pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 14 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 2914

Mieszkańcy Polnych Domów pytali o remont SP 2 i oczyszczalnie ścieków

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

We wtorek, 10 kwietnia na zebraniu sprawozdawczym zebrali się mieszkańcy osiedla Polne Domy. Kilkanaście osób wysłuchało sprawozdania przewodniczącego Zarządu Osiedla, prezentacji burmistrza, a także zadawało pytania o realizację zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wystosowało wnioski o remonty.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Zanim osiągnięto kworum komendant straży miejskiej poinformował mieszkańców o kontrolach prowadzonych przez Eko-Patrole. Strażnik tłumaczył na czym polegają kontrole, jak wyglądają próbki oraz jakie kroki prawne są podejmowane w przypadku nieprzyjęcia mandatu. Artur Krzyżaniak apelował również o pilnowanie psów i nie wypuszczanie ich bez opieki na ulice. Ponadto podkreślał, jak ważne jest prawidłowe oznaczenie posesji, dzięki któremu służby ratunkowe są w stanie dotrzeć do osoby potrzebującej pomocy. Poinformował też mieszkańców, czym są "Koperty życia" oraz dlaczego warto je wypełnić i trzymać w lodówce.

Jedna z uczestniczek zebrania zasygnalizowała komendantowi problem z osobami nietrzeźwymi oraz bezdomnymi, dla których miejscem odpoczynku i schronieniem jest przystanek autobusowy. Poprosiła także o częstsze kontrole. - Na pewno będziemy zwracać uwagę, ale proszę do nas dzwonić i to zgłaszać - odpowiedział Artur Krzyżaniak. Do dyskusji przyłączył się również dzielnicowy st. sierż. Andrzej Kłakus. - Jest też coś takiego jak Krajowa Mapa Bezpieczeństwa i Zagrożeń, gdzie można zaznaczyć to miejsce. My wtedy obejmujemy to miejsce częstszymi patrolami i potwierdzimy albo nie potwierdzimy zgłoszenia. Będziemy jeździć tak długo aż to zjawisko wyeliminujemy - mówił dzielnicowy.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


W dalszej części komendant straży miejskiej przypominał o obowiązku utrzymania czystości na własnej posesji. - Kwestie porządkowe, pieski, numery, spalanie śmieci - proszę do nas dzwonić. Od tego jesteśmy, żeby Państwu pomóc - podkreślał. Wspomniał także o problemie z ogłoszeniami na drzewach i latarniach. - W momencie, kiedy widzicie, że ktoś rozkleja ogłoszenia, proszę do nas zadzwonić. My nie możemy ukarać powietrza, musimy ukarać osobę - nie firmę, tylko tego, co nakleja - on dostaje mandat - wyjaśniał.

O godzinie 17.15 przewodniczący Zarządu Osiedla Henryk Kopiec oficjalnie rozpoczął zebranie i przedstawił sprawozdanie z realizacji planu Zarządu Osiedla Polne Domy za 2017 rok. Zgodnie z nim w miesiącu lipcu zorganizowano wyjazd dzieci wraz z opiekunami do Ogrodzieńca - zarząd pokrył koszt przejazdu i biletów w kwocie 1840 zł (w ramach akcji "Lato na osiedlu"). We wrześniu zorganizowano sponsorowaną wycieczkę na baseny w Dolinie Chochołowskiej dla 55 osób (uczestnicy pokryli sobie wejściówki). Na zakończenie wycieczki każdy uczestnik otrzymał poczęstunek (kiełbasa z grilla). W grudniu wydano 78 paczek najstarszym mieszkańcom os. Polne Domy oraz osobom upośledzonym na kwotę 4710 zł.

Od stycznia do maja 2017 roku odbyła się kolejna edycja turnieju skata (5 turniejów). Od września rozpoczęto kolejną edycję oraz zorganizowano świąteczny turniej skata. Po każdej edycji wręczano nagrody książkowe (149,94 zł + 150,38 zł + turniej świąteczny 149,94 zł). Turniej świąteczny zakończono sponsorowaną kolacją. 9 września w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano imprezę sportową związaną z obchodami "Dnia Piłkarza". W zawodach uczestniczyły drużyny ze szkół z Czarkowa, Jankowic, Studzienic, reprezentacje z SP 2. Zespoły otrzymały nagrody. Przeznaczono na to kwotę 500 zł. Dzieci i opiekunowie otrzymali poczęstunek.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Od stycznia do grudnia 2017 roku prowadzono zajęcia wolontariackie dla dzieci os. Polne Domy i Powstańców Śląskich na boisku i sali gimnastycznej 2 x 1,5h tygodniowo. Przez sezonem pograbiono boisko, powalcowano i systematycznie niwelowano kretowiny na boisku. Zakupiono za 1000 zł sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (stojaki, kraty, piłki). W sierpniu 2017 roku odbył się IX Festyn Osiedlowy "Święto Pieczarki". Na zorganizowanie tej imprezy przeznaczono 1200 zł (zakup kiełbasy i krupnioków). Każdy uczestnik mógł skosztować darmowej zupy pieczarkowej. Dzieci i dorośli mogli skorzystać ze zjeżdżalni. Wiele dzieci i dorosłych skorzystało z przejażdżki bryczką po osiedlu. W ramach festynu odbyły się imprezy sportowe: mecz piłki nożnej, biegi przełajowe dla dzieci w grupach wiekowych, a także rodzinny bieg z przeszkodami na czas. Uczestnicy tych konkurencji otrzymywali nagrody i bombonierki. Odbył się także konkurs obierania ziemniaków na czas oraz skos przez skakankę. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

