pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 20 lutego 2018
  • 21 lutego 2018
  • wyświetleń: 3912

Budżet Obywatelski bez inwestycji drogowych? Mieszkańcy głosują

Pod koniec ubiegłego roku chętni mieszkańcy zbierali się na Radach Sąsiedzkich, by debatować nad kształtem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Efektem spotkań jest propozycja wprowadzenia czterech zmian. Do najważniejszych postulatów należy wyłączenie inwestycji drogowych oraz inicjatyw, które zakładają realizację jedynie części projektu. Teraz mieszkańcy zagłosują, czy zgadzają się na wprowadzenie tych zmian.

Wojciech Jakubiec
Wojciech Jakubiec, koordynator Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W dniach 13, 20 i 27 listopada oraz 1 grudnia mieszkańcy zbierali się na otwartych, ogólnodostępnych spotkaniach, w trakcie których dyskutowano o dotychczasowym przebiegu oraz proponowano zmiany systemowe w zasadach i regulaminie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Do najważniejszych postulatów uczestników Rad Sąsiedzkich należy m.in. wyłączenie inwestycji drogowych oraz inicjatyw, które zakładają realizację jedynie części projektu. Teraz mieszkańcy podczas zebrań sołeckich i osiedlowych mogą zagłosować, czy zgadzają się na wprowadzenie tych zmian.

- Mechanizm jest prosty: na każdym zebraniu w cyklu, poprosimy o przegłosowanie Uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat propozycji zmian w projektach Uchwały Rady Miejskiej Pszczyny oraz Zarządzeniu Burmistrza Pszczyny dotyczących Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 oraz kolejnych jego edycji. Na tej podstawie, z silnym mandatem społecznym, wprowadzimy zmiany w regulaminie lub nie - mówi Wojciech Jakubiec, koordynator ds. Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zebranie sprawozdawcze na os. Śródmieście - 15.02.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Śródmieście - 15.02.2018 · fot. BM / pless.pl


Zmiany zaproponowane przez uczestników Rad Sąsiedzkich:
1. Wyłączenie inwestycji drogowych z realizacji w ramach kolejnych edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego (z zaznaczeniem, że konieczna jest precyzyjna definicja "inwestycji drogowej" uwzględniająca projekt i budowę: chodników, dróg i parkingów);
2. Wyłączenie propozycji projektów, które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie dokumentacji projektowej, bądź planu przedsięwzięcia lub zakładają jedynie środki na wykonanie projektu, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
3. Zwiększenie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego do około 1,8% wysokości budżetu gminy;
4. Dopuszczenie finansowania propozycji projektów swoim zasięgiem wykraczających poza własność gminy (z zaznaczeniem, że konieczna jest precyzyjna definicja pojęć).

Ponadto zaproponowano:
1. Zachowanie ogólnych założeń kształtu oraz idei Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego;
2. Dokładną kontrolę i weryfikację przebiegu prac Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego;
3. Przedstawienie, omówienie oraz poddanie pod głosowanie w formie Uchwały efektów ustaleń niniejszego porozumienia na rocznych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych gminy;
4. Rada Sąsiedzka jako stały punkt ewaluacji każdej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zebranie sprawozdawcze na os. Daszyńskiego - 19.02.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Daszyńskiego - 19.02.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Do tej pory nad propozycją głosowano na trzech osiedlach: Śródmieście, Daszyńskiego, Powstańców Śląskich oraz w sołectwie Ćwiklice. Na pierwszym, trzecim i czwartym zebraniu mieszkańcy opowiedzieli się za wprowadzeniem zmian. Natomiast na os. Daszyńskiego zgromadzeni zagłosowali przeciwko. Przed nami jeszcze 20 zebrań wiejskich i osiedlowych, po ich zakończeniu dowiemy się, czy zmiany proponowane przez Rady Sąsiedzkie zostaną przedstawione pod obrady Rady Miejskiej.

BM / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.