pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 6 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 5868

Zebranie w Czarkowie: mieszkańcy oczekują prac drogowych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

4 kwietnia w Czarkowie odbyło się sołeckie zebranie sprawozdawcze. Dla obecnych była to okazja zapoznać się z pełną listą inwestycji w ich najbliższym sąsiedztwie, wnioskować o kolejne przedsięwzięcia, a także dopytać o inne kwestie związane z gminą.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W zebraniu uczestniczyło około 30 mieszkańców sołectwa. Prócz mieszkańców, podobnie jak na pozostałych zebraniach, pojawili się goście. Do Ośrodka Kultury przybyli: burmistrz Dariusz Skrobol i zastępca burmistrza Pszczyny - Grzegorz Wanot. Jedynym radnym był Jacek Kubis, który jest także sołtysem w Czarkowie i pełnił rolę gospodarza.

Spotkanie z mieszkańcami rozpoczęto od komunikatu Izabeli Handwerker, zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii. Lekarz przedstawiła zagrożenia związane z hodowlą świń, bydła oraz pszczół. Zgromadzonym opowiedziała też o obowiązkach wynikających z przepisów prawa. Ostrzegała hodowców, że wystawione zostały już pierwsze mandaty za nieprzestrzeganie norm narzuconych przepisami, a kary mogą sięgać nawet 500 złotych.

Mirosława Wojciech, kierownik KRUS poruszyła tematy związane z prawem do emerytur. Opowiedziała mieszkańcom kiedy ich świadczenia będą wypłacane w KRUS-ie, a kiedy w ZUS-ie. Szczegółowo przedstawiła zasady i zakres lat jakie muszą mieć przepracowane w obu przypadkach rolnicy. Wspomniała także o kwestii dziedziczenia emerytur.

Następnie Jacek Kubis odczytał sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w 2017 roku. Środki finansowe w 2017 roku wynosiły 21.110 złotych. Za 15 tysięcy dofinansowano remont chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląski na odcinku od Ośrodka Kultury do ul. Krótkiej. 3500 złotych przeznaczono na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Powstańców Śląskich. Po około 800 złotych wykorzystano na zakup medali na Dzień Dziecka organizowanego na LKS Czarków i zakup stali oraz elementów do wykonania gablot ogłoszeniowych. W ramach posiadanych środków zakupiono także flagi i opłacono usługi telefoniczne oraz utrzymania strony internetowej.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Sołtys przypomniał, że mieszkańcy rok temu złożyli trzy wnioski. Pierwszy dotyczył naprawę nawierzchni i uregulowania stanu prawnego ulicy Jasnej. W tej sprawie przyszła odpowiedź, że dwie nieruchomości w ciągu tej drogi wymają regulacji własnościowej. Mieszkańcy w 2017 roku prosili także uregulowanie stanu prawnego ulicy Słonecznej. Jeszcze w maju przyszła odpowiedź, że ul. Słoneczna nie jest zaliczana do kategorii dróg publicznych co oznacza, że jest drogą wewnętrzna, wobec czego nabycie własności gruntów zajętych pod tego rodzaju drogę zależy wyłącznie od woli właścicieli tych gruntów. Mieszkańcy Czarkowa wnioskowali też o rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków. Tu odpowiednie działania zostały już wiosną ubiegłego roku podjęte.

Jacek Kubis opisał także projekty realizowane w 2017 roku w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Była to akcja "Wesoła Szkoła - edukacja i zabawa to super sprawa", budowa boiska do piłki nożnej plażowej na terenie LKS Czarków i remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury. Opowiedział także o inicjatywach, które w ramach PBO będą realizowane w najbliższych miesiącach i podziękował mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu na kolejne projekty.

Zgromadzeni dowiedzieli się, że w 2018 roku rada sołecka będzie miała do dyspozycji ponad 21 tys. złotych. Środki te będą przeznaczone na wykonanie projektu przejścia dla pieszych w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Wolności, doświetlenie ulic w punktach wskazanych przez mieszkańców, paczki świąteczne dla seniorów, drobne artykuły sportowe, zakup rolet do biura sołtysa i usługi telekomunikacyjne.

