuje do tegorocznych wyborów samorządowych. Drużyna składa się z osób gotowych, by ciągle rozwijać potencjał ziemi pszczyńskiej!

Na ziemi pszczyńskiej mieszka wielu wspaniałych, pracowitych, przedsiębiorczych i oddanych swojej małej ojczyźnie ludzi. To nie tylko rdzenni mieszkańcy miasta czy gmin, ale również Ci, którzy przyjechali tutaj i znaleźli swoje miejsce na ziemi. Dla nas, ziemia pszczyńska jest najważniejsza. Zbliżają się wybory samorządowe. Zdecydujemy o tym, kto będzie zabiegał o jej rozwój i przyszłość. Zgłaszamy więc nasz akces do tego, aby dla Państwa działać. Grupa ludzi, którą przedstawimy, to idealna mieszanka młodości i doświadczenia. To synteza nowych pomysłów i wiedzy, jak je realizować. Jeżeli wizja powiatu pszczyńskiego i gminy Pszczyna, jako nowoczesnej, ciągle modernizowanej i otwartej na wszystkich mieszkańców jest Państwu bliska - jesteśmy!

Zespół KWW Ziemi Pszczyńskiej w okręgu nr 1 do Rady Miejskiej w Pszczynie, obejmującego osiedla: Stare Miasto, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śl., Kępa, Stara Wieś, tworzą:

1. Maciej Stieber - od 2006 radny Rady Miejskiej w Pszczynie, w której m.in. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej; od wielu lat aktywnie działa na rzecz mieszkańców jako członek Zarządu osiedla Daszyńskiego; pomysłodawca i współzałożyciel największej i najprężniej działającej w powiecie pszczyńskim szkółki siatkówki dziewcząt;
2. Ryszard Baron - radny Rady Miejskiej w Pszczynie, pracuje w Komisji Budżetu jako wiceprzewodniczący oraz w Komisji Gospodarki; zawodowo zajmuje się rachunkowością przedsiębiorstw oraz prawem podatkowym; mieszkaniec os. Stara Wieś;
3. Marek Dutkowski - od wielu lat dba o finanse samorządów, był skarbnikiem gminy Pszczyna, od 2012 r. jest skarbnikiem powiatu pszczyńskiego; mieszkaniec osiedla Powstańców Śląskich;
4. Ewa Chwedyna - pełni funkcję społecznego kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie; jest pracownikiem jednej z pszczyńskich szkół; mieszka na osiedlu Stara Wieś;
5. Bogusława Pochyły - zawodowo związana z pszczyńskim środowiskiem sportowym; mieszkanka os. Stare Miasto;
6. Joanna Kędzior - od 11 lat związana z OSP Pszczyna - bierze czynny udział w życiu tej jednostki; mieszka na os. Stare Miasto;
7. Aleksandra Jarczok - zaangażowana w pracę w rodzinnej firmie; od sześciu lat prowadzi także własną działalność rolniczą; mieszka na os. Daszyńskiego;
8. Bernadeta Sojka-Jany - zawodowo związana jest z rynkiem pracy, obecnie kieruje Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie; jest jedną z pomysłodawczyń przedsięwzięcia promującego kobiety, ich wielowymiarową aktywność w życiu lokalnym, rodzinnym i zawodowym - Gali "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej"; honorowa członkini Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; mieszka na os. Powstańców Śląskich.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 1 do Rady Miejskiej


Drużyna w okręgu nr 2 do Rady Miejskiej w Pszczynie (osiedla Śródmieście, Siedlice, Kolonia Jasna, Piastów) składa się z siedmiu osób:

