pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 2 lutego 2018
  • wyświetleń: 3039

Prawie 6,5 mln zł na wsparcie bezrobotnych i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w roku 2017 dysponował środkami na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w łącznej wysokości prawie 6,5 mln zł.

PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie · fot. Powiat


Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku pszczyński PUP wydatkował środki w ramach m.in. Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dzięki temu, tylko w zeszłym roku z takiej formy zatrudnienia, jak prace interwencyjne skorzystało 59 osób, roboty publiczne rozpoczęło 20 osób, dotację na uruchomienie działalności gospodarczej otrzymało 46 osób a na stanowisku utworzonym w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracę rozpoczęły 53 osoby. Powiatowy Urząd Pracy sfinansował również m.in. staże dla 274 osób czy szkolenia dla 109 mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

- Wydatkowaliśmy również wszystkie przyznane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki - to aż 636,6 tys. zł. Zawarliśmy łącznie 75 umów, w ramach których wsparciem zostało objętych 451 osób, w tym 431 pracowników i 25 pracodawców - podkreśla Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Na dzień 31 grudnia 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1.581 osób bezrobotnych (w tym 1.002 kobiety). Stopa bezrobocia wg GUS w powiecie pszczyńskim wynosi 3,3%. Dla porównania, stopa bezrobocia w całym kraju wynosi 6,6%.

new / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.