pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 września 2018
  • 19 października 2018
  • wyświetleń: 10902

Anna Maria Wesołowska radziła jak uchronić dzieci przed zagrożeniami

Z inicjatywy wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz we współpracy z realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy we wtorek, 16 października uczniowie i mieszkańcy Goczałkowic mieli okazję wziąć udział w bardzo interesującym i pouczającym spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Goczałkowicach - 16.10.2018 · fot. Szkoła Podstawowa w Goczałkowicach


Najpierw sędzia spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-III gim. Z pierwszą grupą Anna Maria Wesołowska rozmawiała o zasadach poprawnego zachowania się i o przestrzeganiu norm społecznych, które dla tej części przedstawiane były obrazowo za pomocą prezentacji. Dzieci miały również okazję na zadawanie pytań.

Tematyka spotkania z uczniami starszymi była poważniejsza, a wynikała z wieloletniego doświadczenia sędzi w sprawach karnych prowadzonych wobec osób nieletnich. Posługując się przykładami z życia zawodowego Anna Maria Wesołowska uświadamiała uczniom zasady ich odpowiedzialności karnej, która obejmuje młodzież już od 17. roku życia. Poruszono tematykę cyberprzemocy, wymuszania, uzależnień i nadmiernego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Sędzia zaproponowała również, aby dzieci w klasach spróbowały zdefiniować pojęcie demoralizacji, tak aby zrozumieć kto może być nią zagrożony.

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Goczałkowicach - 16.10.2018
Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Goczałkowicach - 16.10.2018 · fot. Szkoła Podstawowa w Goczałkowicach


Ponadto prowadząca spotkanie zaproponowała, aby uczniowie zorganizowali w szkole tzw. kącik prawny, w którym do specjalnej skrzynki, dzieci mogłyby wrzucać swoje pytania lub refleksje dotyczące niejasnych dla nich spraw, takich których nie rozumieją, albo na które nie znajdują odpowiedzi. Celem takiego działania miałoby być zasygnalizowanie osobom dorosłym istnienia problemów, o których dzieci boją się lub nie potrafią rozmawiać. W tym miejscu sędzia zaapelowała do słuchaczy, aby mieli świadomość, że tylko od ich rozumnego podejścia do życia zależy, czy nie wejdą w konflikt z prawem.

Oba spotkania z pewnością nie wyczerpały wszystkich zagadnień, o jakich w bardzo ciekawy sposób mówiła Anna Maria Wesołowska i które interesowały wielu uczniów - ci bardziej zainteresowani tematyką prawną mogli zadawać pytania. Na zakończenie uczniowie mogli sobie zrobić klasowe zdjęcia z zaproszonym gościem.

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Goczałkowicach - 16.10.2018
Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Goczałkowicach - 16.10.2018 · fot. Szkoła Podstawowa w Goczałkowicach


Jeszcze tego samego dnia sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się z wszystkimi chętnymi mieszkańcami. Gość opowiadał m.in. o: znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej; nowych zagrożeniach: grooming/ zbyt wczesna inicjacja seksualna/ cyberprzemoc/ internet/ używki (alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy)
zasadach odpowiedzialności nieletnich; zachowaniach, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty; nowych formach przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo/ zaniedbania/ wykorzystywanie dziecka w konflikcie około - rozwodowym; rodzice a szkoła: obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego plany wychowawczego/ obowiązek szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji/ obowiązki rodziców wobec dziecka; mediacji w sprawach nieletnich i mediacji rówieśniczej, jako formie rozwiązywania konfliktów w szkole.

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Goczałkowicach - 16.10.2018
Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Goczałkowicach - 16.10.2018 · fot. Szkoła Podstawowa w Goczałkowicach


Anna Maria Wesołowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatnio zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Łodzi, współautorka ustawy o świadku koronnym, ekspert od przestępczości zorganizowanej. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej "Ośmiornicy" i Gangu Popeliny. Brała udział w wydaniu orzeczenia o nałożeniu na siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania młodzieży na lekcjach wychowawczych przed handlem i używaniem narkotyków. 1 października 2009 r. przeszła w stan spoczynku.

Napisała do Dziennika Łódzkiego cykl felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa, których część była przedmiotem zajęć szkolnych w Łodzi na temat korupcji. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15-18 lat jako formę edukacji prawnej. Prowadziła w początkowym etapie jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci - świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku - "błękitny pokój", "niebieski pokój").

Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Współtwórczyni projektu "Dziennikarz w sądzie", organizowanego przez "Iustitia", Fundację im. Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka, mającego na celu poznanie przez dziennikarzy uwarunkowań pracy sędziów i na odwrót. W latach 2006-2011 na antenie TVN prowadziła autorski program pn. "Sędzia Anna Maria Wesołowska".

BM, Joanna Kużdżał / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.