pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 14 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 4367

Siedlice: wnioski o połączenie osiedli i utworzenie przejścia dla pieszych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

Piętnaście osób wzięło udział w zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w środę, 11 kwietnia na os. Siedlice. Mieszkańcy chcieli wiedzieć, co miasto może zaoferować seniorom, a także prosili o utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiełły. Padł również wniosek o połączenie osiedli: Siedlice, Śródmieście i Stare Miasto.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Na początku przewodniczący Janusz Chudy w formie prezentacji przedstawił mieszkańcom sprawozdanie z pracy Zarządu Osiedla w minionym roku. I tak, w 2017 roku budżet osiedla wynosił 23.670 zł. Pieniądze przeznaczono na przeprowadzenie i wykonanie zadań takich jak: remont i wymiana nawierzchni części ul. Jagiełły (za Bajaderą) i remont części chodnika przy ulicy Bednorza - 9000 zł; doposażono osiedlowy plac zabaw przy ul. Bednorza - zestaw zabawowy drewniany oraz drążek do przewrotów podwójny - 4800 zł; podjęto się współorganizacji Dnia Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 1950 zł; podjęto się współorganizacji imprezy "Mały Brzym" - 1400 zł; podjęto się współorganizacji imprezy integracyjnej "Rodzinne Świętowanie w Skansenie" - 1950 zł; wykonano logo osiedla Siedlice - 440 zł; zakupiono materiały biurowe na bieżącą działalność oraz prowadzenie korespondencji itp. - 97.82 zł; zorganizowano spotkanie sprawozdawcze - 119,90 zł. Dodatkowo przy wsparciu Pszczyńskiego Centrum Kultury zorganizowano spotkanie opłatkowe w Restauracji "Bugsy" dla 60 osób - 2190 zł.

Przewodniczący poinformował również o działaniach podjętych przez Zarząd. Wśród nich znalazło się m.in. spotkanie z przedstawicielami PSM i zarządcami wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie osiedla Siedlice. Jego celem było zaproponowanie wspólnego działania na rzecz integracji mieszkańców i działań polepszających infrastrukturę osiedla. Ponadto wskazano konieczność zaplanowania i realizacji przejścia dla pieszych w rejonie garaży przy ul. Władysława Jagiełły.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


- W konsekwencji wizji lokalnej złożono także wniosek do burmistrza dotyczący zagospodarowania terenu w obrębie ulic: ks. Bednorza, Władysława Jagiełły i Bielskiej na potrzeby terenów rekreacyjnych dla osiedla Siedlice. W wyniku podjętych działań powstał projekt zakładający budowę boiska do piłki nożnej oraz koszykówki wraz z elementami małej architektury - poinformował Janusz Chudy.

W 2017 roku przy pomocy Zakładu Zieleni Miejskiej w Pszczynie zrealizowane zostały zadania na terenie osiedla: przycinka krzewów, wypielenie chwastów i wygrabienie liści od przystanku PKS do ul. Jagiełły; uporządkowanie terenu boiska oraz uporządkowanie wybiegu dla psów.

- Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować za współpracę i zaangażowanie członkom Zarządu Osiedla Siedlice, przedstawicielom Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, policji, straży miejskiej, dyrekcji i personelowi Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie, a w szczególności osobom z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa za pomoc merytoryczną oraz wszystkim, z którymi w 2017 roku Zarząd miał przyjemność współpracować dla dobra lokalnej społeczności - zakończył prezentację przewodniczący.

W dalszej części mieszkańcy zapoznali się z planem pracy Zarządu Osiedla Siedlice na 2018 rok. W nim znalazły się zadania: bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników na osiedlu - 10000 zł; zorganizowanie Dnia Sąsiada - 3000 zł; zakup urządzeń małej architektury - 2820 zł; zorganizowanie spotkania opłatkowego dla mieszkańców osiedla - 2500 zł; wypożyczenie urządzeń pneumatyczno-rozrywkowych na Dzień Dziecka - 2400 zł; konsultacje dotyczące utworzenia parku miejskiego przy ul. Bielskiej - 2000 zł; zakup serwera do obsługi strony internetowej - 200 zł; bieżąca działalność - 100 zł.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


- Chciałbym podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować jako przewodniczący Zarządu Osiedla Siedlice. Dziękuję za okazaną pomoc i wyrozumiałość ze strony wszystkich instytucji i urzędów oraz radnych miejskich i powiatowych, z którymi pracowałem na rzecz naszego osiedla. Mam nadzieję, że praca moja i całego Zarządu spełniła Państwa oczekiwania, a podejmowane inicjatywy spełniły oczekiwania młodszych i starszych mieszkańców Osiedla. Jeszcze raz dziękuję za okazaną mi życzliwość i zaufanie - mówił Janusz Chudy.

