pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 22 lutego 2018
  • wyświetleń: 5351

Wyrok Trybunału UE: Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Temat smogu frapuje nie tylko mieszkańców powiatu pszczyńskiego, województwa śląskiego czy Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawą przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w naszym kraju zainteresowała się również Komisja Europejska, która dwa lata temu złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz zapadł wyrok.

smog,starówka,dron
Temat smogu frapuje nie tylko mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Sprawą przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w naszym kraju zainteresowała się również Komisja Europejska. · fot. pless.pl


We wtorek, 22 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok, z którego wynika, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z członkostwa w Unii Europejskiej. Naruszenie dotyczy jakości powietrza, a w szczególności przekroczenia stężenia pyłu PM10. Sprawa rozpatrywana była na podstawie skargi Komisji Europejskiej, która wpłynęła do Trybunału 2 lata temu.

W wyniku rozpatrzenia uwag i wniosków każdej ze stron Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Rzeczpospolita Polska:
  • przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 35 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 9 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza;
  • nie podejmując odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy;
  • przekraczając dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu zwiększone o margines tolerancji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefach miasto Radom, pruszkowsko-żyrardowskiej i kędzierzyńsko-kozielskiej, a także w okresie od 1 stycznia do 10 czerwca 2011 r. w strefie ostrowsko-kępińskiej, oraz
  • nie dokonując prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,


uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie odpowiednio na podstawie art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50 w związku z załącznikiem XI do niej, art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy, a także art. 22 ust. 3 wskazanej dyrektywy w związku z załącznikiem XI do niej
.

Ponadto zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem kosztami została obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę, czyli w tym wypadku Rzeczpospolita Polska.

Powyższy wyrok oraz raport Światowej Organizacji Zdrowia (w którym Pszczyna znalazła się na drugim miejscu), a także materiał niemieckiej stacji ARD wskazujące na złą jakość powietrza w całym kraju, a także w naszym regionie, są wyraźnym sygnałem do konieczności walki z emisją pyłów. Kontrole prowadzone przez straż miejską, a także możliwość uzyskania dofinansowań na wymianę kotłów czy instalację OZE, powinny z kolei zachęcać mieszkańców do oddolnej zmiany i wspólnej walki o czyste powietrze.

BM / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj