pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

 • 11 lipca 2018
 • wyświetleń: 6431

Znamy listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

11 projektów ogólnogminnych oraz 43 projekty lokalne złożyli mieszkańcy Pszczyny w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest kwota dwóch milionów złotych.

Ratusz, Urząd Miejski w Pszczynie
Znamy listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W okresie od 2 lipca do 17 sierpnia trwać będzie analiza złożonych wniosków. Najpóźniej 31 sierpnia opublikowane zostaną propozycje, które przejdą pozytywną weryfikację. Głosowanie nad złożonymi projektami zaplanowano w dniach od 10 do 28 września.

Lista projektów ogólnogminnych przed weryfikacją:

 • Rekonstrukcja XIX wiecznych strojów ludowych charakterystycznych dla ziemi pszczyńskiej - 12.000
 • Fontanna solankowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Pszczyna - 100.000
 • Wykonanie nowego ogrodzenia zabytkowego Cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego w Pszczynie od strony ulicy Katowickiej - 50.000
 • Zakup łodzi motorowej typu RIB w celu zabezpieczenia zajęć prowadzonych na wodzie, tworzenie możliwości spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych oraz zabezpieczenie akwenu Łąka przez ratowników WOPR - 55.000
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na alejkach cmentarza komunalnego oraz utwardzenie miejsc parkingowych obok cmentarza - 100.000
 • Wykonanie elewacji dla budowy Domu Ojca Pio - moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i |Przychodni -146.564,97 (koszty powyżej 100 000,00 pokrywa Hospicjum)
 • Motoserce 2019- rozpowszechnianie i zachęcanie do oddawania krwi poprzez uatrakcyjnienie artystyczne - 31.000
 • Zakup sprzętu obozowego oraz spływowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PlessWave w celu organizacji obozów sportowych i harcerskich oraz spływów rzecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pszczyna - 99.200
 • Modernizacja i doposażenie ogólnodostępnej sali balowej - 80.000
 • Handbike- dwa specjalistyczne rowery dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową - 51.896
 • Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli : Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park - Zielone Płuca Pszczyny - 100.000


Lista projektów lokalnych przed weryfikacją:

Osiedle Stare Miasto


Zakup regałów bibliotecznych oraz utworzenie multimedialnego centrum edukacji i rozrywki dla dzieci i młodzieży dla MPBP w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 1 - 54.300
"SPORTOWA RODZINKA" - Zajęcia sportowe dla całej rodziny - 56.600

Osiedle Kolonia Jasna


Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna - 101.144

Osiedle Kępa


Remont chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie - od ulicy Żorskiej (przystanek autobusowy) do mostu na rzece Pszczynka - 40.500
Współfinansowanie przez Osiedle Kępa razem z Osiedlem Stara Wieś spotkania kulturalnego - "Dzień dziecka zabawnie i wesoło" - 3.091,70

Osiedle Stara Wieś


Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Skowronków w Pszczynie - 107.024,76
Osiedle Stara Wieś - nasz wspólny cel - 107.042,50

Osiedle Śródmieście


 • "OD JUNIORA DO SENIORA" - Nieodpłatne zajęcia adresowane do mieszkańców osiedla i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1" - 65.000
 • Przestrzeń rekreacji i zabawy dla małych - 67.884,75


Osiedle Siedlice


 • "NAUKA I ZABAWA TO FAJNA SPRAWA"- Mądre i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 oraz mieszkańców osiedla Siedlice - 78.000


Osiedle Piastów


 • Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie - 103.886,70


Osiedle Daszyńskiego


 • Uzupełnienie tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na osiedlu Daszyńskiego - 2.000
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Daszyńskiego poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. M. Konopnickiej - etap I - 73.000


Osiedle Powstańców Śląskich


 • Dostęp do nowych technologii i poszerzenie oferty kulturalnej poprzez doposażenie Biblioteki Publicznej - Filii nr 1 Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie na Osiedlu Powstańców Śląskich - 16.000
 • Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich BIS - 70.000


Osiedle Piłsudskiego


 • Przebudowa ogrodzenia w celu uzyskania miejsc parkingowych. Zabezpieczenie budynku poprzez wymianę okna i drzwi wejściowych. Doposażenie ogrodu zabaw - 53.214


Osiedle Podstarzyniec


 • Przebudowa do nawierzchni bitumicznej ulicy Zuchów na odcinku 0+140m-0+234m - 51.896,85


Osiedle Polne Domy


 • Uzupełnienie istniejącego oświetlenia os. Polne Domy wymiana lamp na energooszczędne oraz dobudowa oświetlenia - 56.758,76
 • Przebudowa rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Studzienickiej - 125.000
 • Doświetlenie ulicy Studzienickiej poprzez zakup i montaż dodatkowych lamp oświetleniowych typu LED - 28.800


Czarków


 • "Księga absolwentów szkoły Podstawowej w Czarkowie 1868-2018"- publikacja okolicznościowa w 150-lecie szkolnictwa w Czarkowie - 12.000
 • Modernizacja terenu LKS Czarków - bezpieczeństwo i rekreacja - 64.598,35


Piasek


 • Rozbudowa zaplecza sportowego przed boiskiem "Orlik" w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego - 102.031,29


Brzeźce


 • Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce, celem poprawy jakości życia jego mieszkańców - 56.331,45


Poręba


 • Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych dzieci i młodzieży, poprzez budowę placu zabaw jak doposażenie zaplecza socjalnego i "Serca Wsi" - 54.460


Jankowice


 • Uatrakcyjnienie placu zabaw przy boisku LKS "ZNICZ" Jankowice - 7.000
 • Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Sarenek w Jankowicach poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego - 27.000
 • Poprawa funkcjonalności remizy strażackiej w Jankowicach - 59.500


Studzienice


 • Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego LKS-u w Studzienicach - etap II - 72 163,75


Ćwiklice


 • Integracja mieszkańców Ćwiklic - " W jedności siła" - 90.150


Rudołtowice


 • "Wspólna sprawa" - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudołtowic w życie społeczne sołectwa. - 56.270


 • Łąka

 • "Dobrze zaplanowana przestrzeń" - 95.173,10


Wisła Wielka


 • Zakup ubrań koszarowych dla strażaków OSP Wisła Wielka celem zwiększenia i polepszenia gotowości operacyjno-bojowej jednostki - 15.000
 • Zakup traktora do koszenia trawy dla Stanicy Harcerzy Wodnych w Wiśle Wielkiej - 25.000
 • Wyposażenie Ludowego Klubu Sportowego Wisła Wielka w sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży - 6.000
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Wisła Wielka z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego - 38.000
 • Zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla Koła Gospodyń Wiejskich Wisła Wielka - 20.330


Wisła Mała


 • Zakup regałów bibliotecznych oraz książek dla biblioteki publicznej w Wiśle Małej - 6.000
 • Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie specjalne - 6.000
 • Budowa dwóch wiat przystanków autobusowych oraz remont jednego istniejącego przystanku - 12.900
 • Budowa skoczni w dal wraz z bieżnią oraz ławkami - 35.000


Studzionka


 • "Dla mieszkańców Studzionki" - 79.400
 • Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej zamieszkujących w Studzionce poprzez realizację zajęć plastycznych, technicznych i muzyczno-ruchowych - 40.000

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.