pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 maja 2018
  • wyświetleń: 1767

W gminie Kobiór z pokrycia dachów usuwany jest azbest

W maju dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór".

Przedsięwzięcie obejmowało wymianę pokrycia dachów z płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych na pokrycie z blachy powlekanej profilowanej lub z płyt falistych bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi. Prace prowadzono na dachach ośmiu budynków na terenie gminy, tj. dwóch budynkach mieszkalne, czterech zabudowaniach przynależnych do budynków mieszkalnych (garaże, szopy) oraz dwóch zabudowaniach gospodarskich. Ponadto usunięto płyty azbestowo-cementowe faliste z elewacji jednego budynku gospodarskiego. W zakres projektu wchodziły również prace towarzyszące wynikające z wymiany pokrycia dachów.

Jest to tzw. "projekt parasolowy". - Gmina Kobiór wnioskuje na rzecz swoich mieszkańców, którzy są użytkownikami końcowymi produktów projektu. Wartość projektu to kwota około 180 000,00 zł, z czego około 65% to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT. Rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego nastąpi w miesiącu czerwcu - informuje urząd.

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.