pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 4 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 6060

Osiedle Stare Miasto: problem parkowania i hałasu podczas imprez

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

Kilkunastu mieszkańców uczestniczyło we wtorkowym zebraniu sprawozdawczym osiedla Stare Miasto. Zgromadzeni poruszyli przede wszystkim problem parkowania w obrębie osiedla, a także wnioskowali o przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu podczas imprez organizowanych na rynku oraz pobliskich ulicach i w parku.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Na początku zebrania głos zabrała mł. asp. Justyna Zawierucha, która w zastępstwie dzielnicowego przybliżyła mieszkańcom działanie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz aplikacji Moja Komenda. Policjantka zachęcała mieszkańców do korzystania z tych rozwiązań, a także do bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym. Poinformowała również zebranych, że w najbliższym czasie wyznaczony zostanie policjant, który zostanie nowym dzielnicowym na tym osiedlu.

W dalszej kolejności Maria Kaczyńska-Kapusta, przewodnicząca zarządu osiedla Stare Miasto przedstawiła sprawozdanie za rok 2017. W minionym roku do dyspozycji Zarządu były przeznaczone środki finansowe w wysokości 12.210 zł. Zostały one rozdysponowane na imprezę plenerową Mały Brzym (496,49 zł - na zakup upominków dla dzieci). Zarząd był również współorganizatorem festynu rodzinnego, który odbywał się na rynku (1250 zł - na obsługę artystyczną). Dla dzieci 2 razy występował teatrzyk z Krakowa (250 zł za każdy spektakl). Od maja do lipca mieszkańcy osiedla uczestniczyli w zajęciach grup nordic walking - cykl treningów łącznie z wyjazdem do Bielska kosztował 1150 zł. Na festiwal muzyki barkowej przeznaczono kwotę 1000 zł (wykonanie plakatów i zaproszeń). Ponadto zakupiono paczki świąteczne dla seniorów i inwalidów - koszt to 2700 zł. Na wyjazd na spektakl do Teatru Małego przeznaczono kwotę 2250 zł. Na spotkanie opłatkowe przygotowane przez firmę cateringową przeznaczono 2500 zł.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018 · fot. BM / pless.pl


- Pragnę podziękować za współpracę pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrekcjom Pszczyńskiego Centrum Kultury, Zieleni Miejskiej, MORiSu, Szkoły Podstawowej nr 1, która jest zawsze gościnna, przedstawicielom policji, straży miejskiej oraz wszystkim tym osobom i instytucjom, dla których ważne są problemy społeczności lokalnej - mówiła Maria Kaczyńska-Kapusta.

Następnie mieszkańcy zatwierdzili preliminarz planowanych wydatków finansowych na rok 2018 oraz upoważnili Zarząd Osiedla do dokonywania przesunięć środków. Przewodnicząca zaznaczyła, że w najbliższym roku zmniejszyła się kwota, którą dysponuje osiedle, ze względu na malejącą liczbę mieszkańców. Budżet osiedla w 2018 roku wynosi bowiem 12.060 zł.

Kolejnym punktem było wystąpienie burmistrza. Dariusz Skrobol przedstawił inwestycje drogowe, a także te na rynku oraz w parku, zrealizowane w ciągu minionych lat w naszej gminie. W dalszej części Barbara Sopot-Zembok omówiła zadania gminy związane z oświatą. Mówiła m.in. o przystosowaniu istniejących szkół do przyjęcia przedszkolaków, budowie nowych przedszkoli oraz prowadzonych remontach i termomodernizacjach.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Burmistrz poinformował również o kwotach, jakie gmina przeznacza na remonty budynków należących do AZK oraz na sport i kulturę. Podczas prezentacji Dariusz Skrobol mówił też o funkcjonowaniu programu 500+, jak również o planowanych inwestycjach: wodnym placu zabaw przy ul. Bramkowej, osiedlu Luizy, odtworzeniu dzikiego parku "Zwierzyniec", centrum przesiadkowym oraz przebudowie skrzyżowania ul. Męczenników Oświęcimskich i DK-1.

Uczestnicy zebrania wysłuchali też sprawozdania komendanta Straży Miejskiej, który mówił o kontrolach palenisk prowadzonych przez Eko-Patrole. Artur Krzyżaniak poinformował, że wielokrotnie sprawdzano opał w Domu Usług. Strażnik zapewnił, że właściciel ogrzewa budynek węglem, który niestety jest złej jakości, a na kominie zamontował elektrofiltry, które ograniczają szkodliwy pył. W swoim wystąpieniu komendant zachęcał też zebranych do uzupełnienia danych o swoim zdrowiu i umieszczenia ich w tzw. kopercie życia.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Mieszkańcy mieli również możliwość zabrania głosu, zadawania pytań oraz składania wniosków. Jeden z uczestników pytał o dalsze losy szpitala w Pszczynie. - Szpital jest zarządzany przez starostwo powiatowe w Pszczynie. My nie jesteśmy organem prowadzącym. Dzisiaj trwają rozmowy pomiędzy starostą i NFZ-em, żeby przywrócić kontrakt. Starosta jest przygotowany do przejęcia szpitala, taką uchwałę Rada również podjęła. Jeżeli tylko dojdzie do podpisania kontraktu na powiat, szpital będzie normalnie funkcjonował. Do końca czerwca szpital funkcjonuje według starej formuły, czyli z Dializą, później, jeżeli przejmie szpital powiat to będzie prowadził go bezpośrednio powiat pszczyński i myślę, że będzie lepiej - odpowiedział Dariusz Skrobol.

