pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 7 marca 2018
  • wyświetleń: 7710

Zebranie w Brzeźcach: mieszkańcy pytali o szpital, radny odpowiadał

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

We wtorek, 6 marca w sali Ośrodka Kultury w Brzeźcach zgromadziło się kilkadziesiąt osób, by podczas zebrania sprawozdawczego debatować nt. nurtujących ich problemów. Głównym tematem poruszonym przez mieszkańców było funkcjonowanie szpitala w Pszczynie.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018 · fot. BM / pless.pl


Na początku spotkania Izabela Handwerker, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii opowiedziała zebranym o zagrożeniach płynących z chorób wśród zwierząt hodowlanych: afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz włośnicy. Lekarz zalecała odpowiednie utrzymanie higieny i czystości hodowli. Zainteresowani rolnicy mogli także pobrać ulotki.

Kolejnym punktem było odczytanie sprawozdania z wydatków budżetowych Rady Sołeckiej w ramach posiadanych środków na 2017 rok. I tak, kwota przeznaczona na bieżące otrzymanie dróg gminnych, tj. frez/ tłuczeń, ul. Kamienna, Wyzwolenia, łączniki przy ul. Przybysza wyniosła 2500 zł. Ponadto z pieniędzy sołectwa odmalowano przystanek autobusowy przy ul. Ofiar Faszyzmu, czego koszt opiewał na 300 zł.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018
Sołtys Ryszard Harazin odczytał sprawozdanie z wydatków budżetowych w Brzeźcach - 6.03.2018 · fot. BM / pless.pl


Ryszard Harazin, sołtys Brzeźc przedstawił także wydatki na administrację publiczną. Na ten cel przeznaczono w sumie 607,05 zł. Największa kwota, bo 4630 zł, została przeznaczona na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W jej ramach zapłacono za wykaszanie trawy i pielęgnację nasadzeń (w maju i lipcu), zakupiono dwa betonowe kosze na śmieci, a także tablicę informacyjno-ogłoszeniową. Tablica stanie na ul. J. Przybysza, a na niej zamieszczona zostanie mapa sołectwa z oznaczeniem ulic i najważniejszych punktów. Będzie tam również miejsce na ogłoszenia mieszkańców.

Na zadania w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano 2140 zł. Pieniądze przeznaczono na spotkanie opłatkowe, wynajem urządzeń dmuchanych na festyn z okazji Dnia Dziecka, a także wynajem trampoliny dla dzieci podczas biesiady sołeckiej na boisku. W 2017 roku Rada Sołecka przeznaczyła 1000 zł na zakup drobnych artykułów sportowych na nagrody dla zwycięzców w ramach organizowanych konkursów piłkarskich dzieci i młodzieży.

Sołtys przedstawił także realizację zadań i wniosków z poprzedniego Zebrania Wiejskiego. Dwa z nich zostały zrealizowane (udrożnienie Kanału Branickiego, a także udrożnienie rowu przy ul. Kamiennej oraz na przysiółku Wideki). Trzeci wniosek, złożony przez mieszkańca, aby z budżetu obywatelskiego na 2018 r. dokonać wymiany nawierzchni placu zabaw, będzie realizowany w bieżącym roku. Obecnie trwa wybór rodzaju nawierzchni.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018 · fot. BM / pless.pl


Mieszkańcy uzyskali również informacje nt. realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017. W jego ramach uzupełniono ogrodzenie przy placu zabaw dla dzieci (5338,91 zł), utwardzono obejście części parkingu przy Ośrodku Kultury (30.000 zł), doposażono tereny rekreacyjno-sportowe kompleksu LKS Brzeźce (21.000 zł). W ubiegłym roku wykonano także zaległe zadanie z 2016 r., tj. boisko do siatkówki plażowej.