Burmistrz Dariusz Skrobol w formie prezentacji przedstawił mieszkańcom budżet gminy i opowiedział o wielu jego elementach i procesie tworzenia. Opowiedział o zmniejszającym się zadłużeniu gminy i inwestycjach, głównie drogowych. Przypomniał, że na początku kadencji 2014-2018 wraz z radnymi stworzona została lista dróg, gdzie prace były najpilniejsze. - Ile możemy wycisnąć z tego budżetu na drogi, tyle wyciskamy - zapewniał mieszkańców, którzy w międzyczasie przypominali, że wciąż czekają na takie prace w swojej okolicy. Burmistrz dodał, że każda z pozoru prosta inwestycja drogowa jest dość skomplikowanym procesem.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W dalszej części burmistrz opowiedział o inwestycjach prowadzonych w całej gminie, nieco więcej czasu poświęcając tematowi rynku i chodników w jego sąsiedztwie. Wspomniał też o remoncie alejki w parku, z uroków którego po nadejściu wiosny znów korzysta coraz więcej mieszkańców i turystów. Powiedział także o pracach związanych z oświetleniem - Wymieniliśmy już ponad 2500 latarni w gminie na LED-y - mówił.

Dariusz Skrobol wyjaśniał mieszkańcom, że gmina wśród swoich obowiązków ma także zapewnienie lokali komunalnych, utrzymanie instytucji kultury i klubów sportowych. Dodał, że w przypadku tych ostatnich wydatki rozkładają się na grupy dziecięce i młodzieżowe, kadrę trenerską i obiekty.

Wspomniał też o inwestycjach w oświatę i wysokich kosztach, które są wynikiem dwóch nakładających się na siebie w krótkim okresie czasie reform. Burmistrz opowiedział o tym, że gmina wybudowała przedszkola w Ćwiklicach, Porębie i w Piasku, a także iż prowadzi prace w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej Curie. Zapowiedział również rozbudowę placówki w Czarkowie, gdzie samorząd wykupił już nieruchomość pod budowę i prowadzone są rozmowy z projektantem.

Dariusz Skrobol zachęcał mieszkańców do zakładania spółek wodnych, co daje możliwość gminie przekazania funduszy na utrzymanie melioracji na właściwym poziomie i prowadzenie tych przedsięwzięć na terenach prywatnych. Przypomniał, że do końca miesiąca składać można deklaracje podatkowe i - co istotne - w każdej oznaczona może zostać organizacja pozarządowa na rzecz której można przekazać 1% podatku. - Na naszym terenie takich organizacji jest piętnaście - zachęcał i wymienił podmioty, które bardzo chętnie korzystają z takiej możliwości. Opowiedział również o programie 500+, z którego na terenie gminy korzysta kilka tysięcy dzieci.

Burmistrz zapowiedział także budowę wodnego placu zabaw przy ulicy Bramkowej w Pszczynie, centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym oraz infrastruktury komunikacyjnej ze ścieżkami rowerowymi. Opowiedział też o gwarancjach rządowych na przebudowę skrzyżowania DK-1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich i planowanej budowie przejazdu pod torami w sąsiedztwie dworca. Opowiedział też o mającej ruszyć jeszcze w tym roku budowie osiedla Luizy w Pszczynie.

Dariusz Skrobol przedstawił również zakres inwestycji wykonanych w ostatnim roku w Czarkowie. Na liście tej znalazły się oświetlenie ulic Doświadczalnej i Powstańców Śląskich oraz boiska. Dodał, że dzięki Lokalnej Grupie Działania wybudowana zostanie siłownia zewnętrzna, a w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w Czarkowie wybudowany będzie plac zabaw dla dzieci przy boisku, wykonane będzie ogrodzenie przy obiekcie sportowym, poczynione zostaną zakupy dla biblioteki, a Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzyma sztandar.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Komendant straży miejskiej, Artur Krzyżaniak poinformował mieszkańców o kontrolach. - Straż miejska szuka miejsc, gdzie spalane są śmieci. Proszę nie spalać plastikowych rzeczy, kartonów, starych mebli, podłóg, okien lakierowanych. To nie powinno znaleźć się w piecu - przestrzegał i dodał, że ma świadomość, że sprzedawane na składach paliwo jest coraz gorszej jakości. Mieszkańców Czarkowa komendant prosił o uzupełnienie numeracji na budynkach, a właścicieli psów, aby nie wypuszczać zwierząt samopas poza posesję. Zachęcał natomiast do wypełniania tzw. kopert życia.