1. Arkadiusz Gardiasz - radny Rady Miejskiej w Pszczynie oraz przewodniczący Zarządu osiedla Kolonia Jasna; współautor i koordynator wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz źródeł zewnętrznych; wiceprezes Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu; mieszka na os. Kolonia Jasna;
2. Tomasz Niesyto - radny Rady Miejskiej w Pszczynie, od 10 lat zarządza goczałkowickim uzdrowiskiem; wcześniej przez osiem lat kierował Pszczyńskim Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Terapeutycznym; mieszkaniec os. Śródmieście,
3. Grzegorz Kuczera - od trzech kadencji radny Rady Miejskiej w Pszczynie, od 1999 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto; mieszkaniec os. Kolonia Jasna,
4. Elżbieta Jasińska - mieszkanka osiedla Piastów, nauczycielka historii, chce aktywnie włączyć się w życie naszej społeczności, m.in. poprzez poszerzanie oferty kulturalnej dla młodzieży z naszego regionu;
5. Daniel Osiński - mieszkaniec osiedla Siedlice; przez wiele lat jako osoba poruszająca się na wózku udzielał się jako instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR) na różnego rodzaju obozach w ośrodku przygotowań olimpijskich w Spale oraz w Wiśle; obecnie udziela się na regionalnych zajęciach FAR w Bielsku-Białej; od dwóch lat trenuje kolarstwo szosowe;
6. Halina Stoppa - mieszkanka osiedla Piastów, słuchaczka Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z ramienia którego bierze udział w Olimpiadach Sportowych UTW; organizowała i przewodniczyła grupie wolontariatu - UTW dla Społeczności;
7. Katarzyna Granda - Pszczyna to jej miejsce na ziemi, przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w "Gazecie Pszczyńskiej", "Głosie Pszczyńskim" i "Dzienniku Zachodnim", obecnie w samorządzie zajmuje się problemami osób z niepełnosprawnościami; mieszka na osiedlu Śródmieście

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 2 do Rady Miejskiej


W okręgu nr 3 do Rady Miejskiej w Pszczynie (sołectwa: Jankowice, Piasek, Studzienice, Ćwiklice, Rudołtowice oraz Czarków) mamy sześcioro kandydatów:

1. Renata Dyrda - radna Rady Miejskiej w Pszczynie od dwóch kadencji, w obecnej - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; od 11 lat stoi na czele LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie; społeczniczka; jest prezesem zarządu w Lokalnej Grupie Działania "Ziemia Pszczyńska", wiceprezesem stowarzyszenia "Chrobry", a także sekretarzem zarządu PTTK - Oddział Pszczyna; udziela się w OSP Jankowice, a także w Kole Przewodników Terenowych i Górskich; mieszkanka Jankowic;
2. Marek Głombek - od chwili reaktywacji OSP w Piasku jest prezesem Zarządu tego stowarzyszenia, drugą kadencję działa też w Radzie Sołeckiej w Piasku; prowadzi stronę internetową piasek24.pl oraz profil na Facebooku tej miejscowości; mieszka w Piasku;
3. Mariusz Stencel - od 25 lat jest członkiem zarządu - a obecnie wiceprezesem LKS-u Znicz Jankowice; współorganizator Rodzinnego Biegu Charytatywnego na rzecz Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego "ZAMECZEK’’ w Rudołtowicach, społecznik, dzięki jego zaangażowaniu zrealizowano wiele projektów w Jankowicach i Studzienicach; przez wiele lat mieszkał w Jankowicach, obecnie jest mieszkańcem Studzienic;
4. Wanda Wyroba - całe swoje życie związała z Ćwiklicami; najwięcej swojego czasu poświęca na działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Ćwiklicach, którego od siedmiu lat jest przewodniczącą, jest również założycielką zespołu ludowego Ćwikliczanie oraz członkiem Rady Sołeckiej;
5. Michał Niedziela - od lat jest związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudołtowicach, obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa zarządu tej jednostki; jest także członkiem Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Pszczynie; mieszka w Ćwiklicach;
6. Bożena Sodzawiczny - jej życie związane jest z Czarkowem, pracuje w tutejszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym; włącza się w organizację imprez szkolnych i na terenie sołectwa; wspiera osoby z niepełnosprawnościami, czynnie uczestnicząc w biegach i maratonach charytatywnych.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 3 do Rady Miejskiej