W następnym punkcie Ryszard Harazin przybliżył mieszkańcom zadania społeczno-gospodarcze w Brzeźcach na lata 2019/2020. Wśród nich znalazło się ujęcie w budżecie na 2019 rok przebudowy ul. Wyzwolenia w Brzeźcach, udrożnienie dwóch rowów - rowu o długości 430 m od ul. Łącznej do rzeczki Kanału Branickiego oraz rowu o długości 230 m, którego zadaniem jest odprowadzenie wody deszczowej z rowów ul. Kamiennej. Ponadto w latach 2019-2012 Rada Sołecka chce dobudować trzy pomieszczenia przy szkole podstawowej od strony parkingu szkolnego. Na parterze stołówka oraz kuchnia, a na pierwszym piętrze - dwie salki lekcyjne. - Dobudowa ta całkowicie rozwiąże na najbliższe lata naukę dla wszystkich 8 klas uczących się dzieci w jednym czasie lekcyjnym - zapewniał Ryszard Harazin.

Sołtys podziękował także burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi oraz wiceburmistrz Barbarze Sopot-Zembok za przeprowadzenie w minionym roku remontu i gruntownej modernizacji wielofunkcyjnego budynku Ośrodka Kultury. - Zmieniło się w zasadzie wszystko od pomieszczeń II piętra, tj. przedszkola - gdzie rozpoczęto prace wykorzystując okres wakacyjny, aż do piwnic, w których przeprowadzone niezbędne remonty, łącznie z sanitariatami i kotłownią. Remont wykonywała Administracja Zasobów Komunalnych - dziękował sołtys.

Kompleksowy remont Ośrodka Kultury w Brzeźcach - 01.2018
Ośrodek Kultury w Brzeźcach po remoncie - 01.2018 · fot. UM Pszczyna


Kolejnym punktem było wystąpienie burmistrza, w którym poinformował mieszkańców o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w gminie Pszczyna m.in. remont alejek w parku, przebudowa rynku. Z kolei Barbara Sopot-Zembok omówiła zadania gminne z zakresu oświaty i poinformowała mieszkańców o budowie przedszkola przy ul. Skłodowskiej-Curie.

Dariusz Skrobol nakreślił także środki przeznaczone na sołectwo Brzeźce w ostatnich latach. Zapowiedział również inwestycje, które w najbliższym czasie gmina będzie realizować, tj. budowa ścieżek rowerowych oraz powstanie wodnego placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie. W swoim wystąpieniu burmistrz apelował o tworzenie spółek wodnych. - Dzięki nim mieszkańcy będą mogli uzyskać pieniądze na utrzymanie cieków wodnych - tłumaczył. Ponadto zachęcał do przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z terenu gminy Pszczyna.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018 · fot. BM / pless.pl


Na zebraniu obecny był również Artur Krzyżaniak, komendant straży miejskiej. Przedstawił on mieszkańcom statystyki dotyczące kontroli palenisk, a także zasygnalizował, by zwracać uwagę na jakość zakupowanego opału i zabierać kwity za zakup. Strażnik rozdał również mieszkańcom "Koperty Życia".

W kolejnej części Mirosława Wojciech kierownik KRUS przedstawiła informacje dotyczące zmian w emeryturach dla rolników. - Od 1 stycznia funkcjonują w KRUS-ie emerytury normalne, kobieta 60 lat i 25 lat pracy tylko z gospodarstwa, a mężczyzna 65 lat i 25 lat pracy tylko z gospodarstwa - informowała zgromadzonych kierownik KRUS. - Jeżeli ktoś nie ma tych lat składkowych tylko z gospodarstwa, to - w wieku 60 lat kobieta, a 65 lat mężczyzna - idzie po emeryturę do ZUS-u. Bierze od nas zaświadczenie o okresie opłacania u nas składek i idzie łącznie z wszystkimi świadectwami pracy i wnioskiem, gdzie ZUS mu dolicza ten okres opłacania składek w KRUS-ie - wyjaśniła.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018
Łukasz Tetla, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce dziękował sołtysowi za wsparcie w walce o nowy wóz dla Studzionki - 6.03.2018 · fot. BM / pless.pl


Głos podczas zebrania zabrał również Łukasz Tetla, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce, który podziękował sołtysowi za wsparcie w walce o nowy wóz dla Studzionki. - Chciałem podziękować sołtysowi, który pomógł nam w roku ubiegłym pomógł nam pozyskać część pieniędzy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Serdecznie dziękuję za tę pomoc - mówił.

Następnym punktem były wolne głosy i wnioski. Jeden z mieszkańców pytał, co dalej z pszczyńskim szpitalem, kto odpowiada za taki stan rzeczy i dlaczego są pobierane opłaty za zostawianie samochodu na przyszpitalnym parkingu. Przywoływał również sytuację szpitala w Opatowie, gdzie po negatywnych sygnałach na temat działania ośrodka prowadzonego przez Spółkę Dializa, radni podjęli decyzję o przywróceniu szpitala w ręce powiatu.

Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Rafał Wróbel. - Szpital został w 2010 roku oddany w ręce Spółki Dializa. Na dzień dzisiejszy szpitalem zarządza Spółka Dializa. My - mówię za moich kolegów radnych w opozycji - od dwóch lat dążymy do tego, żeby szpital przeszedł z powrotem w ręce powiatu. Umowa jest tak skonstruowana, że my jako powiat nie możemy nic zrobić bez zgody Spółki Dializa. Można zerwać umowę, tylko to kosztuje 3 miliony złotych - tłumaczył radny. - Jest wystosowane pismo do Ministra Zdrowia i do NFZ czy jest możliwość cesji kontraktu, który ma Dializa, na powiat. Bo powiat musi mieć kontrakt na leczenie ludzi. Czekamy na odpowiedź. Są podstawy do zerwania kontraktu, bo okazało się, że jest zapis w umowie, że jeżeli Spółka Dializa ograniczy w jakikolwiek sposób świadczenia, to wtedy my możemy jako powiat wystąpić o zerwanie tej umowy. Okazało się, że od 2016 r. takie działania były. Był cofnięty kontrakt na rehabilitację (przyp. red. pisaliśmy o tym w artykule: "Ograniczone świadczenia w szpitalu. Radni: to furtka do zerwania umowy") - mówił Rafał Wróbel.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018
Radny powiatowy Rafał Wróbel udzielał mieszkańcom odpowiedzi nt. szpitala - 6.03.2018 · fot. BM / pless.pl


- My cały czas mówimy staroście i Zarządowi, że ten szpital trzeba przejąć, oni twierdzą, że jest wszystko dobrze. Są głosowania: 9 osób jest za a 14 jest przeciwko. My chcemy, żeby powiat przejął szpital, a 14 osób z drugiej strony uważa, że jest dobrze w szpitalu, że może być taki stan jak jest. Teraz zobaczymy, co będzie, bo wynikła sprawa ograniczenia świadczeń i są podstawy do tego, żeby zerwać tę umowę. Tylko to się wtedy wiąże z tym, że kontrakt musi przejść na powiat, żeby ludzie mogli być leczeni. Bo jeżeli zerwiemy kontrakt ze spółką dializa, wtedy mają kontrakt z NFZ-em na siebie i zabierają wszystkich pacjentów i będą ich rozwozić po całej Polsce po wszystkich placówkach i tam będą ich leczyć - sygnalizował radny. - My od 2 lat dążymy do tego, żeby szpital przeszedł z powrotem w ręce powiatu, tylko tutaj chodzi o kontrakt. To są bardzo duże pieniądze - 32 miliony złotych na leczenie w powiecie. Wtedy też, jeżeli przejmiemy szpital, będziemy musieli siąść do stołu z gminami, żeby współpracować - zakończył radny.

Mieszkańcy sygnalizowali również problem ze zjazdami z DW933. - Od ponad 30 lat nie była robiona nawierzchnia drogi od Pszczynki do Lipek. W Studzionce jest droga zrobiona, są pasy po bokach, jest przerywana linia. Jak robili projekt to wszystko im zaznaczyli. A nam tego nie zrobili, bo u nas była tylko nawierzchnia zdzierana. Jeszcze jest taka sytuacja, że są nasypy i jak jest nasyp to ich zdaniem to nie jest zjazd na posesję - mówił jeden z mieszkańców.

Burmistrz odpowiedział, że urząd spróbuje zorganizować spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, by przedyskutować ten temat.

Na koniec zebrania Ryszard Harazin zachęcał mieszkańców do informowania o uszkodzonych słupach elektrycznych. Wówczas on zgłosi się do Tauronu z prośbą o ich wymianę. Kończąc zebranie sołtys podziękował wszystkim za obecność.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Brzeźce - 6.03.2018 · fot. BM / pless.pl


Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.