pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 21 lutego 2018
  • wyświetleń: 6267

Rozbudowa szkoły i centrum przesiadkowe tematami na Poligonie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

We wtorek, 20 lutego odbyło się kolejne z cyklu zebrań osiedlowych w gminie Pszczyna. Tym razem było to zebranie przedstawicieli osiedla Powstańców Śląskich, popularnie zwanego wśród mieszkańców jako Poligon.

Zebranie sprawozdawcze na os. Powstańców Śląskich - 20.02.2018 · fot. BM / pless.pl


W zebraniu uczestniczyli poza mieszkańcami i zarządem osiedla, przedstawiciele policji i straży miejskiej, a także wydziałów Urzędu Miejskiego w Pszczynie, radni miejscy i powiatowi, a także burmistrz Pszczyny Dariusza Skrobola i z-ca burmistrza Barbara Sopot-Zembok.

Na początku zebrani mieszkańcy wysłuchali sprawozdania Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich z realizacji zadań w roku 2017 oraz planów na rok 2018. Podjętych zostało także kilka uchwał zatwierdzających sprawozdanie z działalności i udzielenia absolutorium Zarządowi Osiedla za 2017 rok, plan pracy Zarządu na 2018 r. oraz plan finansowy na rok 2018. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone przez zgromadzonych mieszkańców w treści przedstawionej przez Zarząd Osiedla.

Następnie głos zabrał Wojciech Jakubiec, koordynator ds. Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Przedstawił on zgromadzonym na zebraniu propozycję zmian wypracowaną przez Rady Sąsiedzkie. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule: "Budżet Obywatelski bez inwestycji drogowych? Mieszkańcy głosują". Zdania mieszkańców co do zasadności ich wprowadzenia były podzielone, jednak większość opowiedziała się "za".

Zebranie sprawozdawcze na os. Powstańców Śląskich - 20.02.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Powstańców Śląskich - 20.02.2018 · fot. BM / pless.pl


Dariusz Skrobol zaprezentował zrealizowane przez gminę inwestycje oraz przedstawił plany na kolejne lata. Wśród najważniejszych wskazał m.in. park wodny przy ulicy Bramkowej, centrum przesiadkowe oraz osiedle Luizy. Burmistrz przedstawił także rozkład środków finansowych gminy na poszczególne zadania tj. inwestycje, oświatę, pomoc społeczną, sport i kulturę.

Zastępca burmistrza, Barbara Sopot-Zembok wskazała z kolei najważniejsze zadania gminy związane z oświatą. Zaprezentowała zakończone inwestycje m.in. budowę przedszkola w Piasku oraz w Porębie. Podkreśliła również, ku radości mieszkańców os. Powstańców Śl., że trwają prace zmierzające do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2.

Komendant straży miejskiej, Artur Krzyżaniak omówił, na czym polegają kontrole palenisk przeprowadzane przez służby mundurowe oraz przedstawił statystykę z nimi związaną. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: "Więcej kontroli, mniej mandatów. Eko-patrol sprawdza czym palimy". Strażnik zachęcał również do zabrania do domów koperty życia, która stanowi ważną informację dla ratowników w sytuacji zagrożenia życia.

asp. Mieczysław Kościelniak, dzielnicowy os. Powst
asp. Mieczysław Kościelniak, dzielnicowy os. Powstańców Śl., Kępa i Stara Wieś · fot. BM / pless.pl


Następnym punktem spotkania były wolne głosy i wnioski. Mieszkanka ul. Rogalińskiego sugerowała, że na tej ulicy jest niebezpiecznie i dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości przez kierowców. Odpowiedzi udzielił dzielnicowy Mieczysław Kościelniak, który zauważył, że istnieje Krajowa Mapa Zagrożeń, za pomocą której można zaznaczyć miejsce, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców. Sygnał ten jest przekazywany patrolom policji, które udają się w dane miejsce, by zweryfikować zgłoszenie. Dzielnicowy zachęcał również do bezpośredniego kontaktu z nim, tel. służb. 727-032-490 (aktywny w trakcie pełnienia służby), e-mail: mieczyslaw.koscielniak@pszczyna.ka.policja.gov.pl.

