Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 8725

Najważniejsze zasady obowiązujące rowerzystów i kierowców

Ze względu na dużą atrakcyjność zapory goczałkowickiej oraz popularną w powiecie pszczyńskim turystykę rowerową obserwujemy duży ruch na nowo wybudowanych drogach dla rowerów na ul. Zdrojowej i Jeziornej w Pszczynie. Abyśmy wszyscy mogli poruszać się bezpiecznie przypominamy kilka zasad, których należy przestrzegać w miejscach, gdzie krzyżuje się ruch rowerowy z ruchem samochodów.

zdrojowa
Najważniejsze zasady obowiązujące rowerzystów i kierowców · fot. Powiat


Kto ma pierwszeństwo, kierowca czy rowerzysta?

W przypadku przejazdu dla rowerzystów sytuacja wygląda analogicznie jak na przejściu dla pieszych. Jeżeli pieszy (rowerzysta) jest już na przejściu (przejeździe dla rowerzystów) należy bezwzględnie ustąpić mu pierwszeństwa. Należy pamiętać jednak, że rowerzysta porusza się ze znacznie większą prędkością niż pieszy, zbliżając się zatem do przejazdu dla rowerzystów kierowca pojazdu powinien znacznie szerzej rozejrzeć się i najlepiej zdjąć nogę z gazu.

W przypadku kiedy droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów biegnie wzdłuż jezdni, to kierowca jadący równolegle z rowerzystą, skręcając w drogę poprzeczną i przecinając drogę dla rowerzystów, (drogę dla rowerzystów i pieszych), ma obowiązek ustąpić rowerzyście jadącemu na wprost.

Rowerzysta ma pierwszeństwo również kiedy kierujący pojazdem przejeżdża drogę dla rowerów poza jezdnią. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy kierowca pojazdu zjeżdżający z drogi np. na swoją posesję przecina drogę dla rowerzystów - wtedy musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu drogą dla rowerzystów lub drogą dla rowerzystów i pieszych.

Jak oznakowane są przejazdy dla rowerzystów?

znaki
Znak pionowy D-6A oraz D-6B - kiedy przejazd dla rowerzystów wyznaczony jest obok przejścia dla pieszych · fot. Powiat


przejazd dla rowerów
Znak poziomy: Linia P-11 - przepisy zalecają aby dla poprawy widoczności powierzchnię przejazdu dodatkowo oznaczyć barwą czerwoną. W powiecie pszczyńskim takie oznakowanie przejazdów dla rowerzystów przyjęto jako standard · fot. Powiat


Kilka uwag dla kierowców, rowerzystów i pieszych:
  • Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerzystów jeżeli jest wyznaczona w kierunku, w którym się porusza. Zgodnie z tą zasadą rowerzyście nie wolno poruszać się wzdłuż ulic Zdrojowej i Jeziornej po jezdni.
  • Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerzystów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika. W przypadku ul. Zdrojowej piesi mają do dyspozycji wyłącznie chodnik, rowerzyści wyłącznie drogę dla rowerzystów.
  • W przypadku gdy piesi i rowerzyści korzystają wspólnie z drogi dla rowerzystów i pieszych, taka droga jest wzdłuż ulicy Jeziornej, rowerzyści są zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym.
  • Kierowcom pojazdów innych niż rower przypominamy - droga dla rowerzystów i pieszych nie jest chodnikiem, nie obowiązują tutaj zatem przepisy o warunkowym zatrzymaniu się i postoju na chodniku. W żadnym przypadku nie wolno jechać samochodem wzdłuż po drodze dla rowerzystów oraz po drodze dla rowerzystów i pieszych, nie wolno zatem na niej parkować, nawet częściowo, np. najeżdżając jedną stroną pojazdu.


zdrojowa
fot. Powiat

BM, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.