pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 7 września 2018
  • wyświetleń: 1403

Pół miliona złotych dla strażaków z gminy Miedźna

Wniosek złożony przez gminę Miedźna pn.: "Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych" na kwotę 509.960 zł został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

OSP Wola, OSP Miedźna, straż
OSP Miedźna) · fot. OSP Miedźna


Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Wkrótce podpisana zostanie stosowna umowa, w ramach której dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli, Górze, Gilowicach i Miedźnej zakupiony zostanie między innymi: sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie specjalne bojowe, pilarki do drewna, łódź płaskodenna z wyposażeniem, quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego. Tym samym OSP z terenu naszej gminy zostaną wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych.

Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie OSP z terenu gminy Miedźna do wymogów stawianych OSP w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, w szczególności w zakresie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, odzieży ochronnej.

new / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.