Kolejnym punktem było wystąpienie burmistrza. Dariusz Skrobol przedstawił inwestycje drogowe, a także te na rynku oraz w parku, zrealizowane w ciągu minionych lat w naszej gminie. W dalszej części omówił zadania gminy związane z oświatą. Mówił m.in. o przystosowaniu istniejących szkół do przyjęcia przedszkolaków, budowie nowych przedszkoli oraz prowadzonych remontach i termomodernizacjach.

Burmistrz poinformował również o kwotach, jakie gmina przeznacza na remonty budynków należących do AZK oraz na sport i kulturę. Podczas prezentacji Dariusz Skrobol mówił też o funkcjonowaniu programu 500+, jak również o planowanych inwestycjach: wodnym placu zabaw przy ul. Bramkowej, osiedlu Luizy, odtworzeniu dzikiego parku "Zwierzyniec" oraz centrum przesiadkowym.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Uczestnicy zebrania wysłuchali też sprawozdania komendanta Straży Miejskiej, który mówił o kontrolach palenisk prowadzonych przez Eko-Patrole. Artur Krzyżaniak zapoznał także mieszkańców z zasadami ruchu obowiązującymi na pszczyńskim rynku. Wspomniał również o obowiązku parkowania samochodów w miejscach do tego wyznaczonych. W tym miejscu mieszkańcy sygnalizowali kłopot z parkującymi wzdłuż ulicy Żorskiej. Komendant zapewnił, że strażnicy patrolują ten odcinek i pouczają oraz nakładają mandaty na kierowców nieprzestrzegających przepisów. Na koniec wystąpienia strażnik zachęcał zebranych do uzupełnienia danych o swoim zdrowiu i umieszczenia ich w tzw. kopercie życia.

Następnym punktem były wolne głosy i wnioski. Mieszkańcy od razu zgłosili problem z młodzieżą, która obija piłką ścianę bloku oraz prosili o interwencję wobec jednego z właścicieli psów. - Bardzo Państwa proszę o wszelkie zgłoszenia - jak ta młodzież gra piłką i tynk spada - proszę do nas zadzwonić - podjedziemy i porozmawiamy - zachęcał Artur Krzyżaniak.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Jako drugi głos zabrał członek Zarządu Osiedla, Wojciech Jakubiec, który przedstawił mieszkańcom dwa wnioski. - Chciałbym żebyśmy jako mieszkańcy osiedla Siedlice oraz osiedli ościennych mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji projektu przestrzeni publicznej jaką będzie projektowany park. Mamy do tego prawo, żeby uczestniczyć w projektowaniu tego jak ten park będzie wyglądał i jakie będzie miał funkcjonalności. Musimy mieć prawo do uczestniczenia w projektowaniu tej przestrzeni. Chciałbym złożyć wniosek o umożliwienie i udostępnienie konsultacji projektu przestrzeni publicznej planowanej przy ul. Bramkowej - mówił Wojciech Jakubiec.

- Wydaje mi się, że trzeba zaufać osobom, które się na tym znają; które poznają specyfikę naszego miasta i wiedzą czego oczekujemy. Myślę, że burmistrz przekazuje takie rzeczy projektantom, bo to własnie o to chodzi, żeby to była strefa i dla seniorów i dla dzieci. Wprowadzanie w tym momencie konsultacji - obawiam się, że to przedłuży w czasie realizację tego zadania i to dość znacznie - odpowiedziała mieszkanka. Inna osoba z kolei skomentowała, że - lepiej późno a dobrze niż szybko i nie do końca.

Ostatecznie za przyjęciem wniosku były dwie osoby, przeciw opowiedziało się osiem osób, a od głosu wstrzymało się pięciu zebranych.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


- Chciałbym złożyć też wniosek rozpoczęcia w drodze konsultacji społecznych procedury połączenia osiedli Siedlice, Stare Miasto i Śródmieście. Wydaje mi się, że istnienie tych trzech osiedli jako osobne jednostki pomocnicze nie ma sensu. Jest mnóstwo argumentów, które na to wskazują. Chciałbym, żebyśmy mogli zacząć o tym dyskutować, żebyśmy mogli wreszcie przedstawić komisji statutowej Rady Miejskiej swoje zdanie na ten temat, żeby ta komisja mogła się do tego ustosunkować i może w przyszłości połączyć te osiedla - stworzyć jeden zarząd, jeden budżet i w ten sposób usprawnić organizację administracyjną miasta - proponował członek Zarządu Osiedla.

