pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 12 stycznia 2018
  • wyświetleń: 3376

Co czeka przedsiębiorców w 2018 r.? - wywiad z Ryszardem Baronem

Artykuł sponsorowany:

Rok 2018 to szereg zmian dla polskich przedsiębiorców. Zmiany przepisów podatkowych komentuje pszczyński doradca podatkowy Ryszard Baron z Kancelarii TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Doradca podatkowy Ryszard Baron
Doradca podatkowy Ryszard Baron (nr wpisu 00341) komentuje zmiany przepisów podatkowych w 2018 roku dotyczące przedsiębiorców.


Nowy rok 2018 przynosi kolejne, zmiany przepisów podatkowych, które przepisy mają duże znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą?

Weszło w życie szereg nowych rozwiązań w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych PIT i CIT. Wręcz małą rewolucją w systemie podatkowym można nazwać, wprowadzenie tzw. jednolitego pliku kontrolnego JPK. System plików kontrolnych JPK funkcjonuje już od 2016 r., jednak dotyczył dużych firm, rok 2018 to obowiązek raportowania JPK także dla mikroprzedsiębiorców.

Na czym polega system plików kontrolnych JPK i czemu ma służyć?

System plików JPK, polega w skrócie na generowaniu przez podatnika, różnych informacji (dowodów) w postaci elektronicznej z posiadanego systemu komputerowego i przekazaniu tych informacji (dowodów) do Urzędu skarbowego. Dane te posłużą organom podatkowym do prowadzenia kontroli podatników w pełni zautomatyzowany sposób.

Jakie dane będzie przekazywał podatnik do organu podatkowego?

Praktycznie prawie wszystkie, np. ewidencje VAT, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe (te dane będzie przekazywał bank podatnika), książkę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtową, dane dotyczące wystawionych faktur. Wszystkie te dane, z wyjątkiem ewidencji VAT, będzie się przekazywać na żądanie organów podatkowych od 01-07-2018 r., natomiast JPK_VAT będzie przekazywany już od 01-01-2018 r. co miesiąc bez wezwania, chociaż są plany MF aby ten plik był składany jeszcze częściej (np. w Portugalii raport JPK_VAT składany jest co 3 dni!).

A inne zmiany w ustawie o podatku VAT?

Tak, np. wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności (split payment). Jest to mechanizm, mający na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym poprzez wykluczenie możliwości przywłaszczenia przez nieuczciwego podatnika podatku VAT.

Na czym będzie polegał mechanizm split payment - podzielonej płatności VAT?

W dużym skrócie, podatnicy podatku VAT, którzy otrzymali fakturę zakupu z wykazaną kwotą podatku VAT, będą mogli dokonać płatności poprzez bank, jednym zleceniem bankowym w dwóch strumieniach, osobno kwota netto faktury i osobno podatek VAT. Kwota podatku VAT, będzie gromadzona na specjalnym rachunku bankowym VAT, przyporządkowanym przez bank do rachunku rozliczeniowego. Zastosowanie tego mechanizmu płatności, będzie po stronie nabywcy dobrowolne ale sprzedający nie będzie miał wpływu na sposób zapłaty przez nabywcę, nabywca może zapłacić fakturę w tradycyjny sposób lub w systemie podzielonej płatności VAT. Ustawodawca wprowadził pewne korzyści dla nabywcy, który będzie płacił sprzedawcy w systemie split payment. Niestety dysponowanie przez przedsiębiorcę środkami zgromadzonymi na bankowym rachunku VAT będzie wielce ograniczone, praktycznie tylko do płatności dotyczących podatku VAT.

Czy właściciel-przedsiębiorca rachunku bankowego VAT, może przekazać środki tam zgromadzone na swój podstawowy rachunek rozliczeniowy?

Tak może, ale za zgodą naczelnika urzędu skarbowego na wniosek przedsiebiorcy. Naczelnik wyda w tej sprawie postanowienie w terminie do 60 dni lub odmówi przekazania tych środków (w uzasadnionych przypadkach) w formie decyzji.

Od kiedy system podzielonej płatności w VAT będzie mógł być stosowany?

Przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) wejdą w życie 1 lipca 2018 r., trzy miesiące później niż zakładano.

A zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT dla przedsiębiorców?

Tutaj jest bardzo dużo zmian, głównie uszczelniających system podatkowy a także zostały podniesione różne limity podatkowe, niewaloryzowane od wielu lat.

Są jakieś zmiany korzystne dla przedsiębiorców?

Np. ważną i korzystną zmianą dla przedsiębiorców jest podwyższenie z dniem 01-01-2018 r. tzw. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych do 10 000 PLN (było 3 500 PLN), ten odpis dotyczy wszystkich środków trwałych. Dodatkowo jeszcze w sierpniu 2017 r. został wprowadzony przepis o możliwości jednorazowej amortyzacji do 100 000 PLN w roku podatkowym, ale fabrycznie nowych środków trwałych i o wartości powyżej 10 000 PLN (z wyłączeniem budynków, budowli i środków transportu). Te udogodnienia dotyczą przedsiębiorców bez względu na wielkość.

A co z dotychczasową jednorazową amortyzacją dla tzw. małych podatników?

Została zachowana, przypomnę że tzw. mały podatnik wg definicji ustawowej, w roku podatkowym może dokonać jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50 000 EURO (z wyłączeniem budynków, budowli i pojazdów osobowych), nowych jak i używanych środków. Jednak tutaj przedsiębiorca musi jeszcze spełnić różne dodatkowe warunki, m. in. amortyzacja ta jest zaliczana do tzw. pomocy publicznej de minimis, która łącznie w okresie trzech ostatnich lat, z różnych tytułów (np. dofinansowanie z funduszy UE), nie może przekroczyć limitu 200 000 EURO.

Inne zmiany w podatkach dochodowych?

Jest ich bardzo dużo, nie sposób je wymienić w krótkim komentarzu, Wspomnę jeszcze o podwyższeniu limitu rocznych 50% kosztów autorskich dla twórców do 85.528 PLN w podatku PIT, ale jednocześnie wymieniono konkretnie w ustawie te przychody twórców, które mogą skorzystać z tych zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów.

Dziękuję.

Ryszard Baron, Doradca podatkowy nr wpisu 00341, tel. 609 025 650

KANCELARIA TAX BARON RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO

logo tax baron