Kolejny głos dotyczył problemu nadmiernego hałasu, z którym stykają się mieszkańcy osiedla Stare Miasto podczas różnego rodzaju imprez organizowanych na rynku i w jego okolicy. Mieszkaniec podkreślał, że do tej pory już dwukrotnie podczas zebrań (w 2016 i 2017 roku) wnioskował o przestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Przewodnicząca odczytała odpowiedź dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury. - Nagłośnienie każdej imprezy organizowanej na rynku jest dostosowane do: ilości zgromadzonej publiczności, rodzaju imprezy, wymagań artystów. Centrum miasta, w tym przede wszystkim rynek, to naturalne miejsce organizowania różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych. Wyprowadzanie ich poza ścisłe centrum zmniejszy ich atrakcyjność oraz dostępność zarówno dla mieszkańców Pszczyny, jak i gości spoza gminy - odpowiedział Michał Czernek, dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Z treścią tego pisma nie zgodził się jednak główny zainteresowany, który podkreślał, że - Rynek jest zwyczajowym centrum miasta, ale z tego nie wynika, że tu należy robić imprezy. Poza tym nie miejsce decyduje o jakości imprezy - to jest założenie fałszywe. Kłamstwem jest, że nagłośnienie jest dostosowywane do ilości osób - wyliczał. Przytoczył również dopuszczalne normy hałasu wskazywane przez Światową Organizację Zdrowia i Ministra Środowiska. - Próg bólu wynosi 110 dB. Pożyczyłem od znajomego sonometr i pomierzyłem w ubiegłym roku głośność podczas Dni Pszczyny i w niektórych momentach skala wskazywała powyżej 130 dB. To jest coś niedopuszczalnego - zaznaczał.

- Normalne miasta, cywilizowane unikają hałasu i dlatego tego typu imprezy robią albo na obrzeżach albo mają swoje amfiteatry. Ten amfiteatr był kiedyś właśnie po to, żeby wyprowadzić to z centrum i pozwolić ludziom wypić kawę i jej nie rozlać. Myślę, że powrót do tej idei tego amfiteatru wcale nie byłby najgorszy - sugerował.

W dalszej części wystąpienia uczestnik zebrania odniósł się do odpowiedzi na jego wniosek z ubiegłorocznego zebrania ws. zniesienia opłat za parkowanie dla mieszkańców osiedla Stare Miasto. Treść pisma przytoczyła przewodnicząca Zarządu Osiedla. - Zniesienie opłat za parkowanie spowodowałoby zmniejszenie rotacji parkujących pojazdów, co znacznie ograniczyłoby dostęp do wolnych miejsc postojowych. Wobec tego opłaty pozostaną na istniejącym poziomie - odpowiedział Grzegorz Wanot, zastępca burmistrza.

Mieszkaniec zauważył, że system komunikacji Starego Miasta nie jest tożsamy z parkingiem przed hipermarketem. - W śródmieściu Pszczyny słowo "rotacja" nie ma zastosowania, dlatego że duża część tych miejsc, które są do parkowania to są miejsca stałe - zajmują je ludzie, którzy tu mieszkają. To chodzi o to, żeby mieszkaniec płacąc abonament miał pewność, że zaparkuje. To jest możliwe i kwestia ceny nie ma nic wspólnego z rotacją - tłumaczył.

- Proszę o to, aby mieszkańcy nie musieli być karani. Podnosili tę sprawę również radni i usiłowali przekazać tę relację panu burmistrzowi. Uważam, że powinno się wrócić do tego tematu. To jest bardzo ważne - podkreślał.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stare Miasto - 3.04.2018 · fot. BM / pless.pl


Treść wniosków złożonych przez mieszkańca:

1 Powrót do poprzedniego systemu parkowania przy ul. Strażackiej, czyli wyłącznie dla mieszkańców. Zredukowanie do minimum opłat typu "M" - Stare Miasto

2. Przeprowadzić weryfikację uprawnionych do posługiwania się kartą parkingową "M - Stare Miasto"

3. Zlikwidować miejsce postoju "dla inwalidów" przy ul. Strażackiej, ograniczyć do minimum inne mieszczące się w ulicach przyległych do Rynku

4. Spowodować, by przestrzegane były przepisy ujęte w art. 51, zawarte w VIII rozdziale Kodeksu wykroczeń, regulowane ponadto w art. 144 Kodeksu cywilnego.

Poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz U nr 120, poz. 8:

Hałas, przykłady: (skala logarytmiczna)
  • 40 dB - szmery w domu
  • 50 dB szum w biurach, dopuszczony jako maksymalny przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) poziom hałasu w środowisku w porze dziennej
  • 60 dB odkurzacz
  • 70 dB wnętrze głośnej restauracji, wnętrze samochodu
  • 80 dB głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie
  • 90 dB ruch uliczny


Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.