Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 stycznia 2018
  • wyświetleń: 6073

Prace geologiczno-poszukiwawcze metodą sejsmiczną w powiecie

W powiecie pszczyńskim prowadzone będą prace geologiczno-poszukiwawcze metodą sejsmiczną. Badania przeprowadzi Grupa Sejsmiczna PL-150 Geofizyki Toruń SA.

Geofizyka Toruń
Poszukiwania metodą sejsmiczną będą prowadzone na terenie powiatu pszczyńskiego. · fot. Geofizyka Toruń


Grupa Sejsmiczna PL-150 Geofizyki Toruń SA. wchodzącej w skład grupy kapitałowej PGNiG jako wykonawca prac zleconych przez PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowała o planowanym rozpoczęciu badań geofizycznych metodą sejsmiczną na terenie powiatów pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego oraz oświęcimskiego.

- Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały w obrębie obszaru bezkoncesyjnego w oparciu o art.85 a Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów - informuje spółka i dodaje, że badania sejsmiczne są szeroko stosowanymi bezinwazyjnymi pomiarami geofizycznymi prowadzonymi w celu rozpoznania geologicznej budowy ziemi.

Firma wyjaśnia, że prace prowadzone są dla celów naukowo-badawczych, jak również dla celów poszukiwawczych.

Geofizyka Toruń
Poszukiwania metodą sejsmiczną będą prowadzone na terenie powiatu pszczyńskiego. · fot. Geofizyka Toruń


- Prace sejsmiczne wykonywane przez Geofizykę Toruń polegają na wysyłaniu do ziemi fal sejsmicznych, generowanych za pomocą zestawu specjalnych maszyn samobieżnych (wibratorów sejsmicznych), które następnie odbijają się od granic warstw geologicznych - opisuje działania. - Pomiar czasu upływającego od wysłania fali do powrotu na powierzchnię fal odbitych, po odpowiedniej obróbce komputerowej i interpretacji uzyskanych danych, pozwala rozpoznać budowę geologiczną badanego rejonu.

Jak wynika z komunikatu spółki, fale sejsmiczne rejestrowane są za pomocą układu pomiarowego, którego podstawowym elementem są geofony. Punkty pomiarowe (miejsca, w których instaluje się komplety geofonów) są zlokalizowane co kilkadziesiąt metrów wzdłuż zaprojektowanych linii pomiarowych (profili sejsmicznych). W czasie jednego pomiaru rejestruje się sygnały z kilkuset (standardowo 200 do 1000) punktów zlokalizowanych wzdłuż jednej linii.

- Efektem prac są przekroje geologiczne obrazujące głębokość zalegania, miąższość (grubość) i ukształtowanie warstw geologicznych. Zintegrowana interpretacja uzyskanych danych pozwala na stworzenie modelu budowy geologicznej rejonu prowadzonych prac - objaśnia Grupa Sejsmiczna PL-150 Geofizyki Toruń SA.

Geofizyka Toruń
Poszukiwania metodą sejsmiczną będą prowadzone na terenie powiatu pszczyńskiego. · fot. geofizyka.pl


Wykonawca zapewnia, że prace prowadzone są zgodnie ze światowymi standardami przy zachowaniu wysokich wymagań ochrony środowiska naturalnego oraz poszanowania wszelkiej własności. - Badania są realizowane w oparciu o ustawę Prawo górnicze i geologiczne z dnia 9 czerwca 2011 - tłumaczy.

Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art.144-152 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz.981 ze zm.).

new / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.