Z kolei nasz zespół z okręgu nr 4 do Rady Miejskiej w Pszczynie (sołectwa: Poręba, Brzeźce, Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała, Studzionka) tworzą:

1. Marta Wojciechowska-Smolarz - mieszkanka Wisły Małej. Od 2014 roku jest radną Rady Miejskiej w Pszczynie oraz członkinią trzech komisji - budżetu, gospodarki i spraw społecznych oraz Klubu Radnych Ziemia Pszczyńska. Brała także aktywny udział w tworzeniu obecnych zasad regulaminu budżetu obywatelskiego oraz pracach komisji ds. oświaty. W 2016 roku zorganizowała akcję "Pomyśl i nie śmieć", w ramach której z fragmentu obrzeży wokół Jeziora Goczałkowickiego ponad 100 osób zebrało 12 ton śmieci!
2. Kamil Łysień ️ - mieszkaniec Łąki. Od kilku lat pracuje przemyśle górniczym, który od zawsze był jego pasją. Dlatego też aktywnie wspiera ten sektor, chętnie wykorzystując nabytą wiedzę.
3. Walenty Ryguła - od 1984 r. wraz z rodziną mieszka w Brzeźcach, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne - produkcję polową. W latach 2010-2014 był radnym Rady Miejskiej w Pszczynie. Jak podkreśla, połowę diety radnego przekazywał wtedy na cele społeczne i pomoc potrzebującym, m.in. dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Brzeźcach, Parafii w Brzeźcach, czy mieszkańcowi Brzeźc na zakup roweru rehabilitacyjnego.
4. Magdalena Lazar ️ - od urodzenia mieszka w Wiśle Wielkiej. Od dwóch i pół roku pracuje w administracji publicznej. Jak sama mówi o sobie, jest osobą ambitną i otwartą na potrzeby mieszkańców, dlatego też pragnie mieć bezpośredni wpływ na rozwój i ulepszanie Wisły Wielkiej i otoczenia.
5. Marzena Stebel - mieszkanka Studzionki. Choć jest zabieganą mamą, zawsze znajduje czas i chętnie bierze udział w różnych akcjach społecznych i charytatywnych. Od wielu lat działa na rzecz Rady Rodziców i jednego z lokalnych klubów sportowych.
6. Jacek Indeka - mieszkaniec Studzionki. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Studzionce. Całe życie zaangażowany w działalność sportową dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szkołą oraz w działalności społecznej.
7. Jolanta Operchalska - mieszkanka Łąki. Pracuje w przedszkolu, gdyż praca z dziećmi sprawia jej dużo radości. Jak, podkreśla, kandyduje do Rady Miejskiej w Pszczynie, ponieważ chce przyczynić się do poprawy warunków życia w naszej gminie, by była miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy rozwoju Mieszkańcom.

KWW Ziemia Pszczyńska w okręgu nr 4 do Rady Miejskiej


W naszym programie główny nacisk kładziemy na wspieranie działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie, stworzenie domu opieki dla osób starszych, zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców, utworzenie nowych linii autobusowych, żeby skomunikować wszystkie sołectwa i osiedla czy wprowadzenie darmowych przejazdów dla każdego. Niezwykle istotna jest też budowa dróg, chodników oraz tras rowerowych i likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi. Tematem, który chcielibyśmy podjąć jest również ograniczenie niskiej emisji, wprowadzenie niskoemisyjnej komunikacji publicznej, a także działania zmierzające do zapewnienia bezpłatnych przedszkoli czy budowy nowego żłobka. Więcej informacji o naszym programie i kandydatach można znaleźć na www.ziemiapszczynska.pl

Wybory samorządowe już 21 października postawcie na kandydatów KWW Ziemia Pszczyńska!