- Może i pomysł jest dobry, ale wydaje mi się, że to nie liczba 15 osób w tym dniu dzisiejszym powinna o tym decydować. Nie wiem nawet czy pozostałe osiedla o tym mówiły. Wydaje mi się, że trochę późno na takie decyzje. Poza tym myślę, że taka inicjatywa powinna zostać omówiona z władzami - odpowiedziała mieszkanka.

W przypadku tej propozycji wyłącznie wnioskodawca opowiedział się "za". Pozostałe 14 osób zagłosowało "przeciw".

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Kolejną osobą, która zabrała głos był radny miejski - Kamil Widłok, który odpowiedział mieszkance na pytania o działania podejmowane przez miasto na rzecz seniorów. - Na pewno część z Państwa słyszała o Klubie Seniora utworzonym przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. Każdy kto ma chęć i chwilę czasu może tam przyjść. Teraz klub startuje z nowym programem - pozyskano środki na prowadzenie zajęć. W ramach tych zajęć będą warsztaty manualne, zajęcia związane z decoupage, krawiectwem, wyszywaniem itp. Z tych środków zakupione zostaną również komputery, które będą służyły do tego, żeby nauczyć Państwa korzystać z tego typu urządzeń. To wszystko będzie odbywało się bezpłatnie. Postaramy się dopracować harmonogram tak, żebyśmy w ramach godzin wolontariackich mogli te zajęcia przeprowadzić, ale żeby też Państwo w wolnym czasie popołudniowym tam się udać. W ramach tego projektu odbędą się również wyjazdy - informował Kamil Widłok.

- Udało nam się wydzierżawić od powiatu część terenu, który jest na terenie szpitala tj. pralnia i była kuchnia. Tam powstanie biblioteka oraz centrum organizacji pozarządowych. Dofinansowujemy też Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest Stowarzyszenie "Power" - mówił Grzegorz Wanot.

- Nam chodzi o to, żeby mieć jakąś salę klubu seniora, żeby się można było spotkać i pogadać. A nie iść tylko i wysłuchiwać pogadanek. Przy opiece społecznej jest klub seniora, który działa bardzo dobrze i tam się spotykamy od czasu do czasu, ale jak mamy jechać na wycieczkę to musimy dopłacić. Prosimy, żebyście wsparli ten klub, który jest w opiece społecznej, żeby te panie, które go prowadzą, mogły nam coś więcej zaoferować - mówiła mieszkanka.

W wyniku dyskusji sformułowany został wniosek o wsparcie dla klubu seniora działającego przy opiece społecznej w Pszczynie. Trzynaście osób zagłosowało za jego przyjęciem, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


W dalszej części jedna z uczestniczek zebrania apelowała o remont chodnika przy Bajaderze, wzdłuż ul. Korfantego. Do wniosku przyłączyły się inne osoby, które domagały się również przebudowy chodnika po drugiej stronie ulicy - po stronie szpitala. Odpowiedzi w tym temacie ponownie udzielił Grzegorz Wanot. - My teraz projektujemy ścieżki rowerowe. Ścieżka rowerowa pobiegnie od centrum przesiadkowego, przez ulicę Kościuszki i Korfantego aż do ronda. Na tym odcinku zlokalizowana będzie po prawej stronie i cały ten odcinek będzie przebudowany. Będzie tam też miejsce dla pasażerów komunikacji miejskiej - będzie przystanek. Mam nadzieję, że w tym roku ruszymy z tą inwestycją - odpowiadał wiceburmistrz.

Następnie zwrócono się do włodarzy z prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiełły. Mieszkańcy pytali również o możliwość zagospodarowania terenu w obrębie ulic: ks. Bednorza, Władysława Jagiełły i Bielskiej. - Jesteśmy na etapie projektowania tam boiska na wniosek Zarządu - poinformował Dariusz Skrobol.

Na zakończenie zebrania głos zabrała mł. asp. Justyna Zawierucha. Nowa dzielnicowa os. Siedlice wytłumaczyła, jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz aplikacji Moja Komenda. Mówiła również o programie Dzielnicowy bliżej nas. - Służę pomocą, zawsze możemy się spotkać na Komendzie, mogę do Państwa przyjść i porozmawiać. Od tego jest dzielnicowy - zachęcała mł. asp. Justyna Zawierucha.

Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Siedlice - 11.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.