W ramach funduszy osiedlowych przeznaczono 1200 zł na dobudowę dwóch punktów świetlnych na ul. Studzienickiej. W 2017 roku na osiedlu pracował pracownik Zieleni Miejskiej, który odpowiadał za czystość. W 2017 roku przystanek autobusowy był malowany 3 razy. Od listopada do lutego pracownik ten wykonuje podobne prace bez wynagrodzenia.

W 2017 roku odbyły się 3 zebrania Zarządu os. Polne Domy. Wszystkie zebrania były protokołowane. Na bieżąco informowano mieszkańców o zebraniach, planowanych imprezach oraz wynikach. Na wszystkich tablicach ogłoszeniowych zamieszczano wszystkie informacje i ogłoszenia wskazane przez Urząd Miejski.

W ramach budżetu obywatelskiego dokończono ulicę Kawalerzystów w cyklu dwuletnim. - Pragnę podziękować wszystkim członkom Zarządu, sponsorom, Urzędowi Miasta, policji, straży miejskiej za pomoc i współpracę w rozwiązywaniu problemów osiedla w 2017 roku - mówił Henryk Kopiec.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Przewodniczący Zarządu Osiedla przedstawił również plan podziału środków finansowych na rok 2018. Planowana kwota wynosi 10.860 zł i jest niższa od ubiegłorocznej ze względu na zmniejszającą się liczbę mieszkańców. Na kulturę fizyczną i sport Zarząd przeznaczy 1000 zł. Pozostałe środki - 9860 zł - przekazane zostaną do realizacji przez PCKul: zakup paczek świątecznych, artykuły spożywce - "Święto Pieczarki", bilety na wydarzenia kulturalne, akcja "Lato na osiedlu".

Następnie głos zabrał burmistrz Dariusz Skrobol, który zapoznał mieszkańców z inwestycjami zrealizowanymi w ciągu minionych czterech lat w naszej gminie. Wśród najważniejszych prac wymienił remont alejek w parku, przebudowę rynku oraz inwestycje drogowe. W dalszej części omówił zadania gminy związane z oświatą. Mówił m.in. o przystosowaniu istniejących szkół do przyjęcia przedszkolaków, budowie nowych przedszkoli oraz prowadzonych remontach i termomodernizacjach. Poruszony został także temat rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, do której uczęszczają dzieci z os. Polne Domy.

- Założyliśmy budżet 4 miliony złotych na ten cel. Niestety firma przedstawiła kwotę kosztorysu inwestorskiego, która wynosi ponad 7 mln złotych i nie uzyskała pozwolenia na budowę. Będziemy musieli zabrać jej prawa autorskie, do których zastrzegliśmy sobie prawo w umowie. Musimy dokończyć ten projekt, uzyskać pozwolenie na budowę i wbijać łopatę - mówił Grzegorz Wanot. - Liczyliśmy na to, że w okresie wakacyjnym łopatę wbijemy, ale na pewno tego nie zrobimy. Mimo to chcemy to zadanie zakończyć w 2019 roku.

- Chcę podziękować radnym za podjęcie decyzji o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2, bo tu były inne propozycje. W pierwotnej wersji było tylko dobudowanie dwóch sal na poddaszu. Dobrze by było, żeby ta inwestycja ruszyła - dodał Henryk Kopiec.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


W dalszej części burmistrz poinformował również o kwotach, jakie gmina przeznacza na sport i kulturę. Podczas prezentacji Dariusz Skrobol mówił też o funkcjonowaniu programu 500+, jak również o planowanych inwestycjach: wodnym placu zabaw przy ul. Bramkowej, osiedlu Luizy, centrum przesiadkowym oraz odtworzeniu dzikiego parku "Zwierzyniec".

Mieszkańcy mieli również możliwość zabrania głosu, zadawania pytań oraz składania wniosków. - Mamy dwa projekty z budżetu obywatelskiego, które wygrały, ale nie są zrealizowane - chodzi o miasteczko ruchu drogowego i bieżnię. Dajmy dzieciom to zaplecze, bo jest to potrzebne także naszemu osiedlu. To też jest nasz interes, żeby dzieci miały gdzie spędzać czas - mówiła mieszkanka.

