Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 6007

Liczne pożary sadzy w kominach. Strażacy radzą, jak temu zapobiegać

Ostatni okres przyniósł w naszym powiecie wiele pożarów sadzy w przewodach kominowych. To niebezpieczne zjawisko może spowodować pęknięcia komina na poszczególnych kondygnacjach, w rezultacie może prowadzić do pożaru całego budynku bądź zatrucia tlenkiem węgla użytkowników znajdujących się wewnątrz pomieszczeń.

Niewielu z użytkowników budynków zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą wysoka temperatura od 800 do 1200°C panująca wewnątrz komina w trakcie pożaru sadzy. Sytuacja ta może powodować pęknięcia ścian komina.

- Przy rozszczelnionych ścianach komina może dojść do zapalenia się materiałów znajdujących się w pomieszczeniach oddzielonych od przewodu kominowego jedynie warstwą cegieł. Oprócz wysokiej temperatury, pęknięciami i szczelinami może rozchodzić się po pomieszczeniach cichy zabójca, którym jest tlenek węgla tzw. czad. Do szczególnie niebezpiecznych rozszczelnień komina zaliczamy te, które znajdują się na poddaszach budynków, gdzie dość rzadko wchodzimy i sprawdzamy stan komina. Pęknięcia w tych przestrzeniach, wydobywający się dym gromadzący się w górnej części dachu, którego temperatura wzrasta wraz z jego ilością, może spowodować bezpośrednio zapalenie się drewnianych części konstrukcyjnych dachu oraz innych nagromadzonych materiałów palnych. Niestety z naszych obserwacji wynika również, że często powstałe podczas pożaru sadzy rozszczelnienia, nie są usuwane lub naprawiane są prowizorycznie - zauważają strażacy.

Pracownicy straży pożarnej podkreślają, że brak regularnego okresowego czyszczenia przewodów kominowych potwierdzonego zaświadczeniem w postaci protokołu kominiarskiego może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Ponadto, jeżeli właściciel danego budynku nie wykonał wszystkich czynności w celu uniknięcia powstania zagrożenia może w najłagodniejszej wersji zostać pouczony przez policję lub może zostać ukarany grzywną w drodze mandatu karnego z art. 82 kodeksu wykroczeń. Natomiast zgodnie z art. 163 § 1 kodeksu karnego, jeżeli pożar zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, właściciel może podlegać karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

- W razie wystąpienia pożaru sadzy w przewodzie kominowym, pierwszą podstawową rzeczą jest wezwanie straży pożarnej na numer alarmowy: 998, podając szczegółowo co się dzieje. Należy zamknąć dopływ powietrza do pieca czy kominka od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie). Podczas oczekiwania na służby ratownicze powinno się dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń. Udostępnić pomieszczenia służbom ratowniczym oraz udzielić im niezbędnych informacji. Pamiętać należy również, by nie próbować gasić wodą powstałego pożaru w kominie. Z jednego litra wody powstaje 1700 dm3 pary, w efekcie czego może dojść do "rozsadzenia" komina. Zamiast wody możemy zastosować piasek lub sól. Ważne jest, by po zauważeniu pożaru sadzy w kominie, wygasić palący się materiał palny w palenisku oraz odciąć dopływ powietrza w celu zmniejszenie tak zwanego "cugu" - informują strażacy.

BM / pless.pl, źródło: KP PSP Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.