Jedna z mieszkanek pytała o przebudowę ulicy Jasnej. Tłumaczyła, że na poprawę jakości nawierzchni czeka już od 40 lat. - Żeby przeprowadzić inwestycję, musimy dysponować gruntem na wykonanie tej inwestycji. Nie możemy wykonywać inwestycji na gruncie, do dysponowania którym nie posiadamy praw - wyjaśniał Grzegorz Wanot, dodając, że do dnia dzisiejszego nie zostały uregulowane tam kwestie własności drogi, a samą procedurę prowadzi już wojewoda. Tłumaczył, że by rozpocząć prace droga musi spełniać odpowiednie parametry.

Mieszkańcy pytali także o czas przebudowy ulicy Wiśniowej. Jedna z obecnych osób zwracała uwagę, że remonty Wiśniowej i Doświadczalnej są nietrwałe. - Takie dosypywanie kamienia jest bez sensu - komentował. Inny z mieszkańców pytał o ulicę Wolności, które w części są zarządzane przez Lasy Państwowe. - Lasy Państwowe nie chcą nam tego przekazać. Decyzja jest po ich stronie - odpowiedział Grzegorz Wanot, tłumacząc, że gmina nie może wykonywać prac na nieswoim terenie.

W dalszej części mieszkańcy pytali o kolejną możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów. - Na ubiegły rok i ten rok przyjmowaliśmy wnioski do końca zeszłego października. Zainteresowanie jest bardzo duże. Będziemy w połowie roku występować do WFOŚiGW o kolejną pożyczkę, na rok następny - zapewniał zastępca burmistrza, po czym opisał zasady Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna. Opowiedział także o wnioskach na fotowoltaikę. - Mamy przedłużony okres na złożenie wniosków do 29 maja. W tej chwili mamy ponad 1000 deklaracji, 724 deklaracji jest opłaconych, umowy są podpisane - poinformował.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Czarków - 05.04.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- Proszę, aby prace drogowe były wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Proszę, aby ktoś to kontrolował. Chciałem zwrócić państwa uwagę, że burmistrz jako zarządca odpowiada za stan tej drogi. Proszę pamiętać, że tą drogą spacerują różni ludzie, od małych dzieci po starsze osoby. Jeśli cokolwiek się stanie tym osobom, mają prawo do odszkodowań od państwa - zwrócił się do burmistrza i zastępcy. Dodał, że kontaktował się z Urzędem Miejskim w sprawie remontu ulicy Sosnowej, pracownik zapewnił, że będzie przeprowadzona interwencja, jednak ostatecznie żadnych prac nie wykonano.

Mieszkaniec kwestionował też wymianę pieców węglowe na węglowe wyższej klasy. - Państwa działania jako gminy powinny pójść w inną stronę. To, że ktoś dziś wymieni kocioł na kocioł piątej klasy to nie znaczy, że emisja nam spadnie, bo ten ktoś za chwilę wyciągnie ten katalizator. Może potrzeba poszukać innych rozwiązań? - zasugerował.

Jedna z mieszkanek ulicy Słonecznej pytała o możliwość przebudowy tej drogi. - To jest droga prywatna. W formie darowizny mieszkańcy muszą wystąpić do urzędu, żeby przekazać działki, które są pod drogą - odpowiedział Grzegorz Wanot, dodając, że nie wszyscy wyrazili zgodę na takie działanie.

Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

Oskar Piecuch / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.