pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 18 maja 2018
  • 25 maja 2018
  • wyświetleń: 8825

Większy budżet na przebudowę ul. Słonecznej, w tym na kanalizację

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Przebudowa ulicy Słonecznej i Dobrawy" podaj

W ramach inwestycji, jaką jest przebudowa ulicy Słonecznej, mieszkańcy zyskają przede wszystkim nowy chodnik oraz jezdnię i zjazdy do posesji. Jednak, jak się okazało, część z nich w wyniku prowadzonych prac została odcięta od kanalizacji deszczowej. Niektórzy boleśnie się o tym przekonali podczas ostatnich opadów deszczu, kiedy woda zaczęła powodować podtopienia w ich domach. Podczas czwartkowej sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu dodatkowych środków na to zadanie.

Reklama

Przebudowa ul. Słonecznej - 9.05.2018
Przebudowa ul. Słonecznej - 9.05.2018 · fot. Arkadiusz Gardiasz / Kolonia Jasna


Problemem z kanalizacją deszczową zainteresowali się radni, a zarazem członkowie Zarządu Osiedla Kolonia Jasna - Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz. Mieszkańcy z ich pomocą złożyli wniosek sygnowany podpisami, w którym prosili o wykonanie przyłączenia wszystkich niezinwentaryzowanych na mapie do celów projektowych i nieujawnionych w warunkach technicznych przykanalików kanalizacji deszczowej. - Przygotowując przedmiotową inwestycję, zarządca drogi winien uwzględnić i pokryć koszty wszystkich istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej - czytamy we wniosku.

Pismo, do którego dołączony został ten wniosek, zostało wysłane do urzędu 7 maja. Radni popierają w nim prośbę mieszkańców i zauważają, że - już we wrześniu 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie, zwracało uwagę na zły stan kanalizacji deszczowej (kolektora głównego wraz z przyłączami) wzdłuż ul. Słonecznej i konieczność jej przebudowy. Niestety, pomimo inwentaryzacji stanu istniejącego przez biuro projektowe, otrzymanych warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych oraz informacji od zarządcy sieci, do kilkunastu posesji nie zostało zaprojektowane przyłączenie kanalizacji deszczowej (obecnie istniejące). 

Ponadto radni zauważyli, że z dokumentacji projektowej wynika, iż "przy wymiarowaniu odcinków kanalizacji uwzględniono przejęcie wód opadowych z posesji zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej ul. Słonecznej i Dobrawy, zarówno z dachów budynków jak i powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych [...]. Do wymiarowania kolektorów przyjęto także ilość wód opadowych dopływających z włączeń kanałów bocznych." 

Przebudowa ul. Słonecznej - 9.05.2018
Przebudowa ul. Słonecznej - 9.05.2018 · fot. Arkadiusz Gardiasz / Kolonia Jasna


- Niedopuszczalną sytuacją jest dokonywanie wymiany głównej kanalizacji deszczowej odcinając mieszkańców całkowicie od możliwości odprowadzenia wód i nawet ich o tym nie informując, czego skutkiem są podtopienia posesji - piszą we wniosku radni Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz. - Wobec powyższego wnioskujemy o dokonanie ponownej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do posesji, naniesienie jej na mapę do celów projektowych oraz przyłączenie wszystkich mieszkańców ul. Słonecznej posiadających obecnie odwodnienie, w ramach przedmiotowej inwestycji.

Przedstawiciele mieszkańców wnioskowali również o pilne podłączenie odciętych od kanalizacji deszczowej posesji na odcinku od ul. Skłodowskiej do ul. Wesołej oraz bieżące informowanie wszystkich mieszkańców ul. Słonecznej oraz Zarząd osiedla na temat podejmowanych działań.

W poniedziałek, 21 maja na stronie bip.pszczyna.pl ukazała się odpowiedź burmistrza, z której wynika, iż - wszystkie przyłącza, również niezinwentaryzowane na mapie do celów projektowych i nieujawnione w warunkach technicznych przykanaliki kanalizacji deszczowej zostaną podłączone do nowego kolektora. Zapis taki znajduje się w projekcie wykonawczym, w branży sanitarnej na stronie nr 10, drugi akapit - czytamy w piśmie.

Ponadto podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany z budżecie gminy na 2018 roku. W jej treści znalazł się zapis o zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa ul. Słonecznej i ul. H. Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy w Pszczynie o kwotę 619.860 zł.Przebudowa ulicy Słonecznej i Dobrawy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Przebudowa ulicy Słonecznej i Dobrawy" podaj

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.