- Cena za miasteczko ruchu drogowego była bardzo wysoka, prawie dwukrotnie przekroczyła wartość tego projektu. Ze względu na przebudowę szkoły przesunęliśmy to zadanie w czasie, ale postaramy się to w tym roku zrobić - zapewnił burmistrz.

Uczestniczka zebrania pytała również o możliwość zainstalowania na stałe wyświetlacza rzeczywistego pomiaru prędkości przed przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2. - Te czujniki były wywieszone testowo przez powiat, który docelowo ma zainstalować 10 takich czujników. My na najbliższej sesji też chcemy przeznaczyć 50 tys. zł na ten cel. W najbliższym czasie dwie takie tablice z innych firm wynajęte przez gminę będą wisieć koło tej szkoły i w Czarkowie. Docelowo albo powiat albo my powiesimy tutaj taką tablicę - odpowiadał Grzegorz Wanot.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Henryk Kopiec przedstawił także zadania, które nie zostały zrealizowane od wielu lat na os. Polne Domy, a które w formie wniosków zostaną przekazane do Urzędu Miasta. Są to: ul. Piaskowa (9 lat); chodnik na Polnych Domach (100 m); przejazd przez Hotel Piaskowy; chodnik wzdłuż posesji (3 lata); podjęcie decyzji co do dróg Grenadierów, Saperskiej, Czołgistów, Marynarzy; oświetlenie na DK-1 wzdłuż ul. Żeglarskiej; zjazd na ul. Polne Domy z DK-1 (chodnik, przejście, zaasfaltowanie części jezdni - miejsce uznane przez komendę policji za niebezpieczne); fatalny przebieg prac przy bieżącym utrzymaniu dróg (przegląd w marcu, a wykonanie listopad - grudzień albo wcale).

Kolejny mieszkaniec zwrócił się z prośbą do policji o kontrole motocyklistów. - W okresie weekendowym przy ładnej pogodzie na naszym drogach szaleją motocykliści. Natężenie w kierunku baru nad Dokawą jest w tym czasie dość duże i stwarza to duże zagrożenie. Tutaj jest prośba do policji o częstsze kontrole - apelował.

Zebrani sygnalizowali również problem z szerokością ulicy Polne Domy. Podkreślali, że samochody mają kłopot z minięciem się, w wyniku czego często najeżdżają na chodnik, co stwarza realne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Jeden z mieszkańców podsunął pomysł wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach w obrębie osiedla, co, jego zdaniem, zniwelowałoby problem mijania się samochodów na wąskich drogach.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Inny mieszkaniec osiedla zwracał też uwagę na dużą liczbę saren, które przebywają w obrębie osiedla. - Koziołki rogami zdarły korę z młodych jabłoni aż do żywego. Korzenie też już są naruszone. I wchodzą pod same domy - mówił. Odpowiedzi udzielił burmistrz Dariusz Skrobol. - Takie sytuacje należy zgłaszać do kół łowieckich, bo to one wypłacają odszkodowania za takie szkody..

Z kolei mieszkanka zauważyła, że jest problem z krzakami na ulicy Studzienickiej, które ograniczają widoczność. Ostatecznie stwierdzono, że sprawa zgłoszona zostanie do Zieleni Miejskiej. Mieszkanka podjęła również temat rowów i zwróciła się z prośbą o utworzenie kanalizacji na os. Polne Domy. Inna osoba spytała o oczyszczalnie przydomowe. - Niestety nie otrzymaliśmy na nie zgody, ponieważ nie ma odpowiedniej przepuszczalności gruntu. Indywidualnie można do tego podchodzić - odpowiedział burmistrz

- Chcieliśmy przystąpić do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który dofinansowywał takie oczyszczalnie. Zrobiliśmy ponad 300 odwiertów, które miały na celu zbadanie gruntów, gdzie grunt nadaje się pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Z tych 350 odwiertów nie zdołaliśmy zebrać minimum tych 50 posesji, gdzie byłby prawidłowy odwiert oczyszczalni ścieków, dlatego bardzo proszę o ostrożność, bo mamy przypadki, gdzie przydomowe oczyszczalnie ścieków zamiast odprowadzać ścieków wprowadzają wody gruntowe z powrotem do budynków - tłumaczyła Hanna Kielman, naczelnik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. - Przy zmianie osadnika na przydomową oczyszczalnię ścieków musicie Państwo zrobić badania geologiczne, dobrać oczyszczalnię do ilości mieszkańców i dokonać zgłoszenia w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym.

Hanna Kielman wytłumaczyła również, na czym polega działanie spółek wodnych oraz zachęcała do ich utworzenia w przypadku kiedy rowy są zanieczyszczone.

Na koniec uczestnicy zebrania jednogłośnie wyrazili poparcie wobec wniosku mieszkańców Piasku w sprawie wykonania pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Polnej w Piasku z DK 1 i ulicy Polne Domy w Pszczynie.

Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Polne Domy - 10.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.