pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 17 stycznia 2018
 • wyświetleń: 3143

Kobiór: blisko 3,5 mln złotych na inwestycje w 2018 roku

W 2018 roku gmina Kobiór zamierza przeznaczyć na wydatki inwestycyjne niespełna 3,5 miliona złotych. Tradycyjnie sporo zadań dotyczy budownictwa drogowego, aczkolwiek w planach jest też m.in. dokończenie remontu sali gimnastycznej i monitoringu.

Na rok 2018 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę 22.333.031 zł i są one wyższe o 7,49% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę 20.313.836 zł, co stanowi 90,96% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 2.019.195 zł, co stanowi 9,04% zaplanowanych ogółem dochodów. W 2018 roku Gmina planuje pozyskać poniższe dochody:

1. Dochody własne Gminy to kwota 11.635.114 zł, w tym:
 • wpływy z podatków - 3.412.073 zł
 • wpływy z opłat - 1.212.442 zł
 • dochody z majątku Gminy - 1.017.821 zł
 • wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.967.778 zł
 • wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 25.000 zł

2. Subwencje to kwota 4.361.574 zł
3. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 6.336.343 zł

Wydatki budżetu Gminy Kobiór na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 22.472.531 zł, z czego:
 • wydatki bieżące 19 024 380 zł, co stanowi 84,65% ogółu planowanych wydatków,
 • wydatki majątkowe 3 448 151 zł, co stanowi 15,35% ogółu planowanych wydatków.


W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku Gmina zamierza wydatkować środki w łącznej kwocie 3.448.151 zł i przeznaczyć na:
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - kontynuacja etapu I, rejon ul. Promnickiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II środki własne
 • Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul.Rodzinnej
 • Położenie nawierzchni na ul. Składowej
 • Przebudowa ul.Paproci, Wschodniej, Poziomkowej po wykonaniu kanalizacji
 • Poszerzenie łuku na ul. Łukowej
 • Położenie nawierzchni na ul.Przemysłowej
 • Przebudowa budynku przy ul. Rodzinnej 97 na mieszkanie chronione i socjalne
 • Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Rodzinnej 1A z rozdziałem funkcyjnym
 • Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul.Centralnej 57
 • Przebudowa rewitalizacja budynku Orla 4 (mieszkania socjalne)
 • Wykupy, przejęcia gruntów (połączenie ul. Wodnej i Wspólnej)
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (ocieplenie budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Domu Kultury)
 • Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
 • Wykonanie infrastruktury sportowej - przebudowa boisk szkolnych na nawierzchnie syntetyczne wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, realizacja projektu w latach 2018-2020 - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozpoczęcie prac
 • Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej (budowa parkingu, zieleń)
 • Budowa oświetlenia fragmentu ul. Łukowej, placu zabaw i otoczenia budynku wielousługowego przy ul. Centralnej 57 (łącznie 25 punktów świetlnych)
 • Projekty nowych ciągów oświetlenia ulicznego
 • Wykonanie monitoringu
 • Dokończenie budowy sali gimnastycznej
 • Wykonanie oświetlenia oraz elementów sceny pod wiatę plenerową na terenie GOSu

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.