Mieszkańcy zgłaszali również swoje wątpliwości w kwestii rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2. Chcieli wiedzieć m.in. na jakim etapie jest przedsięwzięcie i kiedy można spodziewać się jego realizacji. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki pytali również o możliwość wprowadzenia jednozmianowości. Barbara Sopot-Zembok tłumaczyła, że w chwili obecnej odebrano projekt przebudowy szkoły i gmina planuje w tym roku rozpocząć prace. Kwota, na jaką opiewa inwestycja, wynosi 7 mln zł, w związku z czym nie ma pewności, że przebudowa zostanie zakończona w przyszłym roku. Obecny na zebraniu radny miejski Henryk Kopiec również zabrał głos w tej sprawie. - My, jako mieszkańcy Polnych Domów i os. Powstańców Śl. musimy robić wszystko, żeby ta inwestycja ruszyła jak najszybciej - apelował.

Zebranie sprawozdawcze na os. Powstańców Śląskich - 20.02.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Powstańców Śląskich - 20.02.2018 · fot. BM / pless.pl


Podczas zebrania mieszkaniec ulicy Ułanów Pszczyńskich sygnalizowali, że podczas opadów deszczu droga jest całkowicie zalana. Zwrócili się więc z pytaniem do burmistrza, czy możliwe jest wykonanie odwodnienia ulicy. Interesowało ich również, jaka jest górna granica nawożenia tłucznia, bowiem, jak zauważyli - w kilku miejscach ulicach jest już wyżej położona niż ich posesje. Burmistrz odpowiedział, że w takim wypadku konieczne będzie wykonanie ponownego korytowania drogi i zaprosił mieszkańca na spotkanie ze swoim zastępcą Grzegorzem Wanotem.

Obecni na zebraniu pytali również o możliwość wyłączenia zielonych strzałek na prawoskrętach. W tym temacie odpowiedzi udzielił wicestarosta Krystian Szostak. Zauważył, że problem z DK-1 zostanie częściowo rozwiązany w trakcie przebudowy skrzyżowania ul. Męczenników Oświęcimskich z DK-1.

Zebranie sprawozdawcze na os. Powstańców Śląskich - 20.02.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Powstańców Śląskich - 20.02.2018 · fot. BM / pless.pl


Zainteresowanie mieszkańców wzbudził także temat budowy Centrum Przesiadkowego i tunelu pod torami w ciągu ul. Dworcowej. Z wyjaśnieniami ponownie pospieszył Krystian Szostak. - Centrum przesiadkowe to jest rzecz, z której jesteśmy dumni, bo Pszczyna jeszcze 10 lat temu miała niewyremontowany dworzec i wstyd było przyjmować turystów, którzy tutaj przyjeżdżali. W centrum przesiadkowym mają gwiaździście zjeżdżać się autokary świadczące usługi w zakresie komunikacji publicznej i stąd również ma być możliwość rozjazdu pasażerów, którzy przyjadą pociągiem, do gmin autokarami. Ma to być również centrum ścieżek rowerowo-pieszych, które w założeniu w tej inwestycji mają mieć po 6 km w kierunku każdej z gmin. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że pozyskaliśmy środki zewnętrzne na to zadanie - mówił wicestarosta.

Krystian Szostak przedstawił również pokrótce koncepcję tunelu pod torami. - Mniej więcej 10 lat temu pojawiła się koncepcja szybkiej kolei. Wówczas przedstawiciele PKP w Urzędzie Miasta przedstawili pierwszą wizję konieczności dostosowania naszej infrastruktury drogowej do tego planowanego zadania. Efektem tych planów jest kończona (na zasadzie uzgodnień) dokumentacja tunelu pod torami w ciągu ulicy Dworcowej. Tę inwestycję realizuje PKP i jest to powiązane z przebudową DK-1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich, którą z kolei realizuje GDDKiA - tłumaczył wicestarosta. - Centrum przesiadkowe jest więc powiązane dodatkowo z koniecznością włączenia ulicy Sokoła w budowany tunel. Jest projektowane obniżenie na odcinku 80 m tej jezdni do poziomu tunelu, tak by centrum było skomunikowane bezpośrednio z tunelem - zauważył starosta.

Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018" podaj

BM / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.